Bejelentkezés

  1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés és tapasztalatcsere keretében történő megismerése;

   A projekt előkészítése során elemeztük a téma elérhető kutatási anyagait, megkerestük a magyarországi, romániai és szlovákiai partnerszervezeteket, akik ernyőszervezetként működve átfogóan ismerik a térségük problémáit, lehetőségeit, velük közösen dolgoztuk ki a szakmai programot. A feltárt probléma megoldása sokrétű ismereteket igényel, ezért a különböző szakterületekről vontunk be szakembereket és szervezeteket, akikkel a projekt során folyamatosan együttműködve, felépített tematika mentén tárjuk fel a témát, dokumentáljuk, közösen feldolgozuk.