Bejelentkezés

A projekt végrehajtásának tervezett ideje 2017. november 1-től 2019. október hó 31-ig tart, azaz 24 hónapos megvalósítási idővel tervezünk. Ennél rövidebb időszak veszélyeztetné a jó gyakorlatok kipróbálásának, az ebből következtethető tanulságok levonásának lehetőségét (hiszen a szezonalitás jelentősen befolyásolja a programok lebonyolítását, azokat inkább a nyári félévre tervezzük), az ennél hosszabb végrehajtási időszak viszont indokolatlannak tűnik. Számolunk azzal is, hogy a támogatási szerződés megkötésének ideje 1-2 hónapot csúszhat, de ez nem befolyásolja a tervezett befejezési időpontot.

Évente 6, a projekt időtartama alatt 12 műhelymunka megtartását tervezzük a 6 konvergencia régió különböző településein, különböző felkért szakértők bevonásával, annak érdekében, hogy minél inkább „testközelből”, és minél mélyebben ismerhessük meg a vidéki Magyarország társadalmi problémáit, és megismerhessük az azokra helyben adott válaszokat.