Bejelentkezés

A két év alatt 8 tanulmányút lefolytatását is tervezzük, amelyeken egy-egy tágabb térség problémáit ismerhetjük meg. Mind a műhelymunkák, mind a tanulmányutak célja, hogy a bevont együttműködő partnerek tapasztalatait megosszuk, és megvizsgáljuk, mely tevékenységek, jó gyakorlatok a legalkalmasabbak arra, hogy adaptálásával hozzájáruljon az adott magyarországi térség társadalmi helyzetének javulásához.

A projekt keretében megtörténik az eredmények disszeminációja. A rendezvényeinkre meghívott magyarországi szakértők körében tréningre kerül sor, az érdeklődők számára, ahol megosztjuk gondolatainkat, elképzeléseinket, a megismert jó gyakorlatokat a vizuális művészetek közösségfejlesztő hatásáról. A bemutató után egy kerekasztal-beszélgetés keretében kikérjük véleményüket az elhangzottakról, tapasztalataikról, mely visszacsatolást ad a mi tevékenységünkről is. Erre célszerűen a kutatás lefolytatása után kerül sor, annak eredményeit is felhasználva, azt ismertetve a szakemberek számára.  

A program során végzett tevékenységek végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésének.

A projekt végrehajtásának tervezett ideje 2017. november 1-től 2019. október hó 31-ig tart, azaz 24 hónapos megvalósítási idővel tervezünk. Ennél rövidebb időszak veszélyeztetné a jó gyakorlatok kipróbálásának, az ebből következtethető tanulságok levonásának lehetőségét (hiszen a szezonalitás jelentősen befolyásolja a programok lebonyolítását, azokat inkább a nyári félévre tervezzük), az ennél hosszabb végrehajtási időszak viszont indokolatlannak tűnik. Számolunk azzal is, hogy a támogatási szerződés megkötésének ideje 1-2 hónapot csúszhat, de ez nem befolyásolja a tervezett befejezési időpontot.

Évente 6, a projekt időtartama alatt 12 műhelymunka megtartását tervezzük a 6 konvergencia régió különböző településein, különböző felkért szakértők bevonásával, annak érdekében, hogy minél inkább „testközelből”, és minél mélyebben ismerhessük meg a vidéki Magyarország társadalmi problémáit, és megismerhessük az azokra helyben adott válaszokat. 

 • 10. Tematikus műhelymunka V. - Egyéb kézműves termékek
  • az eddig megismert fejlesztési folyamat alkalmazása konkrét termékekre
  • esettanulmányok értékelése
  • tapasztalatcsere
 • 11. Fejlesztési eredmények összegző bemutatása - Módszertani összegzés
  • az adaptáció visszacsatolása
  • a partnerszervezetek az egyes alkalmakon megismert módszereket saját környezetükben adaptálják, alkalmazzák.
  • összegezve mutatják be az eredményeket
  • Tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése
  • A módszertani ajánlás feldolgozás előkészítése...
  • Ajánlások gyűjtése, megfogalmazása
 • 12. A módszertani ajánlás végleges szövegének elfogadása
  • zárókonferencia
  • az ajánlás végső formájának megismerése, véleményezése, szükséges korrekciók megfogalmazása...
 1. Tematikus műhelymunka II. - Kézműves használati tárgyak

○      az eddig megismert fejlesztési folyamat alkalmazása konkrét termékekre

○      esettanulmányok értékelése

○      tapasztalatcsere

 • ●     8. Tematikus műhelymunka III. - Kézműves kozmetikumok

○      az eddig megismert fejlesztési folyamat alkalmazása konkrét termékekre

○      esettanulmányok értékelése

○      tapasztalatcsere

 • ●     9. Tematikus műhelymunka IV. - Kézműves élelmiszerek

○      az eddig megismert fejlesztési folyamat alkalmazása konkrét termékekre

○      esettanulmányok értékelése

○      tapasztalatcsere

 1. Releváns szolgáltatás- és termékfejlesztési problémákra adott kreatív ötletek és azok validálása

○      az adaptáció visszacsatolása

○      Ötletbörze egy-egy kiválasztott probléma megoldására

■      reflektálás a módszerre - mit, miért, hogyan alkalmazunk?

○      validálás

○      gyors forgású fejlesztési ciklusok elmélete és gyakorlata

○      Adaptációs lehetőségek

 • ●     5. Vizuális kommunikáció a termékfejlesztésben és a marketingben

○      az adaptáció visszacsatolása

○      a vizualitás, mint a kapcsolatépítés, bizalomteremtés eszköze

○      vizuális kommunikáció a tárgykultúrától a marketingeszközökig

○      Adaptáció a saját szervezeti termék/szolgáltatás körre

 • ●     6. Tematikus műhelymunka I. - Textil kézműves termékek

○      az eddig megismert fejlesztési folyamat alkalmazása konkrét termékekre

○      esettanulmányok értékelése

○      tapasztalatcsere

Alkategóriák