Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

 

Időpont: 2019. június 21-22.

Helyszín: Békéscsaba

 

Téma: A vizuális kultúra helye, szerepe a szervezeti kultúrában

 

Résztvevők: kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

Az eddigi műhelyunkák során körbejártuk az egyes kézműves szakterületek tárgyalkotásának vizuális megjelenését és megjelenítését, minden esetben külön vizsgálva, hogy ez a megjelenés hogyan lehet hatással a hagyományos értékrendet képviselő kézműveskultúra társadalmi megítélésére és ezen keresztül a társadalmi felzárkózásra.

A szervezeti kultúra alapjainak ismeretére pedig a közösségfejlesztés kapcsán van szükség. A műhelymunka során a résztvevők megismerték a szervezeti életút lépcsőit és az egyes fázisok törvényszerűségeit. Tudatosult, hogy egy adott szervezet a szervezeti problémáit mindig egyedi problémaként éli meg, viszont ezek a problémák tipikusak és előre jelezhetők, ha ismerjük, hogy az adott szervezet mely életút stációban van. Erre épülve ismerték meg a résztvevők a Handy féle szervezi kultúra modellt, amelyben be tudták azonosítani a saját és a környezetükben, a szektorhoz kapcsolódó szervezeteket.

A műhelymunka során a résztvevők fel tudták tárni az egyes típus problémákat, amelyek a szervezeti életben megjelennek és amelyek akadályozzák a szervezet fejlődését.

Bár időnként a gazdasági életből vett példákat vizsgáltunk, tisztáztuk a gazdasági és kulturális szakterületek lehatárolását. A vizsgált példák tanulságul szolgáltak arra, hogy a megismert működő modellek kulturális területre történő adaptálása fontos szempont.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.