Bejelentkezés

A kutatás célcsoportja min. 100 magyarországi és 100 romániai a tárgyalkotó népművészet (pl. nép textíliák, használati tárgyak, kozmetikumok, élelmiszerek, hangszerek stb.), ipari kenderre épülő kézművesség és közösségfejlesztés, valamint ezek vizualizációját elősegítő, állami és nem állami intézményekben, szervezetekben dolgozó szakember (kivéve a köznevelési és felsőoktatási szakembereket, beleértve a civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat).

A célcsoport elérése a már meglévő hazai szakmai hálózatok, együttműködések által, valamint a támogatást igénylő szervezet és a projektbe bevont külhoni partnerek kapcsolathálói által történik.

A kutatásban résztvevő szakemberek száma reprezentatív módon tükrözi a tématerületen tevékenykedő szakemberek véleményét, szakmai tudását.

A kutatás célja

A projekt kapcsán megvalósuló kutatás azon szocio-kulturális és gazdasági tényezők feltárását szolgálja, amelyek elősegítik a magyarországi konvergencia régiókban a társadalmi esélyegyenlőség és felzárkózás előmozdítását a tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrában való megjelenítése által. Tehát célunk mindazon szakmai lehetőségek feltárása, amely által fejleszthető a népi kézművesség vizuális kultúrája, különösen tekintettel az ipari kenderre épülő népi kézművességre és közösségépítésre.

A kutatási módszer és eszközök

Az összehasonlító kutatást a személyes, valamint on-line kérdezés módszerével, papír alapú kérdőív, online kérdőív, strukturált interjú eszközeivel végezzük. A kérdőívek kitöltése anonim és önkéntes módon történik. A kutatás primer eszköze a kérdőív.

A partnerek közötti kapcsolattartást és a szakmai megvalósítást elősegítő új, kisértékű eszközök beszerzése.

A tanulmányutak során a résztvevő fotós- és videós szakemberek olyan felvételeket készítenek, melyek feldolgozásával a műhelymunkákon esettanulmányokat mutatunk be a fotó- és videótechnika kreatív felhasználási lehetőségeiről. Ennek érdekében fotó- és videó rögzítéshez szükséges eszközöket szerzünk be.

Honlapfejlesztés

A projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munkát, a közös munkát és a találkozásokat honlapon dokumentáljuk (a támogatást igénylő szervezet/konzorcium). A program során feltöltünk legalább 100 bejegyzést (bejegyzésenként legalább 800 karakter terjedelemben). A projekt során a résztvevő szakemberek olyan minőségű vizuális anyagokat fognak készíteni, melyek modern megjelenést tudnak biztosítani a fontos szakmai tartalmaknak.

  1. A projekt keretében megvalósult kutatásról kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása;

Elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában, közzéteszünk a projekt honlapján, terjesztjük már meglévő- és a projekt során kialakuló kapcsolatrendszeren keresztül.

  1. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

Kihasználva jelen támogatási konstrukció egyedülálló lehetőségét a projekt eredményeit nagy múltú hazai és határontúli ernyőszervezetek bevonásával tudjuk a lehető legszélesebb körben terjeszteni, megszólítva és bevonva a fejlesztés által érintett minél több szereplőt.

A projekt eredményeinek a már meglévő- és a projekt során kialakuló kapcsolatrendszeren kívül a népi kézművesség országos ernyőszervezetein, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége térségi tagszervezetein kesztül, valamint online felületeinken is terjeszteni tudjuk.

A pályázó Életfa Alapítvány jelentős honlapfejlesztési és online kommunikációs tapasztalata, valamint a elkészülő, minden bizonnyal magas minőségű vizuális anyagok biztosítják, hogy a projekt híre széleskörben terjedni fog.

  1.   Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.

A projekt kapcsán megvalósuló kutatást a határon túli kutatásokban szakértőnek számító szakmai szervezet bevonásával valósítjuk meg. A kutatást személyes, valamint on-line kérdezés módszerével, papír alapú kérdőív, online kérdőív, strukturált interjú eszközeivel végezzük. Ennek részleteit lásd a 8. fejezetben. Elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában, közzéteszünk.

A projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munkát, a közös munkát és a találkozásokat honlapon dokumentáljuk (a támogatást igénylő szervezet/konzorcium). A program során feltöltünk legalább 100 bejegyzést (bejegyzésenként legalább 800 karakter terjedelemben) 

Alkategóriák