Bejelentkezés

Guzsalyas Alapítvány

A Guzsalyas Alapítvány 1998 óta működik, 2002 óta Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatallal közösen, FARE támogatással létrehozott , Míves Házban. Két felszerelt műhellyel, kiállító és előadóteremmel, irodahelyiséggel rendelkezik. 

Tevékenységi köre:

-          Gyermektáncház

-          Gyermekeknek szervezett kézműves foglalkozások

-          Gyermekeknek szervezett ünnepköri tevékenységek és rendezvények

-          Felnőtteknek szervezett ünnepköri rendezvények

-          Óvodákban, iskolákban népi gyermekjáték, néptánc oktatás

-          Pedagógus képzés népi hagyományok témakörben

-          Felnőttképzés – szaktanfolyamok

-          Kiállítás, konferenciaszervezés a témakörben

-          Táborszervezés

-          Kézműves termékek előállítása – nemez, kerámia, tűzzománc, csigolyából font termékek

Termékmegjelenítés formái:

 1.   Évente minimum 7 alkalommal (farsangi rendezvény, húsvéti rendezvény, gyermektábor, felnőtt szaktábor, szüreti mulatság – táncház évadkezdés, kézműves kiállítás, regölés) újságcikkek jelennek meg a megyei , erdélyi hatókörű médiában (Háromszék Napilap, Sláger Rádió, Marosvásárhelyi rádió, stb.), esetenként a magyarországi TV adásokban
 2.   Facebook oldal – havi rendszerességgel jelennek meg a termékekről  grafikus által készített népszerűsítő anyagok.
 3.   Napi, heti rendszerességgel saját készítésű fényképek termékekről, munkafolyamatokról
 4.   Rövidfilmek, TV szereplések, riportok
 5.   Katalógus
 6.   Szórólapok
 7.   Banner a rendezvényekről
 8.   Vásárokon való részvétel

Az alapítvány kézműves oktatói (állandó alkalmazottak) – rendszeresen vesznek részt szakmai képzéseken,  továbbképzéseken, így állandóan bővíteni tudják oktatói tevékenységüket és termékskálájukat.

A termékmegjelenítéshez szükséges anyagi forrást általában külső forrásokból fedezik (pályázatok, támogatások).

! A kézműves termékek motívumvilága a vásárlói igényekhez alkalmazkodva inkább feldolgozott, újragondolt, stilizált népi motívum, iparművészeti, a megrendelések mintegy 10%-át teszi ki a népi motívumokkal díszített termékek.

Erősség:·        

 •  Saját székhely, szakképzett alkalmazottak, 
 •  24 éves oktatói tevékenység                ·        
 •  Bő termékskála·   
 • csoportban együttdolgozás, különböző szakképesítésű csoporttagokkal
 • folyamatos kommunikáció csoporton belül, ez által képesség az állandó újításra

Hiányosság

-          A kézműves termékek esetében nincs  meghatározva a célközönség, a megrendelések véletlenszerűek.

-          Kommunikációs szakember hiánya

 

 

ENGOB KFT.

Alapító, működtető: Kolozsi Attila

Székhely: Kőröspatak

Kolozsi Attila, 1995-ben alapító tagja volt a Guzsalyas Játszóháznak, a délutáni játszóházas foglalkozások egyik oktatója. 1997-ben Kolozsvárra költözik, ott ismerkedik meg a Waldorf iskolák szellemiségével, Budapesten fazakas szakon elkezdi tanulmányait a Népi játék- és kismesterség Oktató- Képzőben. 2002-ben visszaköltözik Sepsiszentgyörgyre, a Míves Házban beindítja első fazekas tanfolyamát. Akkori tanítványai közül mára sokat önálló fazakasok. 2009-ben kiválik a Guzsalyas Alapítványtól, létrehozza az Engob kft-t. Termékskáláján a következők szerepelnek: 

 • fazekalás - forma és mintavilágában kötődik a népihez, de stilizálja azokat, vagy egy-egy mintaelemet dolgoz ki, 
 • tapasztott kályhák, kandalló, kemence készítése
 • kályhaelemek, csempék készítése

