Bejelentkezés

Innnovációs módszertan alkalmazása, adaptálása

  • Probléma, hogy a hagyományos kultúra alkalmazása során kevéssé gondolunk az innováció lehetőségére és különösen gyenge pont az innovációs módszerek alkalmazása (pl. termékfejlesztés, közös munka területén).
  • Ugyanakkor a kritika nélküli módszer átvétel magában hordozza annak kockázatát, hogy éppen a kultúramegtartó alapréteg sérül egy kritika nélküli innovációs módszertan átvétele során
  • Mindezek érdekében fontos feladat a kulturális örökség továbbéléséért dolgozó szakemberek körében a korszerű innovációs módszerek megismertetése, a termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés lépéseinek feltárása és alkalmazása. Ugyanakkor fontos az is, hogy a fejlesztési folyamat minden pontjában történjen meg a visszacsatolás, amely által biztosítható, hogy a fejlesztés úgy történjen meg, hogy abban az alapértékek ne sérüljenek, hanem kiteljesedjenek.
  • Kiinduló szemléleti bázis a lean startup metodológia termék- és szolgáltatásfejlesztés célú alkalmazása - ezen belül gyors forgású fejlesztési ciklusok alkalmazása, minimálisan működő modellek (MVP) megalkotása, tesztelése stb.