Bejelentkezés

  1.   Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt);

   A műhelymunkák és tanulmányutak tematikáját lásd a 6. fejezetben.

  1.   Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések formájában

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztása, terjesztése érdekében tréninget szervezünk. A tréningre meghívjuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerülnek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana. A tréning célja, hogy a résztvevő szakemberek közt hosszútávú együttműködés alakuljon ki.

  1. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;

Műhelymunka sorozat, tanulmányutak és tréning megtartására kerül sor.

   A műhelymunka sorozat célja, hogy facilitált közös munka során felmérje a résztvevő szervezetek jelenlegi szervezeti kultúráját, lehetőségeit, fejlesztendő területeit, majd a 6. fejezetben bemutatott tematika mentén a résztvevők fejlesztési javaslatokat dolgozzanak ki a kézműves termékek vizuális megjelenítésének fejlesztése érdekében. A résztvevő szervezetek, alkotók projektjei közül közösen választjuk ki azokat, melyeket felhasználunk a kidolgozásra kerülő fejlesztési folyamat tesztelésére és ezen esettanulmányokat dokumentálva, eredményeiket bemutatjuk a záró tréningen, a szakmai ajánlásban és online felületeinken.

   A tanulmányutak során a résztvevők olyan működő példákat ismerhetnek meg, ahol megvalósult a hagyomány és funkcionalitás, fenntarthatóság összhangja, tapasztalataikat közösen dolgozzák fel a következő műhelymunkákon, építik be a szakmai ajánlásba.

  1.   A nemzetközi együttműködés keretében tréning megvalósítása;

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztása, terjesztése érdekében tréninget szervezünk. A tréningre meghívjuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerülnek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana. A tréning célja, hogy a résztvevő szakemberek közt hosszútávú együttműködés alakuljon ki. 

  1. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban, országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében

A projekt indításakor egy legalább 100-100 magyarországi és romániai szakértő körében lefolytatott kérdőíves kutatás megkezdésére is sor kerül. Ennek részletesebb bemutatását a 8. fejezet tartalmazza. Mivel a pályázó és a partner szervezetek nem rendelkeznek azokkal a szakmai képesítésekkel, amely az ilyen kutatások megvalósítását és a kapcsolódó módszertani és szakmai összegzések, értékelések, jelentések elkészítését a saját teljesítés keretében lehetővé teszik, e tevékenységkör megvalósítását a kiszervezhető tevékenységek között valósítjuk meg a határon túli kutatásokban szakértőnek számító szakmai szervezet bevonásával. A kutatás a projekt elejétől fogva, a többi tevékenységgel párhuzamosan zajlik, az eredmények értékelése még a záró tréningek előtt megszületik, így annak tanulságait, tapasztalatait, következtéseit fel tudjuk használni a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok disszeminációja során.

  1.   A nemzetközi tapasztalatcsere keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;

A szakmai felelősök feladata a műhelymunkákra készülve a térség- valamint nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése, azok feldolgozása, bemutatása. A réztvevő szervezetek, alkotók projektjei közül közösen választjuk ki azokat, melyeket a műhelymunkák során végigviszünk a fejlesztési folyamaton, majd esettanulmányként bemutatunk a projekt rendezvényein és online felületein.

A közös nemzetközi műhelymunkák, tanulmányutak és a kutatás eredményeinek felhasználásával módszertani összegzés és ajánlás kidolgozására kerül sor, mely a projekt keretében megvalósult együttműködés módszertani és szakmai összegzése, szakmai ajánlások megfogalmazása, legalább 120 ezer karakter terjedelemben.

Alkategóriák