Bejelentkezés

A beszámoló tartalma:

 • Számviteli beszámoló
 • A költségvetési támogatás felhasználása
 • A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 • Cél szerinti juttatások kimutatása
 • A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
 • A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
 • A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 


 1. Számviteli beszámoló
  Az Életfa Kulturális Alapítvány 2006. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2006. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

  Az egyszerűsített mérleg adatai
  Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 2 557 e Ft.
  A forgóeszköz értéke 1.223 eFt, melyből a bank, a pénztár záró egyenlege 1 223 e Ft

Követelés 90 e Ft. A saját tőke összege - 1 710 e Ft, az előző évhez képest 923 e Ft növekedést mutat a veszteség.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 923 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2006. évi összes bevétel 9 866 e Ft, mely az előző évhez képest 3 358 e Ft növekedést mutat. Az összes ráfordítás 8 943 e Ft, az előzőévhez 3 164 e Ft-tal több a 2005. évinél.

 1. Költségvetési támogatás felhasználása
  Az alapítvány 2006. évben 455
  eFt költségvetési támogatást kapott (SzJA 1 %-a).Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva.

 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Sajáttőke összetétele:

Saját tőke: -1 710 e Ft.
Induló tőke: 20 e Ft.
Tőkeváltozás: - 2 653 e Ft.
Tárgyévi eredmény: 929 e Ft.

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen pozítív irányba módosult, mivel a
- 2 487 e Ft ról + 929 e Ft ra módosult. A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi. Az induló tőke az alapítvány tagjai által befizetett összeg.

Eszközeink pénzeszközökből és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke
2 557 E Ft. Főleg kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, nagy értékű tárgyi eszközként 2 fényképezőgép és egy laptop került beszerzésre, melyeket pályázati forrásokból finanszíroztunk.

Kötelezettségeink csak a munkabér és közterheiből állnak, melyek január hónapban kerültek átutalásra.

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 • A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belüli pályázaton elnyert támogatás összege:
  1 700 e Ft

 • Célszerinti tevékenység támogatása pályázati forrásból: 5 633 e Ft

 • Munkaügyi Központ támogatása 321 e Ft

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke:

Békéscsaba Város Önkormányzatától összesen 10.000 Ft-ot kaptunk.

 

 1. Tisztségviselők juttatása
  Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

   


   

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

Előadássorozatok

 • Előadássorozataink során 2006-ban.19 előadást rendeztünk hagyományos műveltségünk témakörében. Résztvevők száma alkalmanként 60-80 fő volt átlagosan (összesen 1200 látogató). A rendezvénysorozat megvalósításában partnerünk volt a Békés Megyei Művelődési Központ, az Ifjúsági Ház, valamint a Közös Pont egyesület.

 • Május hónapban békéscsabai partner rendezői voltunk a Születés hete országos rendezvénysorozatnak, mely során öt előadás került lebonyolításra.

 • A Közös Pont Egyesülettel havi gyakorisággal közösen szerveztük a Teaház rendezvényeket, melyek során előadások és beszélgetős vitafórumok valósultak meg.

Konferencia

 • 2006. május 19-én partnerrendezői voltunk a Kortárs Művészeti konferenciának

 • 2006. szeptember 30-án a HUNRA Magyar Olvasástársasággal, a Békés Megyei Művelődési Központtal és a Békés Megyei Könyvtárral közösen szerveztük meg a Népmese napja rendezvénysorozatot. A Benedek Elek születésnapjára épülő rendezvényhez a szervezők felhívására a Kárpát-medence számos pontján csatlakoztak.

 • November 11-én partnerei voltunk az Örökség Népfőiskolai Szövetség által rendezett „A szerves társadalom felé 2006” elnevezésű országos konferenciának.

 • December 1-én társrendezői voltunk az I. Békés Megyei Képzőművészeti Körök találkozójának

Hagyományunk műhelye

Az év folyamán összesen 10 alkalommal ünnepeink évköri rendjéhez kapcsolódó kézműves alkotóműhelyt szerveztünk. Résztvevők száma alkalmanként 15-20 fő volt.

Nyári szaktáborok

 • Hagyományőrző családi életmód tábor Szarvason, 2006. július 5-10. között. Résztvevők száma: 70 fő.

