Bejelentkezés

CSEMADOK - Szlovákia

A vizuális kultúra fejlesztésén belül elsősorban a hagyományokhoz, kulturális értékekhez kapcsolódó tevékenységeknek a tapasztalata:

Szellemi termékek digitális technikával való feldolgozása

 

Az elmúlt évek során digitális technikával feldolgozták Nagykapos kiemelkedő személyiségeinek szellemi termékeit, melyek elérhetőek a Mécs László dokumentumportálon, valamint az Erdélyi János dokumentumportálon keresztül. A Mécs László dokumentumportál a Nagykaposon 10 évig szolgáló papköltő múltbéli hagyatékát őrzi digitális formában. Az Erdélyi János dokumentumportálon a Magyar Népköltési Gyűjtemény megjelenésének 170. évfordulója tiszteletére szervezett eseményeket követhetik nyomon az érdeklődők, valamint az Erdélyi János Múzeum anyagát érhetik el digitalizált formában.

E-könyvek

Elektronikus formában is elérhetővé tették Ung-vidék és Bodrogköz történelmi és népi hagyományaival foglalkozó helyi szerzők műveit. A könyvek hozzájárulnak az említett régiók történetének mélyebb megismeréséhez, kultúrtörténeti emlékeinek feltárásához. Témájuk az ott élők kulturális gyökereit érintik, bemutatják a régió értékeit, gazdagítják az Olvasó magyarságra vonatkozó helytörténeti és kulturális ismereteit. A Magyar Közösségi Ház oldalán található könyvek nyomtatásban csak csekély példányszámban jelentek meg, így tartalmuk sokak számára ismeretlen.

Az e-könyvek: PANKOVICS ANDREA: A leleszi premontrei apátság története, BARKÓ ZSUZSA: Ung-vidék néprajzi és nyelvjárási sajátosságai, GÉCZI LAJOS: Civilek hadifogságban, LAKATOS Denisza - VÁLYI Edit: Ung-vidékiek a Gulágon.

Kiállítások

A Nagykaposi Magyar Közösségi Házban, ahol a szervezet székel két állandó kiállítást hoztak létre. Egyrészt a Csemadok 1949-2009 közötti tevékenységeit bemutató fotók, dokumentumok tablón elhelyezett kiállítása, másrészt Nagykapos város régi arculatát bemutató képeslapok kerülnek bemutatásra. Jelen projekt lehetőséget nyújt a szervezet számára eddigi értékőrző tevékénységének, a vidék és a Csemadok életének, működésének eseményeinek vizuális megjelenítését korszerűsíteni, egyre több emberhez eljuttatni..