2010-ben Csekefalván tömegkályha (skandináv eredetű, lassan felmelegedő, de lassan kihűlő, kéményfüggetlen) építő tanfolyamon vesz részt, Szalai Péter vezetésével. Ekkor felismeri a lehetőséget az organikus formájú tapasztott kályhák és tömegkályhák ötvözésének lehetőségét. Mára megrendeléseinek 90%-át teszi ki a kályhaépítés, fazakas termékeinek megrendelői a régi vásárlóiból kerül ki.

Termékei kötődése a népi kultúrához: termékei  hagyományos anyagokból készülnek, formavilágában hagyományosak.

Vizuális kommunikáció: a kályhák, kemencék funkciónálisak, esztétikai élmény is nyújtanak a szemlélőnek, figyelembe véve a megrendelők igényeit, e szerint alakítva ki a formákat. A szerkezetből adódóan hagyományos jellegű, de alakítható , átformálható, igény szerint készítőpult, kagyló, stb. építhető hozzá.

Innovációs folyamatok: felismerve a tömegkályha adta lehetőségeket, a tapasztott népi kályha formai szépségét és a modern technika adta lehetőségeket (hőfütéses rendszer, vízfűtéses rendszer, hőszabályzó rendszer) létrehozta a maga alakította, modern emberi igényeknek megfelelő tömegkályhát, organikus kályhaburkolattal díszítve.

Marketing tevékenység: Adela Parvu belsőépítész blogján közzétette néhány kályha fotóját, azóta folyamatosak a rendelések. Készített katalógust, szórólapot, de nincsenek használatban.

Erőssége: törekvés a fejlődésre, állandó útkeresés a termék tökéletesítésére. A megrendelő igényeinek figyelembe vétele, amennyiben a formavilág és környezeti adottságok megengedik.

VARIART KFT.

Alapító, működtető: Vargyasi Melinda

A cég székhelye Sepsiszentgyörgyön van, évekig magánvállalkozóként, otthonról dolgozott. 2010-ben bejegyezte a Variárt KFT, a frissen létrejött Inkubátor házban kapott székhelyet, rendelésre méretes szabóságot (alkalmi ruhák) működtetett, vásárokon népies ruhákkal jelentkezett.

2014-ben OKJ képzésre jelentkezett a Békéscsabai Kézi és gépi hímző sepsiszentgyörgyi kihelyezett képzésére. Erre a szakképesítésre építve végezte el Békéscsabán a játszóházvezetői, oktatói, majd viseletkészítői kurzusokat.

2014-ben a Guzsalyas Alapítvány felkérésére tartotta meg első szabó-varró tanfolyamát, az alapítvány székhelyén. Ezt követően több felkérést is kapott, Kézdivásárhelyen civil szerveződésű csoportot, Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Népiskolánál tanított három éven keresztül, kidolgozva a szakképzés módszertanát és akreditáltatva a bukaresti szakintézmények által.

Mára főként egyedi, kézi hímzésű modern viseletek varrásával foglalkozik, szakmai rendezvények előadója, hímzőkört, varrókört vezet, zsürizett alkotásai vannak a Hagyományok Háza által, kiállításokon vesz részt viseleteivel.

Termékei kötődése a népi kultúrához: a ruhák, ruhakiegészítők díszítése a  magyar minta világból merítkezik, a hímzések kézzel készülnek.

Vizuális kommunikáció: az egyszerű vonalvezetésű ruhákhoz jól alkalmazza a diszkrét himzéseket, ruhái kényelmesek, a mai ízléskultúrába illeszkednek.

Kultúra és közösség erősítő funkciója: oktatói tevékenysége által népszerűsíti,   a magyar hagyományos mintavilágot, oktatói tevékenysége közösségépítő, a kiállításra, eladásra szánt ruhák közül esetenként a tanítványait is bevonja az elkészítés folyamatába.

