A probléma feltárás során megállapítottuk, hogy a következő feladatokat kell megoldanunk a hagyományos kézműves termékek továbbélése érdekében:

Hozzá kell járulnunk, hogy a kézműves termelők és az őket segítő szervezetek belássák a modern szervezetfejlesztési, innovációs és marketing ismeretek hasznát és nélkülözhetetlenségét és hozzájussanak a szükséges ismeretekhez.

  • A műhelymunkák során a szervezetfejlesztési folyamatot és a marketing ismereteket olyan szakemberek mutatják be, akik otthonosan mozognak a hagyományok és a kézműves kultúra területén is. A kézműves alkotókhoz közel álló nyelvezettel tudjuk így átadni a modern korban nélkülözhetetlen ismereteket.
  • A szakmai programok, majd a módszertani ajánlás által bemutatjuk, hogy a vizualitás nem elsősorban az eladhatóság miatt fontos. Érzelmi viszonyulást, értékrendet, méltóságot, identitást erősít, brandet épít. Vagyis a vizuális megjelenésnek nem, vagy nemcsak "eladni" kell az árut, hanem annak benső tulajdonságairól is vallani kell. Növelnie kell a megértést, ami arról szól, hogy miért fontos az az adott termék itt és most?  Ha egy termék /szolgáltatás releváns problémát old meg, akkor szükség van rá. A vizualitásnak így magának a termék megjelenésében és megjelenítésében is kulcsszerepe van.
  • A honlapon konkrét esettanulmányokon keresztül mutatjuk be ezen ismeretek gyakorlati használhatóságát, eredményeit.