Bejelentkezés

Közhasznúsági jelentés
Életfa Kulturális Alapítvány

2003. év

A beszámoló tartalma:

Számviteli beszámoló
A költségvetési támogatás felhasználása
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

649

3794

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

649

3794

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

110

842

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

0

0

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

110

842

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

759

4636

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

-69

-591

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

20

20

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

235

-89

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-324

-522

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

17.

D. Tartalék

689

4156

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

70

480

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

70

480

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN( 11.-17.-18.-19. sor)

759

4636


 


 


Eredmény levezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1215

5333

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

822

5292

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

274

3494

4.

a. alapítótól

0

0

5.

b. központi költségvetéstől

174

548

6.

c. helyi önkormányzattól

0

0

7.

d. egyéb

100

2946

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

570

738

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

1052

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

11.

5. Egyéb bevételek

38

8

12.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

333

41

13.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

14.

1 .Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

15.

2 .Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

16.

C. Tényleges pénzbevételek

882

5292

17.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

333

41

18.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1539

5855

19.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

857

1273

20.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

200

773

21.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

482

3809

22.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

23.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

24.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

25.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

26.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

27.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

28.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

25

4019

29.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

25

4019

30.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

25

4019

31.

H. Nem pénzben realizált eredmény

349

4541

32.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

349

4541

33.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

34.

I. Adózás előtti eredmény

-324

-522

36.

K. Tárgyévi eredmény

-324

-522

37.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

-324

-522

38.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0


Tájékoztató adatok

adatok E Ft.-ban

39.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

40.

1. Bérköltség

 

41.

Ebből: - megbízási díjak

 

42.

- tiszteletdíjak

 

43.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

338

44.

3. Bérjárulékok

 

45.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

339

46.

C. Értékcsökkenési leírás

773

47.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

546

48.

E. A szervezet által nyújtott támogatások

 

49.

Ebből: a Korm . Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

50.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege

548

A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 174 eFt központi állami támogatást kapott ( SzJA 1 %-a). A támogatást a nepmese .hu portál fejlesztésére fordítottuk.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás :

 

Bevételek:

adatok Ft.-ban

Célszerinti tevékenység bevétele:

1 052 190 Ft

Kamat:

8 147 Ft

Személyi jövedelemadó 1%

547 819 Ft

Pályázati bevétel:

3 683 785Ft

Támogatás:

41 392 Ft

Összesen:

5 333 333 Ft

 
 

Kiadások:

adatok Ft.-ban

Anyagjellegű egyéb költség:

388 768 Ft

Útiköltség térítés:

338 089 Ft

Tagdíj :

2 200 Ft

Egyéb költségek:

140 517 Ft

Egyéb nem anyagjell . szolg .:

289 369 Ft

Tárgyi eszköz beszerzés:

3 628 285 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz (200e alatt)

286 892 Ft

Bankköltség:

7 095 Ft

Összesen:

5 081 215 Ft

 

Saját tőkén belül az induló tőke értéke nem változott. Követelésként a korábbi év tagi kölcsöneként 480 000 Ft szerepel.

A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.


 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2003. évben tovább folytatta hagyományos rendezvénysorozatait, tevékenységét.
Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

  1. Előadássorozat

  2. Hagyományunk műhelye

  3. Nyári szaktábor

  4. Internetes tartalomfejlesztés

Előadássorozat

Előadássorozataink során 2003-ban tizennégy előadást rendeztünk hagyományos műveltségünk témakörében. Ez a rendezvényszám tavasszal kilenc-, míg az őszi sorozatban öt előadást jelenetett . Rendezvényeinken átlagosan 60-80 fő volt rendszeresen jelen. A rendezvénysorozat megvalósításában a Békés Megyei Művelődési Központ volt a legfontosabb együttműködő partnerünk. A megvalósított részletes program letölthető honlapunkról ( http://www.eletfa.hu/)

Hagyományunk műhelye

Havi rendszerességgel komplex művészeti hagyományőrző programsorozatot rendeztünk Hagyományunk Műhelye elnevezéssel. 2003 év során összesen nyolc műhelyfoglalkozást bonyolítottunk le az évkör jeles napjaira építve. Ezen programsorozatunk komplex családi rendezvény, amely lebonyolításában legfontosabb együttműködő partnerünk a Békési úti Közösségi Házak volt. A megvalósított részletes program letölthető honlapunkról ( http://www.eletfa.hu/)

Honismereti Stúdió

Heti rendszerességgel középiskolás fiatalokra építve honismereti kört működtettünk. Együttműködő partnerek: Békés Megyei Művelődési Központ, Karácsonyi János Honismereti Egyesület.

Nyári szaktáborok

Szabadkígyós, Weinckheim kastély, 6 napos nyári bentlakásos komplex, honismereti szaktábor gyermekeknek és fiataloknak.
A Napsugár Bábegyüttessel közös szervezésben 6 napos bábos és kézműves szaktábor felnőtt szakembereknek.

Gyermekrajz pályázat

Az alaptványunk által szerkesztett ESTi MeSe VáR, http://www.nepmese.hu/honlaphoz kapcsolódóan rendeztük meg az első Nagy Népmese Rajzpályázatot, melyre a Kárpát-medence minden területéről mintegy 7500 pályamunka érkezett be. A beérkezett anyag legjobb alkotásai megtekinthetők a honlap Képtárában.

Internetes tartalomfejlesztés

Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva; o = oldalletöltés, találatszámban megadva)

http://www.eletfa.hu/: Az alapítványt bemutató honlap (l = 20 247, o = 60 741)
http://www.bucsujaras.hu/A búcsújárók honlapja (l = 7824; o = 11171)
http://www.naput.hu/NaPúToN, a természetes műveltség holnapja (l = 64 050, o = 126 200)
http://www.nepmese.hu/ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja (l = 12 390, o = 94 743)

Összes látogató 2003-ban: 104 511 fő, Összes oldalletöltés: 292 855 találat