 • Gyermek- és ifjúsági kézműves alkotótábor Szabadkígyóson 2006. augusztus 7-11 között. Résztvevők száma: 40 fő.

Gyermekrajz pályázat

Az alapítványunk által szerkesztett MeSe VáR, www.nepmese.hu honlaphoz kapcsolódóan rendeztük meg a III. Nagy Népmese Rajzpályázatot, melyre a Kárpát-medence minden területéről több ezer pályamunka érkezett be. A rajzpályázat díjkiosztó ünnepségét 2006 január hónapban rendeztük meg a budapesti Aranytíz Művelődési Központban.

Regionális találkozó

I. Dél-Alföldi Regionális Mesemondó verseny megrendezése, ahol a Szegeden, Kecskeméten és Sarkadon levő partnereink által lebonyolított megyei versenyek győztesei vettek részt.

Digitális tartalomfejlesztés

Békés Megye Közoktatási Közalapítvány támogatásával Békés megye műemlékei CD elkészítése

Internetes tartalomfejlesztés

Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2006. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)

www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 6 915, o = 31 233

www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 32 866 , o = 35 359

www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 113 222, o = 373 177

www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 68 020, o = 337 844

http://mennyezet.naput.hu Kazettás mennyezetű templomok: l= 9 858., o = 26 250.

Összes látogató 2006-ban 230 881 fő

Összes oldalletöltés 2006-ban 803 863 oldal.

Honlapot építettünk és tartalmat fejlesztettünk az alábbi civil szervezetek részére:

 • Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége,
 • Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány,
 • Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület
 • Örökség Népfőiskolai Szövetség
 • Közös Pont Egyesület
 • Erdélyi Hagyományokért Egyesület – (Kitti Háló)
 • Magyarországért Kulturális Egyesület

 

 

 

 

 

Tanácsadás, információ szolgáltatás

 • Belső tájékoztató hírlevelet 4 alkalommal küldtünk ki, 180 fő részére (összes példányszám 720)

 • Az Örökség levelezőlistára összesen 23 alkalommal szolgáltattunk 20 fő részére civil szakmai tanácsadást (összesen 460 példány).

 • Nyomtatott hírlevelet 5 alkalommal adtunk ki, egyenként 150 példányban. Összes példányszám: 750

 • Elektronikus hírlevelet honlapjainkhoz, portáljainkhoz kapcsolódóan terjesztünk, ennek megoszlása:

  • Napút hírlevél 15 megjelenés 601 fő részére (összesen 9 015 példány),

  • Népmese hírlevél 4 megjelenés 189 fő részére (összesen 756 példány)

A nyomtatott és elektronikus úton szolgáltatott hírleveleink száma összesen 51 hírlevél 1140 fő részére, amely mindösszesen 11 701 kiadott hírlevet jelent.

Civil partnerség

Rendszeresen több programban együttműködő partnerei voltunk a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének, a Békés Megyei Művelődési Központnak, a Közös Pont Egyesületnek és az Örökség Népfőiskolai Szövetségnek.

Békéscsaba, 2007. április 24.

 

Koszecz Sándor
kuratóriumi elnök


Mellékletek

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

1502

2557

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1502

2557

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

1116

1223

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

100

0

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1016

1223

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

2618

3780

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

-2633

-1710

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

20

70

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

-166

-2659

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-2487

923

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

17.

D. Tartalék

2536

5490

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

82

240

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

82

240

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

2618

3780

Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

6508

9866

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

6508

9866

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

3405

431

4.

a. alapítótól

0

0

5.

b. központi költségvetéstől

940

321

6.

c. helyi önkormányzattól

50

10

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

e. egyéb

2415

0

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2200

9030

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

13.

5. Egyéb bevételek

903

505

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek

6508

9866

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

9105

8943

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

5779

8943

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

320

0

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

1431

0

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

1785

0

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

110

0

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

619

0

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

619

0

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény

 

 

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

-2.487

923

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

-2.487

923

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

Tájékoztató adatok

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

2090

44.

Ebből: - megbízási díjak

0

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

133

47.

3. Bérjárulékok

670

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

0

49.

C. Értékcsökkenési leírás

0

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

0

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

455

Békéscsaba, 2007. április 24.

 

Koszecz Sándor
kuratóriumi elnök