Bejelentkezés

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány

Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel

Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083

Tárgy: Kézműves használati tárgyak vizuális megjelenítésének lehetőségei

A tanulmányút rövid összefoglalója

A tanulmányút során Harangozó Imre bemutatta az újkígyósi székhelyű népművészeti kiállítást, ahol eredeti erdélyi csángó és egyéb tájegységhez tartozó népművészeti tárgyak vizuális megjelenését vizsgálták a jelenlévő szakértők.

Második helyszínként a résztvevők meglátogatták Plesovszki Klára keramikus műhelyét, aki népművészeti ihletésű iparművészeti használati tárgyakat készít.

A tanulmányút során tapasztaltak alapján megállapítottuk, hogy a hagyományos kulturális értékek megmaradását segítő és a termékelőállítókat összefogó szervezetek alig rendelkeznek az innovációhoz és korszerű vizuális megjelenítést segítő ismeretekkel. Szerepük sok esetben arra korlátozódik, hogy pályázati források bevonásával és rendezvények szervezésével igyekeznek lehetőségeket teremteni tagjaik számára. Az évtizedek óta zajló tendenciákból látható, hogy ez nem elegendő a fenntarthatósághoz.

Ebből a folyamatból kilépés lehet a népi iparművészeti termékek előállítása, amely formakultúra már jobban alkalmazkodik a jelen igényeihez, de itt is hiányzik a kultúraközvetítő tárgy tudatos felépítése.