Bejelentkezés

A beszámoló tartalma:

1. Számviteli beszámoló
2. A költségvetési támogatás felhasználása
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
6. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló1. Számviteli beszámoló

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2005. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az egyszerűsített mérleg adatai
Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 1.502 e Ft.
A forgóeszköz értéke 1.116 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege 1.016 e Ft
Követelés 100 e Ft. A saját tőke összege – 2.633 E Ft, az előző évhez képest – 2.487 E Ft növekedést mutat a veszteség.
A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye -2.487 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2005. évi összes bevétel 6.508 e Ft, mely az előző évhez képest – 1754 e Ft csökkenést mutat. Az összes ráfordítás 5.779 e Ft, az előzőévhez - 721 e Ft-tal kevesebb a 2004. évinél.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány 2005. évben 208 eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a). Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Sajáttőke összetétele:

 • Saját tőke: -2.633 e Ft.
 • Induló tőke: 20 e Ft.
 • Tőkeváltozás: - 166 e Ft.
 • Tárgyévi eredmény: -2.487 e Ft.


Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen negatív irányba módosult, mivel a
+ 445 e Ft ról – 2.487 e Ft ra módosult. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi. Az induló tőke az alapítvány tagjai által befizetett összeg.
Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke
1.502 eFt ez éven kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, mely értéke 110 E Ft értékű lézer nyomtató került beszerzésre az 1% központi költségvetésből szereztük be,
Kötelezettségeink csak a munkabér és közterheiből áll melyek január hónapban kerültek átutalásra.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázaton elnyert támogatás összege:
600 eFt., 400 eFt., 650 eFt összesen 1.650 eFt
Célszerinti tevékenység támogatása pályázati forrásból: 2 942 E Ft
Munkaügyi Központ támogatása 660 E Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:
Békéscsaba Város Önkormányzatától összesen 50.000 Ft-ot kaptunk.

6. Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.


7. A 2005. évi tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló


Előadássorozatok

 • Előadássorozataink során 2005-ben tizenkét előadást rendeztünk hagyományos műveltségünk témakörében. Rendezvényeinken átlagosan 60-80 fő volt rendszeresen jelen.

 • Május hónapban békéscsabai rendezői voltunk a Születés hete országos rendezvénysorozatnak, mely során öt előadás került lebonyolításra.

 • A Közös Pont Egyesülettel október hónaptól heti gyakorisággal közösen szerveztük a Teaház rendezvényeket, melyek során előadások és vitafórumok valósultak meg.

Konferencia

 • 2005. május 20-23. között hét határon túli partner részvételével együttműködési konferenciát rendeztünk.

 • 2005. szeptember 30-án a HUNRA Magyar Olvasástársasággal és a Békés Megyei Művelődési Központtal közösen szerveztük meg a Népmese napja rendezvénysorozatot. Összesen 91 intézmény és szervezet vett részt a programsorozatban, amelynek központi rendezvényét az Országos Széchenyi Könyvtárban szerveztük meg partnereinkkel.

Hagyományunk műhelye

 • Az ősz folyamán átlagosan havi két alakalommal ünnepeink évköri rendjéhez kapcsolódó kézműves alkotóműhelyt szerveztünk.

Nyári szaktáborok

 • Hagyományőrző családi életmód tábor Szarvason, 2005. július 5-10. között.

  • Résztvevők száma: 70 fő.

 • Média- és kommunikáció gyermek- és ifjúsági szaktábor Szanazugban 2005. július 11-16. között.

  • Résztvevők száma: 12 fő.

Gyermekrajz pályázat

Az alapítványunk által szerkesztett MeSe VáR, www.nepmese.hu honlaphoz kapcsolódóan rendeztük meg a második Nagy Népmese Rajzpályázatot, melyre a Kárpát-medence minden területéről több ezer pályamunka érkezett be. A rajzpályázat díjkiosztó ünnepségét 2005 január hónapban rendeztük.

