Bejelentkezés

Az Életfa Kulturális Alapítvány Közhasznúsági jelentése

2004. év

 

A beszámoló tartalma:

 • Számviteli beszámoló
 • A költségvetési támogatás felhasználása
 • A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 • Cél szerinti juttatások kimutatása
 • A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
 • A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
 • A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Számviteli beszámoló
Az Életfa Kulturális Alapítvány 2004. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az egyesület 2004. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az egyszerűsített mérleg adatai
Az egyesületnek befektetett eszközeinek értéke 2966 eFt.
A forgóeszköz értéke 1994 eFt, melyből a bank záró egyenlege 1833 eFt, a pénztáré 147 eFt. 14 e Ft munka vállalónak elszámolásra kiadott előleg A saját tőke összege -146 eFt, az előző évhez képest 445 eFt növekedést mutat. A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 445 eFt.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2004. évi összes bevétel 8259 e Ft, mely az előző évhez képest 2926 e Ft növekedést mutat. Az összes ráfordítás 6500 e Ft, az előzőévhez 1418 e Ft-al több a 2003. évinél.
 
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány 2004. évben 468 eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a). Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Sajáttőke összetétele:
 • Saját tőke: -146 e Ft.
 • Induló tőke: 20 e Ft
 • Tőkeváltozás: -611 e Ft.
 • Tárgyévi eredmény: 445 e Ft.
Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen pozitív irányba módosult, mivel a
- 522 e Ft ról + 445 e Ft ra módosult. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi. Az induló tőke az alapítvány tagjai által befizetett összeg.
Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke
2.966 eFt. Finanszírozását 2003 évben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP-2/C pályázatából finanszíroztuk, mely 2.946 e Ft volt.
Ez éven kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzése, melyet a 1% központi költségvetésből szereztük be, Kötelezettségeink csak a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra.
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
  • A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázaton elnyert támogatás összege 1500 eFt.
  • SZT-IS-7/218 számú pályázat Informatikai és Hírközlési Minisztérium által (2002-ben nyert 2003-ban utalták az I. ütemet ),
   2004-ben a II. ütemet 636.750 Ft-ot és visszatartott 15%-ot, utaltak át, ennek összege: 225.000Ft. A http://www.nepmese.hu/ tartalmi fejlesztésére (digitalizálás, képtár építés stb.) lett fordítva.
  • IHM-ITP-2/C pályázat Informatikai és Hírközlési Minisztérium által (2003-ban nyert összesen 5.000.000 Ft nagy részéből eszközöket már megkapta az Alapítvány). A maradék pénzbeli támogatást 2004-ben kaptuk meg , ennek összege: 2.054.465 Ft.
   Ezt az összeget a http://mennyezet.naput.hu/ portál fejlesztésére (25 erdélyi kazettás mennyezetű templom dokumentációja)
   és a http://www.bucsujaras.hu/ portál fejlesztésére, 19 felvidéki kegyhely dokumentálásra és Internetes közzétételére fordítottuk
  • GYISM Mobilitás IFJ-GY-04-C pályázati kategória ESTI MeSe VáR - népmese honlap tartalmi szolgáltatásainak és közösségi kapcsolatainak fejlesztése című pályázat 300.000 Ft támogatása, amelyet a II. Nagy Népmese Rajzpályázat lebonyolítására és a nepmese.hu honlap képtár és szövegadatbázis fejlesztésére fordítottunk.
  • Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázaton elnyert támogatás összege 1.500.000 Ft. Működési támogatás, amelyet az Alapítvány működésére fordítottuk. (bérköltség, irodaszerek, kommunikációs költség stb.)
  • Nemzeti Civil Alapprogram Civil Börze - Civil együttműködés 1.500.000 Ft támogatását a civilszervezetek szakmai és kulturális együttműködésének erősítését szolgáló rendezvény előzetes és a lebonyolítási költségeire fordítottuk.
    
