Bejelentkezés

Az Életfa Kulturális Alapítvány munkatársai a békéscsabai általános- és középiskolás fiatalokkal ismertették meg a „design” gondolkodásmód alapjait nyári táborokban, és az őszi foglalkozások alkalmain. 

2020. augusztus 3-6 és 10-13 között, összesen 39 általános iskolai diák részére szerveztünk 2 tábort. A táborokban 4-6 fős kiscsoportokban a diákok 4 témában (robotika, videójáték készítés, DIY, fotó és film készítés) gyakorlati tevékenységeken keresztül és az „ötletből vállalkozás” koncepció mentén, játékos formában, az életkori sajátosságaik alapján vettek részt a foglakozásokon. Az ősz folyamán tudtuk folytatni a megkezdett tevékenységeinket különböző foglalkozási formákban, szakköri és összevont iskolai foglalkozások keretében.

A MOL Helyi Érték Program pályázatának és a KOLLABOR szavazóinak köszönhetően, az Életfa Kulturális Alapítvány támogatást nyert az Ötletből közösségi vállalkozás c. projektjére. (projektazonosító: HE19-328)

Az elnyert támogatási összeg: 500 000 Ft.

Ezúton is köszönjük a támogatást! 

logo

 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyulai-berenyi-bekescsabai-siker-szuletett-a-mol-palyazatan-2600634/?fbclid=IwAR3Vd5TBskGmtWlhYKLtcyNZTem2ne-4bSavGUrsduWqMK9-Rl64-psILiQ

 

 

 

Innovációs közösségek fejlesztése Gyulán - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00876

 

Szerződött támogatás összege: 3.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31.

Kedvezményezett neve: Életfa Kulturális Alapítvány 

 

A projekt rövid bemutatása:

A projekt során a megvalósuló programok által egy olyan közösség létrejöveteléhez kívánunk hozzájárulni, amely képes az újító, problémafelismerő és megoldó gondolkodásra, az innovációra, vállalkozói szemlélettel bír, képes közösségben együttműködni, hajlandó kitörni a tanult tehetetlenségből.

A projekt során elsősorban a helyi fiatalokat és az aktív korú lakosságot kívánjuk megcélozni.

A korábbi évtizedek alvó gazdasági helyzetéből eredő állapotból fel kívánjuk rázni a középiskolás korú, valamint az aktív korú, itt is kiemelten a fiatal felnőtt lakosságot, tekintve, hogy a jelenleg folyó gyorsforgalmi út kivitelezése által régóta várt lehetőségek nyílnak meg a közeljövőben a térségben. A létrejövő kreatív szellemi műhelyek, közösségek, jelentősen hozzá tudnak járulni a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséhez, illetve a helyben családot alapító fiatalok további gyermekvállalásának ösztönzéséhez, amely segítheti a jelenlegi negatív demográfiai helyzet fokozatos megfordítását.

A projekt célja:

A projekt annak érdekében jön létre, hogy élményalapú közösségi programok által megteremtsük annak a lehetőségét, hogy azok a gyulai fiatalok és aktív korúak találkozni tudjanak egymással, akik hajlandóak kilépni a tanult tehetetlenségből, melyet leginkább az közlekedési lehatároltság generált, s most, a megnyíló lehetőségekkel élve, egy aktív, alkotó, innovatív vállalkozói szemléletű közösséget hozzanak létre, ahol insipálódni, fejlődni tudnak, mely által hozzájárulhatnak a város új gazdasági lábainak folyamatban lévő építéséhez. Mindezt közösségi programokkal és mentorálással tervezzük elérni.

Bízunk benne, hogy a projekt sikeressége esetén nagyban nő a fiatalok helyben maradási szándéka és családalapítási hajlandósága. Emellett bízunk benne, hogy további fiatalokat, párokat is vonzz a város megújuló szellemi -és gazdasági- élete.

A projekt nagyban hozzá tud járulni a helyi életszínvonal emeléséhez, egyúttal támogatja a városvezetés gazdaságösztönző tevékenységét az által, hogy segíti a helyi fiatal és aktív korú lakosság felzárkóztatását a megváltozó gazdasági és szellemi élet ritmusához.

A projekt honlapja: https://eletfa.hu/index.php/projektek/top-711-876 

 

A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel

 

Szerződött támogatás összege: 48 446 665 Ft, vissza nem térítendő támogatás. 

