Bejelentkezés

Az Életfa Kulturális Alapítvány céljai szerint megkívánja teremteni azokat az oktatási, nevelési, működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól felnőttkorig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális nevelésének lehetőségeit. Célja továbbá a környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományaik feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése, ennek érdekében vidék- és gazdaságfejlesztési feladatok ellátása.

 

A célok elérése érdekében végzett tevékenységek: iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek-, ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolai képzések megvalósítása. Előadások, szakmai bemutatók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása. Iskolarendszeren kívüli népfőiskolai- és távoktatási tanfolyamok szervezése és megvalósítása. Tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, végzése.

Az alapítvány 1998-tól közhasznú szervezet. Közhasznú feladatai között a projekt szempontjából releváns tevékenységek:

(a) tudományos tevékenység, kutatás –

(b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés –

(c) kulturális tevékenység –

(e) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet –

(f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése –