1.   Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.

A projekt kapcsán megvalósuló kutatást a határon túli kutatásokban szakértőnek számító szakmai szervezet bevonásával valósítjuk meg. A kutatást személyes, valamint on-line kérdezés módszerével, papír alapú kérdőív, online kérdőív, strukturált interjú eszközeivel végezzük. Ennek részleteit lásd a 8. fejezetben. Elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában, közzéteszünk.

A projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munkát, a közös munkát és a találkozásokat honlapon dokumentáljuk (a támogatást igénylő szervezet/konzorcium). A program során feltöltünk legalább 100 bejegyzést (bejegyzésenként legalább 800 karakter terjedelemben)