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
Békéscsaba Város Önkormányzatától összesen 160.000 Ft-ot kaptunk az alábbi bontásban:
 • A "Hagyományunk Műhelye" Hagyományőrző komplex művészeti program című programra kapott 50.000 Ft-ot . a programok szakmai költségeire, szolgáltatásra fordítottuk
 • "Hagyományunk Műhelye" Hagyományőrző komplex művészeti program- című programra kapott 40 000 Ft-ot a programok szakmai költségeire fordítottuk
 • A "Hagyományunk Műhelye" előadássorozat programra kapott 40 000 Ft-ot azaz negyvenezer forintot az előadók útiköltségére és egy alkalommal tiszteletdíjra fordítottuk.
 • "Hagyományunk Műhelye szellemi és tárgyi kultúránk ifjúsági műhelye" című programra kapott 30 000 Ft-ot forintot a program szakmai anyagköltségeire fordítottuk.
6. Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Életfa Kulturális Alapítvány 2004. évben tovább folytatta hagyományos rendezvénysorozatait, tevékenységét.
Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:
  • Előadássorozat
  • Hagyományunk műhelye
  • Nyári szaktáborok
  • Internetes tartalomfejlesztés
  • Tanácsadás, információszolgáltatás
  • Tanulmányutak
  • Civil partnerség

Előadássorozat
Előadásokat Békéscsabán és a MAG szegedi csoportjával együttműködésben Szegeden rendeztünk 2004. évben

Békéscsabai előadások
Előadássorozataink során 2004-ben kilenc előadást rendeztünk hagyományos műveltségünk témakörében. Ez a rendezvényszám tavasszal öt-, míg az őszi sorozatban négy előadást jelentett. Rendezvényeinken átlagosan 60-80 fő volt rendszeresen jelen. A rendezvénysorozat megvalósításában a Békés Megyei Művelődési Központ volt a legfontosabb együttműködő partnerünk.

Szegedi előadások
2004-ben 19 előadás került megrendezésre néprajzi és művelődéstörténeti témakörökben. Az egyes előadásokon átlagosan 80-100 fő volt rendszeresen jelen. A rendezvénysorozat megvalósításában a MAG szegedi csoportja és az Alsóvárosi Kultúrház voltak a legfontosabb együttműködő partnereink.

Hagyományunk műhelye

Hagyományos műveltségünkkel kapcsolatos rendezvényeket Békéscsabán és a MAG szegedi csoportjával együttműködésben Szegeden rendeztünk.

Békéscsabai rendezvények
Havi rendszerességgel komplex művészeti hagyományőrző programsorozatot rendeztünk Hagyományunk Műhelye elnevezéssel. 2004 év során összesen kilenc műhelyfoglalkozást bonyolítottunk le az évkör jeles napjaira építve. Ezen programsorozatunk komplex családi rendezvény, amely lebonyolításában legfontosabb együttműködő partnerünk a Békés Megyei Művelődési Központ és a Békési úti Közösségi Házak volt.

Szegedi rendezvények
Összesen tizennégy alkalommal került megrendezésre hagyományőrző rendezvény, melyben egyaránt megtalálható volt kézműves játszónap, népzenei koncert és táncház. A rendezvények lebonyolításában a MAG szegedi csoportja és az Alsóvárosi Kultúrház voltak a legfontosabb együttműködő partnereink.

Honismereti Stúdió

Heti rendszerességgel középiskolás fiatalokra építve honismereti kört működtettünk Békéscsabán. Együttműködő partnerek: Békés Megyei Művelődési Központ, Karácsonyi János Honismereti Egyesület.

Nyári szaktáborok

Szabadkígyós, Weinckheim kastély, 6 napos nyári bentlakásos komplex, honismereti szaktábor gyermekeknek és fiataloknak.

