1. A) Annak feltárása, hogy a tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrájának milyen eddigi jó gyakorlatai ismertek:

-       A tárgyalkotó népművészet területén dolgozó szakemberek szakmai tudásának feltérképezése a vizuális kultúra területén:

o      milyen eszközöket, módszereket, a vizualizáció milyen módozatait ismerik, használják a népi kézművesség különböző területein;

o      milyen eszközökre, módszerekre, tudásra lenne szükségük a vizuálizáció jobb megvalósításához;

o      milyen finanszírozási, marketing nehézségek jelentkeznek ezen a területen.

-       A tárgyalkotó népművészet vizualizációjával foglalkozó szakemberek szakmai tudásának feltérképezése:

o      hogyan fejleszthető a népi kézműves szakmában tevékenykedő szakemberek szakmai tudása a vizuális kultúra területén;

o      milyen innovatív vagy hagyományos módszereket ismernek;

o      milyen finanszírozási, markeketing stratégiák szükségesek ezen a területen.

  1. B) A szervezetek, szakemberek között az együttműködés, hálózatok milyen formái ismertek, illetve a kapcsolatok erősítésének, a tudás-átadás könnyítésének milyen formáit lenne érdemes fejleszteni.