A kutatás célcsoportja min. 100 magyarországi és 100 romániai a tárgyalkotó népművészet (pl. nép textíliák, használati tárgyak, kozmetikumok, élelmiszerek, hangszerek stb.), ipari kenderre épülő kézművesség és közösségfejlesztés, valamint ezek vizualizációját elősegítő, állami és nem állami intézményekben, szervezetekben dolgozó szakember (kivéve a köznevelési és felsőoktatási szakembereket, beleértve a civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat).

A célcsoport elérése a már meglévő hazai szakmai hálózatok, együttműködések által, valamint a támogatást igénylő szervezet és a projektbe bevont külhoni partnerek kapcsolathálói által történik.

A kutatásban résztvevő szakemberek száma reprezentatív módon tükrözi a tématerületen tevékenykedő szakemberek véleményét, szakmai tudását.