 • Ugyancsak a szabadkígyósi Weinckheim kastélyban tartottuk az első, 6 napos nyári bentlakásos Média és kommunikáció szaktáborunkat általános- és középiskolás fiataloknak

Gyermekrajz pályázat
Az alapítványunk által szerkesztett ESTi MeSe VáR, http://www.nepmese.hu/ honlaphoz kapcsolódóan rendeztük meg az első és második Nagy Népmese Rajzpályázatot, melyre a Kárpát-medence minden területéről mintegy 10 000 pályamunka érkezett be. A beérkezett anyag legjobb alkotásai megtekinthetők a honlap Képtárában.
Az első rajzpályázat díjazását 2004 február hónapban, míg a második díjkiosztót 2005 január hónapban rendeztük.
A rajzpályázathoz kapcsolódó kiállítások:
2004. május: Békés Megyei Könyvtár
2004. október 29 - november 5. között Aranytíz Művelődési Központban, Budapest

Internetes tartalomfejlesztés
Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2004 évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva)

Tanácsadás, információ szolgáltatás

Belső tájékoztató hírlevelet négy alkalommal küldtünk ki, 170 példányban (összes példányszám 680)

 • Az Örökség levelezőlistára összesen 94 alkalommal szolgáltattunk 20 fő részére civil szakmai tanácsadást
 • Elektronikus hírlevelet honlapjainkhoz, portáljainkhoz kapcsolódóan terjesztünk, ennek megoszlása:
  • Örökség hírlevél 68 megjelenés, 20 fő részére (összesen 1360 példány)
  • Napút hírlevél 45 megjelenés 705 fő részére (összesen 31 725 példány)
  • Búcsújárás hírlevél 20 megjelenés 110 fő részére (összesen 2200 példány)
  • Népmese hírlevél 10 megjelenés 135 fő részére (összesen 1350 példány)
 • A nyomtatott és elektronikus úton szolgáltatott hírleveleink száma összesen 147 hírlevél 1140 fő részére, amely mindösszesen 37 315 kiadott hírlevet jelent.

Tanulmányutak

 • 2004 május havában partneri együttműködésben több más hasonló célú szervezettel tanulmány- és zarándok utat szerveztünk Észak-Erdély területére és Csíksomlyóra. Utunkat filmen dokumentáltuk.
 • A Búcsújárók honlapjának tartalomfejlesztése céljából (kegyhelyek dokumentálása) 19 felvidéki tanulmányút történt meg a mai Szlovákia területén.

Civil partnerség

 • A Békés Megyei Művelődési központ munkatársaival portréfilmet készítettünk Vágréti János festőművészről.
 • A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével partnerségben rendeztük meg az alábbi rendezvényeket:
  • Családi Nap (szeptember 25.)
  • V. Civil Kulturális Börze (2004. november 20-án)
   • A Börze magában foglalt egy szakmai tanácskozást, kiállítást és gálaműsort.
 • Október 29-én partnerek voltunk a Magyar Olvasástársaság által megrendezett konferencián.
 • Hon- és népismeret Békés megyében cd-rom készítése, együttműködő partner: Diáktanya Közalapítvány

 

Mellékletek

Számviteli beszámoló - Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

3794

2966

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

3794

2966

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

842

1994

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

0

14

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

842

1980

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

4636

4960

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

-591

-146

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

20

20

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

-89

-611

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

 

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-522

445

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

 

17.

D. Tartalék

4156

5028

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

480

78

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

480

78

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

4636

4960Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

5333

8259

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

5292

8259

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

3494

2399

4.

a. alapítótól

0

0

5.

b. központi költségvetéstől

548

102

6.

c. helyi önkormányzattól

0

50

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

e. egyéb

2946

797

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

738

6234

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1052

256

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

114

13.

5. Egyéb bevételek

8

726

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

41

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek

5292

8259

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

41

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5855

8301

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

1273

6500

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

   

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

773

1314

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

3809

0

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

487

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

4019

1.272

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

4019

1272

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

4541

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

4541

0

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

37.

I. Adózás előtti eredmény

0

0

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

-522

445

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

-522

445

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

 

Tájékoztató adatok
 

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

255

44.

Ebből: - megbízási díjak

0

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

218

47.

3. Bérjárulékok

61

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

2567

49.

C. Értékcsökkenési leírás

1314

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

2487

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

468

 

Békéscsaba, 2005. április 30.