A kutatás célja

A projekt kapcsán megvalósuló kutatás azon szocio-kulturális és gazdasági tényezők feltárását szolgálja, amelyek elősegítik a magyarországi konvergencia régiókban a társadalmi esélyegyenlőség és felzárkózás előmozdítását a tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrában való megjelenítése által. Tehát célunk mindazon szakmai lehetőségek feltárása, amely által fejleszthető a népi kézművesség vizuális kultúrája, különösen tekintettel az ipari kenderre épülő népi kézművességre és közösségépítésre.

A kutatási módszer és eszközök

Az összehasonlító kutatást a személyes, valamint on-line kérdezés módszerével, papír alapú kérdőív, online kérdőív, strukturált interjú eszközeivel végezzük. A kérdőívek kitöltése anonim és önkéntes módon történik. A kutatás primer eszköze a kérdőív.