Bejelentkezés

Fontosnak tartjuk, hogy a műhelymunkákon, tanulmányutakon bemutassuk a szakértőknek egy-egy szűkebb térség társadalmi problémáit, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk magyarországi és külföldi szakértőknek azoknak a jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, amelyek alkalmasak lehetnek a térség felzárkóztatására.

A fejlesztés a projektbe bevont  szakembereknek is hasznos, mert olyan új módszerek sokaságát sajátítanának el, amelyet hatékonyan tudnak alkalmazni a saját szervezetük életében is, kilépve a saját eddig megszokott keretükből. Növekszik a társadalmi hatásuk, a pozitív társadalmi megítélésük is.

Projektünk eredménye lesz a szakértők, szakemberek közötti együttműködés erősödése is, hiszen a partnerséggel, a műhelymunkákon és tanulmányutakon történő részvétellel tovább erősödnek a kézművesség és a vizuális kultúra területen tevékenykedő szervezetek és szakembereik közötti szakmai kapcsolatok.