Bejelentkezés

Európa 2020 Stratégia

Célkitűzései:

  • „Mozgásban az ifjúság”: film és videó, elektronikus és nyomtatott sajtó fejlesztése
  • „Európai digitális menetrend”: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó ágazatok fejlesztése

Kormányprogram - A Nemzeti Együttműködés Programja

“Nyitott gazdaságként építünk a kreatív iparokra, a high-tech, magas hozzáadott értékű ipar- ágakra.”

Új Széchenyi Terv

Az Új Széchenyi Terv vitairata külön fejezet szentel a kreatív iparágaknak, valamint részletesen foglalkozik a kutatás-fejlesztés intézményrendszerével és célmeghatározásával.