Bejelentkezés

1. Projektnyitó műhelymunka

 • a projekt ismertetése
 • célok tisztázása, szerepek, munkamódszerek megbeszélése.

2. A vizuális kultúra helye, szerepe a szervezeti kultúrában

 • visszacsatolás az előző alkalomra
 • a vizuális kultúra kapcsolata a termékelőállítók/szervezetek identitásához
 • a vizualitás szerepe az értékközvetítésben, értékőrzésben
 • a vizualitás szerepe marketingfolyamatban

3. Innovációs módszertan megismerése és gyakorlati alkalmazása

 • visszacsatolás az előző alkalomra
 • Lean startup metodológia módszertanának bemutatása
 • Példák a gyakorlati alkalmazásra
 • Adaptációs lehetőségek
 • Hogyan lesz ötletből termék?
 • új módszerek megismerése - visszacsatolás, hogyan csináljuk most a gyakorlatban, hogyan lehetne másképp csinálni?
 • tisztázzuk mit fogunk tenni a következő műhelymunkáig

A projekt során az alábbi műhelymunkák és tanulmányutak lebonyolítását valósítjuk meg/tervezzük.

időpont

helyszín

téma

forma/módszer

2018.03.

Csíkszendomonkos Kárpátia Panzió

Projektnyitó műhelymunka

műhelymunka

2018.04.

Békés Megyei Könyvtár

A vizuális kultúra helye, szerepe a szervezeti kultúrában

műhelymunka

2018.05.

Békés Megyei Könyvtár

Innovációs módszertan megismerése és gyakorlati alkalmazása

műhelymunka

2018.07.

Békés Megyei Könyvtár

Releváns szolgáltatás- és termékfejlesztési problémákra adott kreatív ötletek és azok validálása

műhelymunka

2018.09.

Békés Megyei Könyvtár

Vizuális kommunikáció a termékfejlesztésben és a marketingben

műhelymunka

2018.10.

Békés Megyei Könyvtár

Tematikus műhelymunka I. - Textil kézműves termékek

műhelymunka

2019.02.

Békés Megyei Könyvtár

Tematikus műhelymunka II. - Kézműves használati tárgyak

műhelymunka

2019.04.

Békés Megyei Könyvtár

Tematikus műhelymunka III. - Kézműves kozmetikumok

műhelymunka

2019.05.

Békés Megyei Könyvtár

Tematikus műhelymunka IV. - Kézműves élelmiszerek

műhelymunka

2019.06.

Békés Megyei Könyvtár

Tematikus műhelymunka V. - Egyéb kézműves termékek

műhelymunka

2019.08.

Békés Megyei Könyvtár

Fejlesztési eredmények összegző bemutatása - Módszertani összegzés

műhelymunka

2019.10.

Békés Megyei Könyvtár

A módszertani ajánlás végleges szövegének elfogadása

műhelymunka

2018.03.

Csíkszentdomonkosi Kézműves Ház

Kézműves textil termékek vizuális megjelenítésének lehetőségei

tanulmányút

2018.05.

Békés Megyei Népművészeti Egyesület szakmai műhelyei

Kézműves használati tárgyak vizuális megjelenítésének lehetőségei

tanulmányút

2018.07.

Kima Csilla kézműves biokozmetikum műhelye

Kézműves kozmetikumok vizuális megjelenítésének lehetőségei

tanulmányút

2018.10.

Békés és Környéke Biokultúra Egyesület

Kézműves élelmiszerek vizuális megjelenítésének lehetőségei

tanulmányút

2019.02.

Virágoskúti Kertész Kft.

Egyéb kézműves termékek vizuális megjelenítésének lehetőségei

tanulmányút

2019.05.

Molnár Előd fotográfus műhelye

Kreatív Fotó Stúdió tevékenység ipari kender témakörben

tanulmányút

2019.08.

Vámos Zoltán operatőr műhelye

Kreatív Film Stúdió tevékenység ipari kender témakörben

tanulmányút

2019.10.

