A projekt illeszkedik Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája (2014-2020) című dokumentumban foglaltakhoz, mely az alábbiakban fogalmazza meg a szegénység és társadalmi kohézió kihívásait (30.o.):

„Az ország leghátrányosabb helyzetű területeire koncentrálva, olyan komplex humán beavatkozások, melyek az alapvető munkaerőpiaci kompetenciákon túl, segítik a helyi népesség hosszútávon fenntartható foglalkoztatását is, és a közösségfejlesztésen, társadalmi kapacitásfejlesztésen és társadalmi felelősségvállaláson alapuló programok révén elősegítik a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségek kialakulásának erősödését.”