Bejelentkezés

Tágabb értelmében a kultúra az emberi faj viszonyrendszere. Viszonyunk önmagunkhoz, a többi emberhez, a környezetünkhöz, minden más élőhöz és a természethez. Ebben a viszonyrendszerben benne van az összes ismeretünk, hiedelmünk, szokásunk, hagyományaink, rítusaink, mítoszaink, erkölcsi és jogi szabályaink amelyek eddig az emberiség alkalmazkodását tette lehetővé a folyton változó környezethez. Azaz biztosította a fennmaradásunkat.

2013-ban tartottam néhány előadást a minőségfejlesztésről. Ezen előadások után a résztvevőkben fogalmazódott meg az az igény, hogy jó lenne folytatni az együttgondolkodást. Időközben ehhez a témakörhöz kapcsolódva tálaltam rá egy nagyon érdekes menedzsment szemléletre. Azok a szervezetek amelynek ezt bevezették, az első év során felezték a költségeiket és duplázták a bevételeiket. Ezt saját szakmánkra lefordíthatjuk úgy is, hogy vannak munkafolyamatok, melyeket fele idő alatt el lehet végezni úgy, hogy közben jellentősen bővülnek az erőforrásaink. És itt nem lehet kifogás, hogy "nincs idő", hiszen többek között éppen ezt a problémát fogjuk megoldani.

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2013. november 28-tól 2012-HU-47 számon újra EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) küldő - fogadó - koordináló szervezet lett. 

Az adatbázisban itt találjátok meg az alapítványt.

De mi is ez az EVS?

A közösségi média miként használható a kultúra közvetítésére? - ezt a kérdést boncolta a Közösség-média-művelődés címmel 2013. június 6-án Békésen a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban megtartott konferencia. Az eseményt a Nemzeti Művelődési Intézet szervezte, együttműködve a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel, a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal és az Életfa Kulturális Alapítvánnyal. Az itt elhangzottakra elsősorban civil szervezetek képviselői és közművelődési szakemberek voltak kíváncsiak.


A Nemzeti Művelődési Intézet, együttműködve a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel, a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal és az Életfa Kulturális Alapítvánnyal KÖZÖSSÉG-MÉDIA-MŰVELŐDÉS címmel konferenciát szervezett, melynek témája a közösségi média és a kultúraközvetítés volt.

A konferencia időpontja: 2013. június 6. (csütörtök)

Tekintse meg a konferenica előadásait!

(Az előadások folyamatosan kerülnek fel a honlapra.)