Békéscsabai Kézműves Szakiskola

Kézművesség és vizuális kultúra oktatása

tanulmányút

2019.10.

Békés Megyei Könyvtár

A projekt szakmai eredményeinek átadása

tréning

Fontosnak tartjuk, hogy a műhelymunkákon, tanulmányutakon bemutassuk a szakértőknek egy-egy szűkebb térség társadalmi problémáit, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk magyarországi és külföldi szakértőknek azoknak a jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, amelyek alkalmasak lehetnek a térség felzárkóztatására.

A fejlesztés a projektbe bevont  szakembereknek is hasznos, mert olyan új módszerek sokaságát sajátítanának el, amelyet hatékonyan tudnak alkalmazni a saját szervezetük életében is, kilépve a saját eddig megszokott keretükből. Növekszik a társadalmi hatásuk, a pozitív társadalmi megítélésük is.

Projektünk eredménye lesz a szakértők, szakemberek közötti együttműködés erősödése is, hiszen a partnerséggel, a műhelymunkákon és tanulmányutakon történő részvétellel tovább erősödnek a kézművesség és a vizuális kultúra területen tevékenykedő szervezetek és szakembereik közötti szakmai kapcsolatok.

Innnovációs módszertan alkalmazása, adaptálása

 • Probléma, hogy a hagyományos kultúra alkalmazása során kevéssé gondolunk az innováció lehetőségére és különösen gyenge pont az innovációs módszerek alkalmazása (pl. termékfejlesztés, közös munka területén).
 • Ugyanakkor a kritika nélküli módszer átvétel magában hordozza annak kockázatát, hogy éppen a kultúramegtartó alapréteg sérül egy kritika nélküli innovációs módszertan átvétele során
 • Mindezek érdekében fontos feladat a kulturális örökség továbbéléséért dolgozó szakemberek körében a korszerű innovációs módszerek megismertetése, a termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés lépéseinek feltárása és alkalmazása. Ugyanakkor fontos az is, hogy a fejlesztési folyamat minden pontjában történjen meg a visszacsatolás, amely által biztosítható, hogy a fejlesztés úgy történjen meg, hogy abban az alapértékek ne sérüljenek, hanem kiteljesedjenek.
 • Kiinduló szemléleti bázis a lean startup metodológia termék- és szolgáltatásfejlesztés célú alkalmazása - ezen belül gyors forgású fejlesztési ciklusok alkalmazása, minimálisan működő modellek (MVP) megalkotása, tesztelése stb.

Tanulmányozni kívánt szolgáltatás: Kulturális örökséghez kapcsolódó kézműves termékek vizuális megjelenítésének, bemutatásának jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek feltárása.

A tárgyalkotó népművészet jelenlegi helyzetéből megállapítható, hogy kulturális örökségünk ezen részének fennmaradása, továbbélése múlik azon, hogy megtaláljuk-e ezeknek a mesterségeknek, tárgyaknak a helyét a mai kor kultúrájában.

Kulcsfogalmak: hagyomány és korszerűség, hagyomány és innováció

 • Hagyomány: identitás - kulturális alap, biztonság, amely biztosítja az önazonosságot
 • Korszerűség: mai problémákra adott releváns válaszok - szükséglet alapú tevékenység (valaha a hagyományos kultúra is korszerű problémamegoldó eszköz volt)
 • Feladat a kettő megközelítés újra egyesítése - vagyis az identitást jelentő hagyomány réteg mai korszerű formában való megjelenése - ennek érdekében a hagyományos műveltségben nem ismert tervezési és termék/szolgáltatásfejlesztési módszerek adaptációja úgy, hogy az eredeti értékrend ne sérüljön, hanem kiteljesedjen. (pl. hagyományos motívum kincsünk mai formavilágba adaptálása, új.korszerűbb technológiával megalkotni mindennapi használati tárgyainkat, természetes alapú, őseink által használt anyagok felhasználásával )

Alkategóriák