Bejelentkezés

„A vállalkozások hajtóereje a lean” címmel indítunk előadás sorozatot.  Havonta egy péntek délutáni alkalommal tervezzük megtartani azokat az ingyenes előadásokat, melyek megismertetik az érdeklődőket azzal a hatékonyságnövelő módszerrel (lean), mely már sok vállalkozást tett sikeresebben, gazdaságosabban működővé.

Az üzleti élet „fűszere” a marketing címmel tart előadást 2015. január 23-án pénteken 14 órától a békési kulturális központban Tonk Emil, a Magyar Marketing Szövetség alelnöke. 

Az előadást mindazon non profit és forprofit szervezetek vezetőinek és munkatársainak ajánljuk, akik felelnek a marketing gondolkodásért, akiknek fontos a növekedés és az új típusú üzleti gondolkodás

Március elsején olyan szakmai napot rendeztünk, amely konkrét, megvalósult és megvalósuló példákon keresztül mutatta be az érdeklődőknek, hogy hogyan lehet erőforrásként használni azt a változási folyamatot, amelyet ma válságként élünk meg. Ha megtanulunk alkalmazkodni a változáshoz, akkor új lehetőségek nyílnak meg mindannyiunk számára. Rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk mindezekkel a lehetőségekkel.

Tágabb értelmében a kultúra az emberi faj viszonyrendszere. Viszonyunk önmagunkhoz, a többi emberhez, a környezetünkhöz, minden más élőhöz és a természethez. Ebben a viszonyrendszerben benne van az összes ismeretünk, hiedelmünk, szokásunk, hagyományaink, rítusaink, mítoszaink, erkölcsi és jogi szabályaink amelyek eddig az emberiség alkalmazkodását tette lehetővé a folyton változó környezethez. Azaz biztosította a fennmaradásunkat.

2013-ban tartottam néhány előadást a minőségfejlesztésről. Ezen előadások után a résztvevőkben fogalmazódott meg az az igény, hogy jó lenne folytatni az együttgondolkodást. Időközben ehhez a témakörhöz kapcsolódva tálaltam rá egy nagyon érdekes menedzsment szemléletre. Azok a szervezetek amelynek ezt bevezették, az első év során felezték a költségeiket és duplázták a bevételeiket. Ezt saját szakmánkra lefordíthatjuk úgy is, hogy vannak munkafolyamatok, melyeket fele idő alatt el lehet végezni úgy, hogy közben jellentősen bővülnek az erőforrásaink. És itt nem lehet kifogás, hogy "nincs idő", hiszen többek között éppen ezt a problémát fogjuk megoldani.