Bejelentkezés

Innovációs közösségek fejlesztése Gyulán - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00876

 

Szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.

Kedvezményezett neve: Életfa Kulturális Alapítvány 

 

A projekt rövid bemutatása:

A projekt során a megvalósuló programok által egy olyan közösség létrejöveteléhez kívánunk hozzájárulni, amely képes az újító, problémafelismerő és megoldó gondolkodásra, az innovációra, vállalkozói szemlélettel bír, képes közösségben együttműködni, hajlandó kitörni a tanult tehetetlenségből.

A projekt során elsősorban a helyi fiatalokat és az aktív korú lakosságot kívánjuk megcélozni.

A korábbi évtizedek alvó gazdasági helyzetéből eredő állapotból fel kívánjuk rázni a középiskolás korú, valamint az aktív korú, itt is kiemelten a fiatal felnőtt lakosságot, tekintve, hogy a jelenleg folyó gyorsforgalmi út kivitelezése által régóta várt lehetőségek nyílnak meg a közeljövőben a térségben. A létrejövő kreatív szellemi műhelyek, közösségek, jelentősen hozzá tudnak járulni a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséhez, illetve a helyben családot alapító fiatalok további gyermekvállalásának ösztönzéséhez, amely segítheti a jelenlegi negatív demográfiai helyzet fokozatos megfordítását.

A projekt célja:

A projekt annak érdekében jön létre, hogy élményalapú közösségi programok által megteremtsük annak a lehetőségét, hogy azok a gyulai fiatalok és aktív korúak találkozni tudjanak egymással, akik hajlandóak kilépni a tanult tehetetlenségből, melyet leginkább az közlekedési lehatároltság generált, s most, a megnyíló lehetőségekkel élve, egy aktív, alkotó, innovatív vállalkozói szemléletű közösséget hozzanak létre, ahol insipálódni, fejlődni tudnak, mely által hozzájárulhatnak a város új gazdasági lábainak folyamatban lévő építéséhez. Mindezt közösségi programokkal és mentorálással tervezzük elérni.

Bízunk benne, hogy a projekt sikeressége esetén nagyban nő a fiatalok helyben maradási szándéka és családalapítási hajlandósága. Emellett bízunk benne, hogy további fiatalokat, párokat is vonzz a város megújuló szellemi -és gazdasági- élete.

A projekt nagyban hozzá tud járulni a helyi életszínvonal emeléséhez, egyúttal támogatja a városvezetés gazdaságösztönző tevékenységét az által, hogy segíti a helyi fiatal és aktív korú lakosság felzárkóztatását a megváltozó gazdasági és szellemi élet ritmusához.

A projekt honlapja: https://eletfa.hu/index.php/projektek/top-711-876