Bejelentkezés

A XXI. század eleje alapvető változásokat hoz a kultúrában és ezen keresztül a társadalomban is. Miközben a digitális kultúra és ennek következtében a 4. ipari forradalom exponenciális változásokat generál, a hagyományos kulturális értékek nem tudnak lépést tartani a változásokkal. Pedig az a kultúra, amelyre ma “hagyományként” tekintünk, valaha az adott kor innovatív változása volt.

 

A hagyomány mai értelmezése a XIX. századi ipari forradalom során alakul ki, amikor már láthatóvá válik, hogy a hagyományos kultúra életlehetősége alapvetően változik meg. A megőrzés igénye hívta életre a mai értelemben vett néprajz tudományt, amely így az ipari forradalom termékeként módszerét tekintve is a megőrzésre fókuszál. Ezzel szemben a hagyományos kultúra mindig is a valós élet problémáira adott releváns, fenntartható válaszokat jelentette.