Bejelentkezés

A probléma feltárás során megállapítottuk, hogy a következő feladatokat kell megoldanunk a hagyományos kézműves termékek továbbélése érdekében:

A kreatív iparban dolgozó szakembereket meg kell ismertetnünk a hagyományos kézműves szektor sajátosságaival, jelenlegi helyzetével, bemutatva az együttműködésben rejlő lehetőségeket, annak érdekében, hogy hatékony együttműködések jöhessenek létre a hagyományőrző és a kreatívipari szakemberek kölcsönös részvételével.

 • Amikor egy kreatív szakembernek meg kell terveznie a megrendelő vizuális bemutatását, bele kell helyezkednie a megrendelő helyzetébe, meg kell ismernie ahhoz, hogy vonzó, de egyben reális képet tudjon róla közvetíteni. Mivel a két szektor - a hagyományőrző kézművesség és a modern kreatív ipar - eddig csak elvétve találkozott egymással, a projekt során a különböző területekről érkező szakemberek folyamatos együttműködése lehetővé teszi, hogy közösen feltárjuk a lehetőségeket.

Kihasználva jelen támogatási konstrukció egyedülálló lehetőségét a felmérést és az ezt követő tapasztalatcserét nagy múltú hazai és határontúli ernyőszervezetek bevonásával tudjuk megvalósítani, megszólítva a probléma által érintett minél több szereplőt, megismerve a határontúli jó gyakorlatokat.

A projekt hatására bővül a korábbi együttműködések tartalma, valamint újak jönnek létre. A rendszeres tapasztalatcserék lehetővé teszik a magyar kulturális örökség megőrzését szolgáló, határon átnyúló, összehangolt fejlesztés megalapozását. A projekt során létrejövő, kulturális civil szervezetek közti hálózati együttműködés hozzájárul a multikulturális sokszínűség megóvásához és ápolásához.

A fejlesztés hosszútávú célja, hogy megteremtse a lehetőségét az érintett térségekben a kulturális hagyományokra épülő, komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozásához és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósításához.

A probléma feltárás során megállapítottuk, hogy a következő feladatokat kell megoldanunk a hagyományos kézműves termékek továbbélése érdekében:

Hozzá kell járulnunk, hogy a kézműves termelők és az őket segítő szervezetek belássák a modern szervezetfejlesztési, innovációs és marketing ismeretek hasznát és nélkülözhetetlenségét és hozzájussanak a szükséges ismeretekhez.

 • A műhelymunkák során a szervezetfejlesztési folyamatot és a marketing ismereteket olyan szakemberek mutatják be, akik otthonosan mozognak a hagyományok és a kézműves kultúra területén is. A kézműves alkotókhoz közel álló nyelvezettel tudjuk így átadni a modern korban nélkülözhetetlen ismereteket.
 • A szakmai programok, majd a módszertani ajánlás által bemutatjuk, hogy a vizualitás nem elsősorban az eladhatóság miatt fontos. Érzelmi viszonyulást, értékrendet, méltóságot, identitást erősít, brandet épít. Vagyis a vizuális megjelenésnek nem, vagy nemcsak "eladni" kell az árut, hanem annak benső tulajdonságairól is vallani kell. Növelnie kell a megértést, ami arról szól, hogy miért fontos az az adott termék itt és most?  Ha egy termék /szolgáltatás releváns problémát old meg, akkor szükség van rá. A vizualitásnak így magának a termék megjelenésében és megjelenítésében is kulcsszerepe van.
 • A honlapon konkrét esettanulmányokon keresztül mutatjuk be ezen ismeretek gyakorlati használhatóságát, eredményeit.

A probléma feltárás során megállapítottuk, hogy a következő feladatokat kell megoldanunk a hagyományos kézműves termékek továbbélése érdekében:

Segítenünk kell a kézműves termelők számára, hogy megtalálják a hagyományban gyökerező termékeiknek funkcionalitását a mai korban, hogy szuvenírből a kézműves termékek egyre inkább újra mindennapi használati tárgyakká váljanak.

 • A kézműves szektor és a kreatív ipar (dizájn, vizualitás) felől érkező, a projekt során folyamatosan együtt dolgozó szakmai felelősök.
 • A kutatás során egyaránt felmérjük a szektor jelenlegi helyzetét, összegyűjtjük a jó gyakorlatokat, a műhelymunkákon saját esettanulmányokat dolgozunk ki és mutatunk be a szakmai ajánlás és a tréning során.
 • A tanulmányutak során a résztvevők olyan működő példákat ismerhetnek meg, ahol megvalósult a hagyomány és funkcionalitás, fenntarthatóság összhangja.

A probléma feltárás során megállapítottuk, hogy a következő feladatokat kell megoldanunk a hagyományos kézműves termékek továbbélése érdekében:

A hagyományos kézműves termékek újraértelmezésével meg kell kísérelnünk újrateremteni a vizuális kommunikációnak azt a rétegét, mely a mai korban betöltheti azt a kultúra- és közösség erősítő funkcióit, mely minden korábbi történelmi korban létezett.

 • Olyan szervezeteket és szakembereket vonunk be az együttműködésbe, akik tisztában vannak a szerves népi műveltség jelentésrétegeivel és ismerik a kézműves szektor átfogó helyzetét.
 • A műhelymunkák során a hagyományokra alapozva, a mai kornak megfelelő termékfejlesztési módszertan alapján haladva dolgozzuk fel a vizuális kommunikációban rejlő lehetőségeket, konkrét esettanulmányokon keresztül validáljuk használhatóságukat.
 • Szakmai felelősöket alkalmazunk a projekt során mind a kézműves szektor, mind a kreatív ipar területéről, akik a 2 éves időszak alatt folyamatosan együtt dolgozva biztosítani tudják a hagyományok a modernitás összhangját.
 • Az elkészülő kutatás és szakmai ajánlás széleskörű terjesztését biztosítja, hogy szakmai ernyőszervezetekkel dolgozunk együtt.

Alkategóriák