Bejelentkezés

IMG 20190920 104720aEgy éve nyitottuk meg a KOLLABOR Természettudományos Élményközpontot Békéscsabán. Az eltelt időszakban közel négyezer diákot vontunk be élménypedagógiai szakköreinkbe. Olyan érzékenyítő foglalkozásokat tartunk, amelyek hatással vannak a diákok attitűdjeire és nyitottá válnak az új ismeretek felfedezésre.

Hisszük, hogy a tanulás belső motiváció által a felfedezés eszköze. Ehhez azonban meg kell változtassuk saját attitűdjeinket is. Mást kell tennünk máshogyan. Az alkotó, élménypedagógia erről a másságról szól. Arról, hogy hogyan lehet a XXI. század nagyon gyorsan változó kihívásaira felkészíteni gyermekeinket, és voltaképpen magunkat is.

Mindezt olyan környezetben tesszük, amely a kreatív alkotásra, értékteremtésre épül. Új típusú közösségi teret hoztunk létre. Olyan helyet, ahol az innováció, az ötlet megvalósítása a legfontosabb feladat. Ez az új típusú közösségi tér az un. makerspace – alkotótér, ahol gyerektől a felnőttig mindenki tapasztalati úton, felfedezve tanul.

Konferenciánkon be kívánjuk mutatni azt a pedagógiai és közösségi modellt, amely a kreativitásra, a kritikus gondolkodásra, az együttműködésre és a hatékony kommunikációra épül. Mindezt úgy, hogy a tapasztalati tanulás által a hibát is erőforrásként kezeljük.

2017-ben is lesz Közösség - Média - Művelődés konferencia. Idei fő témáink az innováció mellett, az elrugaszkodás és az új típusúinnovatív közösségi terek működése lesz.

Az ok egyszerű. Olyan mértékű változások előtt állunk, amelyek alapjaiban fogják megváltoztatni az életünket. A negyedik ipari forradalom során csak Magyarországon 2020-ig 350-400.000 munkahely fog megszűnni és/vagy átalakulni. Ahhoz, hogy ez a folyamat ne veszély, hanem lehetőség legyen, kulcsszerepe lesz az innovatív közösségeknek és azoknak a tereknek, amelyek a változás helyszínei lesznek. 

Ma minden lehetőségünk adott arra, hogy rendelkezésünkre álljanak a minőségi élethez szükséges javak. Mégis hiányt szenvedünk, mert nem ismerjük a rendelkezésre álló erőforrásainkat. Nem tudjuk, hogyan férhetünk hozzájuk, hogyan használhatjuk ezeket.

Szakmai napunk fókuszában a helyi értékekkel való gazdálkodás áll. Mindez annak érdekében, hogy meglássuk lehetőségeinket és mindannyiunk érdekében fel tudjuk használni azokat.

Elkészítettük a 2016-os konferencia videóit. Megtekinthetitek a rendezvény honlapján itt: http://kozossegmediamuvelodes.hu/index.php/video/category/7-kmm-2016 

A konferenciáról

Az Internet világa rohamosan építi-, alakítja át életünket. A fejlődés és a lemaradás is exponenciális ütemű. Új típusú közösségek jönnek létre, amelyek újraszervezik életüket. Ez a folyamat azonban nem konfliktusmentes, hiszen két világ kultúrája ütközik.