Bejelentkezés

Message:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP requestMessage:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request

IMG 20190920 104720aEgy éve nyitottuk meg a KOLLABOR Természettudományos Élményközpontot Békéscsabán. Az eltelt időszakban közel négyezer diákot vontunk be élménypedagógiai szakköreinkbe. Olyan érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, amelyek hatással vannak a diákok attitűdjeire és nyitottá válnak az új ismeretek felfedezésre.

Hisszük, hogy a tanulás belső motiváció által a felfedezés eszköze. Ehhez azonban meg kell változtassuk saját attitűdjeinket is. Mást kell tennünk máshogyan. Az alkotó, élménypedagógia erről a másságról szól. Arról, hogy hogyan lehet a XXI. század nagyon gyorsan változó kihívásaira felkészíteni gyermekeinket, és voltaképpen magunkat is.

Mindezt olyan környezetben tesszük, amely a kreatív alkotásra, értékteremtésre épül. Új típusú közösségi teret hoztunk létre. Olyan helyet, ahol az innováció, az ötlet megvalósítása a legfontosabb feladat. Ez az új típusú közösségi tér az un. makerspace – alkotótér, ahol gyerektől a felnőttig mindenki tapasztalati úton, felfedezve tanul.

Konferenciánkon be kívánjuk mutatni azt a pedagógiai és közösségi modellt, amely a kreativitásra, a kritikus gondolkodásra, az együttműködésre és a hatékony kommunikációra épül. Mindezt úgy, hogy a tapasztalati tanulás által a hibát is erőforrásként kezeljük.

IMG 20181006 185433 1600

2018. szeptember 1-én megnyitott az Ember és környezete természettudományos élményközpont Békéscsabán, röviden a KOLLABOR. A projekt az EFOP-3.3.6 konstrukció keretében valósult meg az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár konzorciumaként. 

A projekt során Békés megye 21 oktatási intézményének 6720 tanulóját vonjuk be az élménypedagógia alapú természettudományos foglalkozásokba. 

További részletek a kollabor.hu oldalon olvashatók.

 

 

2017-ben is lesz Közösség - Média - Művelődés konferencia. Idei fő témáink az innováció mellett, az elrugaszkodás és az új típusúinnovatív közösségi terek működése lesz.

Az ok egyszerű. Olyan mértékű változások előtt állunk, amelyek alapjaiban fogják megváltoztatni az életünket. A negyedik ipari forradalom során csak Magyarországon 2020-ig 350-400.000 munkahely fog megszűnni és/vagy átalakulni. Ahhoz, hogy ez a folyamat ne veszély, hanem lehetőség legyen, kulcsszerepe lesz az innovatív közösségeknek és azoknak a tereknek, amelyek a változás helyszínei lesznek. 

Ma minden lehetőségünk adott arra, hogy rendelkezésünkre álljanak a minőségi élethez szükséges javak. Mégis hiányt szenvedünk, mert nem ismerjük a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Nem tudjuk, hogyan férhetünk hozzájuk, hogyan használhatjuk ezeket.

Szakmai napunk fókuszában a helyi értékekkel való gazdálkodás áll. Mindez annak érdekében, hogy meglássuk lehetőségeinket és mindannyiunk érdekében fel tudjuk használni azokat.

KÉPZÉSI FELHÍVÁS

A Legendák Földje Alapítvány INGYENES KÉPZÉST hirdet

Öngondoskodás a tanyán, helyi termékek fejlesztésének lehetőségei címmel

A képzés célja Kondoros, Szarvas, Gyomaendrőd, valamint a környező települések külterületén élő tanyasi gazdálkodók számára olyan tudás átadása, melynek segítségével gazdaságukban egyrészt hatékonyabb, piacképesebb termelés valósulhat meg, másrészt az öngondoskodás, önellátás egy magasabb szintjére léphetnek. Célja továbbá egy olyan kapcsolati háló, helyi és térségi közösség továbbgondolása, amely segítségével, az önellátás a mai modern keretek között újabb lendületet kaphat és ismét hatékonnyá és fenntarthatóvá válhat. A képzés óraszáma 50 óra, amely modulonként 20-20 óra elméleti oktatását, valamint 5-5 óra terepgyakorlatot tartalmaz. A képzési modulok külön-külön is elvégezhetőek.