A projekt támoagtásának mértéke: 100%

A projekt tervezettt befejezési dátuma:  2019.10.31.

Kedvezményezett neve: Életfa Kulturális Alapítvány

  

A projekt tevékenységei:

Évente 6, a projekt időtartama alatt 12 műhelymunka megtartása 6 konvergencia régió különböző településein, különböző felkért szakértők bevonásával, annak érdekében, hogy minél inkább „testközelből”, és minél mélyebben ismerhessük meg a vidéki Magyarország társadalmi problémáit, és megismerhessük az azokra helyben adott válaszokat.

A két év alatt 8 tanulmányút lefolytatása, amelyeken egy-egy tágabb térség problémáit ismerhetjük meg. Mind a műhelymunkák, mind a tanulmányutak célja, hogy a bevont együttműködő partnerek tapasztalatait megosszuk, és megvizsgáljuk, mely tevékenységek, jó gyakorlatok a legalkalmasabbak arra, hogy adaptálásával hozzájáruljon az adott magyarországi térség társadalmi helyzetének javulásához.

A projekt keretében megtörténik az eredmények disszeminációja. A rendezvényeinkre meghívott magyarországi szakértők körében tréningre kerül sor, az érdeklődők számára, ahol megosztjuk gondolatainkat, elképzeléseinket, a megismert jó gyakorlatokat a vizuális művészetek közösségfejlesztő hatásáról. A bemutató után egy kerekasztal beszélgetés keretében kikérjük véleményüket az elhangzottakról, tapasztalataikról, mely visszacsatolást ad a mi tevékenységünkről is. Erre célszerűen a kutatás lefolytatása után kerül sor, annak eredményeit is felhasználva, azt ismertetve a szakemberek számára. A kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban, országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében valósul meg.

Célunk, hogy a partnerszervezetek saját szakmai kapcsolatrendszerüket egymással megosztva hozzájáruljanak ahhoz, hogy a résztvevő szervezetek nemzetközi szintre tudják kiterjeszteni tevékenységüket.

A projekt keretében megvalósul a kutatásról egy kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, online formában, közzéteszünk a projekt honlapján, terjesztjük már meglévő és a projekt során kialakuló kapcsolatrendszeren keresztül. További tevékenység adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.

A program során végzett tevékenységek végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésének.

 

Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont Kialakítása Békéscsabán - EFOP-3.3.6-17-2017-00021


IMG 20181006 185433 1600

Szerződött támogatás összege: 287.828.529 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.04

Kedvezményezett neve: Életfa Kulturális Alapítvány (konzorciumvezető) és Békés Megyei Könyvtár (konzorciumi tag)

 

 

A projekt rövid bemutatása:

A szakmai program keretében megvalósul a Tudományos Élményközpont kialakítása, programjainak és a programok szakmai tartalmához kapcsolódó tananyagainak kidolgozása, a programok megvalósításában közreműködő műhelyvezetők, program animátorok és pedagógusok felkészítése és képzése 21 köznevelési intézmény, valamint egyetemi hallgatók bevonásával.

A projekt céljai:

A projekt közép- illetve hosszú távon hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a korai pályaorientáció megvalósulásához, a természettudományokon alapuló szakmák pályaorientációs korban lévő fiatalok számára történő népszerűsítéséhez, valamint természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

Továbbá cél a természettudományos tárgyak népszerűsítése, és azokat olyan formában bemutatni a különböző korosztályoknak, ami felkelti az érdeklődésüket. Megmutatni a programokon keresztül, hogy a természettudomány milyen módon szól a fiatalok közvetlen környezetéről, milyen lehetőségek vannak benne a jövőjük szempontjából. A programokon résztvevők megismerkednek a legmodernebb technológiákkal és a gyakorlati foglalkozások során interdiszciplináris tudást, problémamegoldó gondolkodást szereznek.

A kiemelt témák: informatika, programozás oktatás, robotika, 3D-s nyomtatás, mikroelektronika, mezőgazdasági innováció, egészségfejlesztés.

A projekt honlapja: kollabor.hu  

Közösségi tervezés Békésszentandráson
Közösségi tervezés Békésszentandráson

Az Életfa Kulturális Alapítvány a Nemzeti Művelődési Intézet meghívására 2016. negyedik negyedévében közösségi tervezés pilot projektet valósít meg az alábbiak szerint.

Alkategóriák