Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

 

Időpont: 2018. november 30 – december 1.

Helyszín: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár

 

Téma: Vizuális kommunikáció a termékfejlesztésben és a marketingben

Résztvevők: kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

A műhelymunka során beszéltünk a vizuális kommunikáció lehetőségeiről. Arról, hogy egy adott tárgy önmagában is kommunikál, jelez értékrendet, státuszt stb. Illetve egy adott tárgyról, jelenségről megjelenő bemutató akár fotó, akár film szintén hordoz a látványvilág által és azon túl is üzeneteket. Elemeztük a vizsgált szektor szereplőinek vizuális megjelenését és ennek kapcsolatát a társadalmi helyzetükkel, tevékenységeik státuszával. Megállapítottuk, hogy a kézműves kultúra ápolói által létrehozott értékek nem állnak arányban azzal a státusszal, amit vizuális megjelenésük során sugároznak magukról.

Ezek az okok összetettek, de általános jellemző, hogy a hagyományos kultúra képviselői ahhoz a szakmához értenek, ami a szűkebb értelemben vett kézműves szakma. Viszont már gyengék mindabban, ami az értékőrző szakmájuk bemutatásához szükséges. Ez jellemzi a szervezeti működésüket is.

Bár első szakaszban a gazdasági életből vett példákat vizsgáltunk, tisztáztuk a gazdasági és kulturális szakterületek lehatárolását. A vizsgált példák tanulságul szolgáltak arra, hogy a megismert működő modellek kulturális területre történő adaptálása fontos szempont.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.