Termékek funkcionalitása a mai korban, igazodás a vásárlói követelményekhez: a szabásban, anyaghasználatban a mai kor igényeihez alkalmazkodik, vevőköre meghatározott, a középkorú, az ízlésében, stílusában kialakult középrétegből kerül ki.

Innovációs folyamatok, termékek (cégfejlesztésben, termékfejlesztésben): A cégfejlesztés folyamatában felismerte a tanulás, szakképzés fontosságát, folyamatosan képezi magát.  Mindig új terméket próbálnak kínálni a vevőkörnek, formavilágában, anyaghasználatában követve a divatot. Oktatói tevékenységével bővítette a cég tevékenységi körét, az oktatási folyamatokban megszerzett visszajelzéseket beépíti az agyag- és mintahasználatba. 

Marketing ismeretek és azok használata: Az Inkubátor házban részt vett management képzéseken. Termékeit a világhálón népszerűsíti: Facebook, Instagram, Pinterest. Elmondása szerint, mára már a nyomtatott reklámnak nincs értéke, vevőkörének 70-80%-a innen informálódik. 

Erőssége: folyamatos részvétel a szakképzéseken, oktatói munkával szélesíti ismeretségi körét, tapasztalatait. Munkáit igényesség jellemzi. A termékelőállításban a rugalmasság, a kísérletezés szerepet kap, igazodva a piac igényeihez, de nem adva fel kötődését a népi kötődéshez sem.

A népi kézművesség  - vizuális kultúra –termékfejlesztés – értékesítés kapcsolatában

 1.   KEMECSE MANUFAKTÚRA

Fazakas műhely, Sepsiszentkirályban, Sepsiszentgyörgytől 7 km-re. Két alapító működteti:  Tamás, autodidakta fazakas, Kolumbán Hanna, grafikus, egy éves időtartamban fazakas tanfolyam résztvevője.

Műhelyüket vidékfejlesztési alapból elnyert pályázattal korszerűsítették.

Termékeiket vásárokban, ismeretségi körben, áruházlánc keretén belül terjesztik.

Termék megjelenítésként – a grafikustársnak köszönhetően -  weboldalt, facebook oldalt, rövid filmek, termékkatalógust, szórólapokat készítenek, kezdetben magasabb szintű kivitelezésben, mint a kerámia.

Erősség:

-          felszerelt műhely

-          Rendelkezik saját reklám szakemberrel

-          Állandó alkalmazottak

-          Állandó megrendelések

Hiányosság:

-          Szakmai képzéseken való részvétel hiánya

-          Szakemberektől a visszajelzések hiánya

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

A projekt támogatásának mértéke: 100%

Időpont: 2019. május 29-30.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Egyéb kézműves termékek vizuális megjelenítése – tematikus műhelymunka

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ívben szereplő egyéb kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

A műhelymunka első napján a máshová nem sorolható egyéb kézműves tárgyat előállítók adtak tájékoztatást az általuk végzett tevékenységekről, szolgáltatásokról.

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány által delegált szakértők részletesen bemutatták tagjaik tevékenységét az egyéb kézműves szolgáltatások témakörben.

Beszámoltak a témakörrel összefüggő kézműves kiállításaik szolgáltatás kínálatáról, az ún. Jeles Napok eseményről, a Farsangtemetés és a Tojásírás Éjszakájának egyedi módszereiről.

A rendezvény második napján a projekt fényképész szakterületét képviselő székelyudvarhelyi Dávid Fotó szakembere tartott szemléletes előadást és bemutatót az egyéb kézműves termékek fotózásának módszertanáról, jó példáiról.

Különleges informatikai fejlesztésüket is bemutatták, mely jól alkalmazható technikai keretrendszert biztosít a munkájukhoz és ajánlható mások számára is.

Ezt követően a résztvevő magyarországi (Életfa Alapítvány képviselői) és az erdélyi szakemberek a termékek fotózásának, filmezésének, így a kézműves tárgyak megjelenítésének legjobb megoldásairól folytattak tartalmas konzultációt.

Alkategóriák