Bejelentkezés

A projekt fő célja, hogy a program során létrejövő szakmai tartalmak és a közös szakmai programok során továbbképzett szakértők hozzájáruljanak térségükben a kézműves termékek nagyobb eséllyel érvényesüljenek a piacon, így az ezekkel foglalkozó szakemberek, szervezetek fenntarthatósága javuljon, hozzá tudjanak járulni a kulturális értékek fennmaradásához, továbbörökítéséhez.

Mivel az együttműködő partnerszervezetek a saját térségükben nagy múlttal rendelkező ernyőszervezetként fogják össze a témával foglalkozó szakembereket, ezért a projekt eredményeit széles körben hatékonyan tudjuk terjeszteni az érdekeltek körében.

Az átadásra kerülő korszerű szervezetfejlesztési és vizuális megjelenítési technikák mind a szolgálják, hogy a kulturális örökség területén dolgozó szakemberek és szervezetek a modern piaci körülmények közt életképesebbek legyenek, egyre több embernek tudjanak megélhetést biztosítani, növekedjen társadalmi rangjuk.

A kidolgozásra kerülő szakmai ajánlás további fejlesztések alapját fogja szolgálni, annak érdekében, hogy a kipróbált és bevált módszerek beépülhessenek a szakterület képzési rendszereibe, továbbképzések tematikáiba.

A fentiek hozzájárulnak tehát a projekt hosszú távú hasznosulásához is, hiszen a tapasztalatok alkalmazása nem fejeződik be a fenntartási időszak végén.

A projekt zárásáig elkészül a partnerekkel történő további együttműködést munkaterve, mely a zárást követő legalább fél éves időtartamra szól. Ennek teljesítéséről a program befejezését követő 6 hónappal a projekt vezetője beszámolót készít a Támogató részére.

A támogatást igénylő az együttműködő szervezetekkel eddig is aktív kapcsolatban áll, számos projektben működtek együtt az elmúlt években, így van gyakorlatuk és tapasztalatuk a partnerségben megvalósuló projektek végrehajtásában. A bevont partnerek elkötelezettek abban, hogy tudásokat átadják a magyarországi szakembereknek, szakértőknek, ezt a tevékenységüket a program zárása után is folytatni tudják.

A program zárását követő legalább 3 évig nyilvános on-line hozzáférést biztosít az Életfa Alapítvány a projekt keretében megvalósult kutatásról készült zárójelentéshez. Mivel az Alapítvány tevékenységei közt kiemelt helyen szerepel számos szakmai honlap működtetése (lásd a pályázó bemutatásánál), ezért ezt a vállalást biztonsággal és magas színvonalon tudja megoldani.

A kutatás eredményei, hasznosulása:

Elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában közzéteszünk.

A szakmai tevékenységgel az alábbi eredményeket érjük el:

-       a tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrájának területén már létező jó gyakorlatok, szakmai tudás megismerése, összevetése a magyarországi tapasztalatokkal, illetve az adaptációs lehetőségek feltárása;

-       a tárgyalkotó népművészet területén a vizuális kultúra fejlesztési lehetőségeinek a feltárása, különös tekintettel a magyarországi konvergencia régiókra;

-       a kapcsolatépítést, együttműködést segítő, gátló tényezők feltárása.

Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása:

-       legalább 10 fő hazai szakember részvételével tréning keretében megosztjuk a projekt tapasztalatait;

-       honlapfejlesztés: a projekttel kapcsolatos intézményenkénti önálló munkát, a közös munkát és a találkozásokat honlapon dokumentáljuk (a támogatást igénylő szervezet/konzorcium). A program során feltöltünk legalább 100 bejegyzést (bejegyzésenként legalább 800 karakter terjedelemben);

-       a projekt eredményeit széles körben megismertetjük a magyarországi tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrájának területén működő szakemberek és szervezetek körében.

  1. A) Annak feltárása, hogy a tárgyalkotó népművészet vizuális kultúrájának milyen eddigi jó gyakorlatai ismertek:

-       A tárgyalkotó népművészet területén dolgozó szakemberek szakmai tudásának feltérképezése a vizuális kultúra területén:

o      milyen eszközöket, módszereket, a vizualizáció milyen módozatait ismerik, használják a népi kézművesség különböző területein;

o      milyen eszközökre, módszerekre, tudásra lenne szükségük a vizuálizáció jobb megvalósításához;

o      milyen finanszírozási, marketing nehézségek jelentkeznek ezen a területen.

-       A tárgyalkotó népművészet vizualizációjával foglalkozó szakemberek szakmai tudásának feltérképezése:

o      hogyan fejleszthető a népi kézműves szakmában tevékenykedő szakemberek szakmai tudása a vizuális kultúra területén;

o      milyen innovatív vagy hagyományos módszereket ismernek;

o      milyen finanszírozási, markeketing stratégiák szükségesek ezen a területen.

  1. B) A szervezetek, szakemberek között az együttműködés, hálózatok milyen formái ismertek, illetve a kapcsolatok erősítésének, a tudás-átadás könnyítésének milyen formáit lenne érdemes fejleszteni.

A kutatás célcsoportja min. 100 magyarországi és 100 romániai a tárgyalkotó népművészet (pl. nép textíliák, használati tárgyak, kozmetikumok, élelmiszerek, hangszerek stb.), ipari kenderre épülő kézművesség és közösségfejlesztés, valamint ezek vizualizációját elősegítő, állami és nem állami intézményekben, szervezetekben dolgozó szakember (kivéve a köznevelési és felsőoktatási szakembereket, beleértve a civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat).

A célcsoport elérése a már meglévő hazai szakmai hálózatok, együttműködések által, valamint a támogatást igénylő szervezet és a projektbe bevont külhoni partnerek kapcsolathálói által történik.

A kutatásban résztvevő szakemberek száma reprezentatív módon tükrözi a tématerületen tevékenykedő szakemberek véleményét, szakmai tudását.

Alkategóriák