A rajzpályázathoz kapcsolódó kiállítások: január 28. – február 10.: Aranytíz Művelődési Központ, Budapest, május 10. – 20.: Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, augusztus 7. - 20.: Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós, október 1. - 2.: Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest

Ősszel hirdettük meg a harmadik rajzpályázatot, amelynek munkálatai áthúzódnak 2006. évre.

Internetes tartalomfejlesztés

Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2005 évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)

www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 2 214, o = 8 043

www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 26 630 , o = 28 851

www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 101 298, o = 346 158

www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 37 410, o = 232 765

http://mennyezet.naput.hu Kazettás mennyezetű templomok: l= na., o = na.

Összes látogató 2005-ben 167 552 fő, összes oldalletöltés 2005-ben 615 817 oldal.

Tanácsadás, információ szolgáltatás

 • Belső tájékoztató hírlevelet 4 alkalommal küldtünk ki, 180 fő részére (összes példányszám 720)

 • Az Örökség levelezőlistára összesen 32 alkalommal szolgáltattunk 20 fő részére civil szakmai tanácsadást (összesen 640 példány).

 • Elektronikus hírlevelet honlapjainkhoz, portáljainkhoz kapcsolódóan terjesztünk, ennek megoszlása: Napút hírlevél 37 megjelenés 701 fő részére (összesen 25 937 példány), Népmese hírlevél 4 megjelenés 149 fő részére (összesen 596 példány)

A nyomtatott és elektronikus úton szolgáltatott hírleveleink száma összesen 77 hírlevél 1050 fő részére, amely mindösszesen 27 893 kiadott hírlevet jelent.

Tanulmányutak

 • 2005 április havában a Békés Megyei Könyvtárral együttműködve környezetvédelmi tanulmányutat szerveztünk gyermekek részére Dévaványára.

 • 2005 május havában partneri együttműködésben több más hasonló célú szervezettel tanulmány- és zarándok utat szerveztünk Dél-Erdély területére és Csíksomlyóra.

 • A Búcsújárók honlapjának tartalomfejlesztése céljából (kegyhelyek dokumentálása) 3 felvidéki tanulmányúton 32 kegyhelyet dokumentáltuk.

Civil partnerség

 • Október 1-2-én partnerei voltunk a Napvilág Alapítvány által rendezett „A magyar népmese világa” elnevezésű konferenciának.

 • Rendszeresen több programban együttműködő partnerei voltunk a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének, a Békés Megyei Művelődési Központnak, a Közös Pont Egyesületnek és az Örökség Népfőiskolai Szövetségnek.

 


MELLÉKLETEK

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

2966

1502

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2966

1502

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

1994

1116

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

14

100

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1980

1016

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

4960

2618

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

-146

-2633

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

20

20

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

-611

-166

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

445

-2487

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

445

-2487

17.

D. Tartalék

5028

5169

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

78

82

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

78

82

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

4960

2618

Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

8259

6508

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

8259

6508

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2399

3405

4.

a. alapítótól

0

0

5.

b. központi költségvetéstől

102

940

6.

c. helyi önkormányzattól

50

50

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

e. egyéb

797

2415

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

6234

2200

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

256

0

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

114

0

13.

5. Egyéb bevételek

726

903

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

41

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek

8259

6058

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

8301

9105

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

6500

5779

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

0

320

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

1314

1431

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

1785

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

487

110

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

1272

619

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

1272

619

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

37.

I. Adózás előtti eredmény

0

0

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

445

-2487

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

445

-2487

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

 

Tájékoztató adatok

 

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

1165

44.

Ebből: - megbízási díjak

0

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

30

47.

3. Bérjárulékok

427

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

3867

49.

C. Értékcsökkenési leírás

1431

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

1755

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

320

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

280

Békéscsaba, 2006. március 28.

Molnár Lajos
kuratóriumi elnök