Bejelentkezés

 
Az Életfa Kulturális Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági Jelentése
 
A beszámoló tartalma:
1.     Számviteli beszámoló
2.     A költségvetési támogatás felhasználása
3.     A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4.     Cél szerinti juttatások kimutatása
5.     A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
6.     A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
7.     A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
 
1.     Számviteli beszámoló
Az Életfa Kulturális Alapítvány 2007. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az egyszerűsített mérleg adatai
Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 505 e Ft.
A forgóeszköz értéke 2.637 eFt, melyből a bank záróegyenlege 2.049 eFt, a pénztáré 38 eFt. Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt.
Készletek értéke nincs, követelés 550 e Ft.
A saját tőke összege 1.477 e Ft, az előző évhez képest (-1.710 eFt)  növekedést mutat.
A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 3.147 e Ft.  

Eredmény-kimutatás adatai
A 2007. évi összes bevétel 9.919 e Ft, mely az előző évhez képest 53 e Ft növekedést mutat. Az összes ráfordítás 6.649 e Ft, az előzőévnél 2.294 e Ft-al kevesebb.

 
2.     Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány 2007. évben 1.219 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből SzJA 1 %-508 eFt. Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva.
3.     A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Sajáttőke összetétele: 
 
Saját tőke:                   1.477 e Ft.
Tőkeváltozás:             - 1.730 e Ft.
Tárgyévi eredmény:     3.147 e Ft.
 
Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen pozítív irányba módosult.
A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi.
Eszközeink pénzeszközökből, készletekből követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke 505 E Ft, az immateriális javak értéke 0 eFt. Főleg kisebb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.
Kötelezettségeink a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra.
 
4.     Cél szerinti juttatások kimutatása
-          A Nemzeti Civil Alapprogram                                   1.463 e Ft
-          Munkaügyi Központ támogatása                                 241 eFt
-          APEH 1 %                                                                  508 eFt
-          OFA bértámogatás                                                  2.730 eFt
-          NKA pályázatok                                                       1.430 eFt
 
5.     A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke
-          Békéscsaba M.J.V Önkormányzata                             470 eFt
 
6.     Tisztségviselők juttatása
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
7.     A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:
Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények
-          Ismeretterjesztő előadások tartása az alábbi településeken: Békéscsaba, Mezőtúr, Püspökladány, Sárosd, Kiskunhalas, Törökszentmiklós, Berettyóújfalu, Nádudvar.
o    Összesen tizenhat előadás tartottunk és rendeztünk hagyományos világképünk szellemisége, valamint civil szervezetek fejlesztése témakörben.
-          2007. december 27-én ötödik alkalommal rendeztük meg hagyományos Regölésünket.
 
Konferencia
-          2007. május 18.: Virtuális közművelődés konferencia – az internet eszközrendszerének közösségformáló szerepéről és rendszerszemléletű megközelítéséről
-          2007. november 16-17.: Környezetkultúra konferencia – a természetes alapú műveltség helyéről, szerepéről az ökológiai katasztrófák árnyékában
 
Nyári szaktáborok, tanulmányutak
-          2007. május 10-13 között Az Örökség Népfőiskolai Szövetséggel erdélyi civil kapcsolatépítő tanulmányúton vettünk részt. Vendéglátónk a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány volt.
-          A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány meghívására zománcművészeti alkotóműhelyt vezettünk a vendéglátó alapítvány művészeti alkotótáborában 2007. augusztus havában.
 
Ifjúsági program
-         2007. évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak. Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről. 2007. október 10-én részt vettünk a Szegeden megrendezett Eurodesk találkozón.
-         2007. március 21-én részt vettünk és ifjúsági tevékenységünkről tartottunk tájékoztatót Békéscsabán az Ifjúsági Házban tartott Ifjúsági Parlament rendezvényen.
-         2007. augusztus havában a Közös Pont Egyesület partnereként közösen szerveztük meg a Youth – Ifjúsági csereprogramot négy ország fiataljainak részvételével. A találkozó „Közös kulturális örökségünk az Európai Unióban” címmel került megrendezésre.
-         Az Alapítvány az EMMI KKT megkeresésére együttműködő partnerként vett részt a Sharp – Abacus programban, mely során közel 5000 db. számológépet osztottunk ki Békés megye 7. osztályos diákjai között. A program lebonyolításában a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Pedagógiai Szakmai Szolgálata volt partnerünk.
-         Második alkalommal rendeztük meg a Dél-alföldi Regionális Mesemondó Találkozót. A találkozó előkészítő rendezvényeként az Alapítvány koordinálásával valósultak meg a Csongrád megyei, a Bács-Kiskun megyei és a Békés megyei mesemondó találkozók 2007. május 18-án. A regionális döntőre május 25-én került sor.
-         Negyedik alkalommal rendeztük meg a Nagy Népmese Rajzpályázatot, melynek zsűrizését március 29-én, kiállítását április 10-19 között és díjkiosztó ünnepségét április 19-én rendeztük meg. A rajzpályázatra a Kárpát-medence számos területéről több ezer pályamunka érkezik be.
 
Internetes tartalomfejlesztés
-          Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2007. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)
o    www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 11 864, o = 28 540
o    www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 32 866 , o = 35 359
o    www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 110 209, o = 362 798
o    www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 93 655, o = 621 710
o    www.estimesevar.hu: l = 20 918, o = 119 012
o    http://mennyezet.naput.hu Kazettás mennyezetű templomok: l= 9 858., o = 26 250.
o    Összes látogató 2007-ben 279 370 fő
o    Összes oldalletöltés 2007-ben 1 074 657 oldal.
-          Honlapot építettünk és tartalmat fejlesztettünk az alábbi civil szervezetek részére:
o    Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége,
o    Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány,
o    Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület,
o    Örökség Népfőiskolai Szövetség,
o    Közös Pont Egyesület,
o    Erdélyi Hagyományokért Egyesület – (Kitti Háló),
o    Magyarországért Kulturális Egyesület.
 
Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés
-          Az e-Civil képzés keretében kétszer tíz órás informatikai és honlapszerkesztési tanfolyamot tartottunk civil szervezetek tagjai részére.
-          Informatikai és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk huszonhárom civil szervezet részére az alábbiak szerint:
o    Vizuális Kultúráért Közhasznú Egyesület,
o    Közös Pont Egyesület,
o    Örökség Népfőiskolai Szövetség,
o    Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért,
o    Homo Faber Alapítvány,
o    Egyensúly Szabadidő Klub,
o    Csillagvirág – 2001 Alapítvány,
o    Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány,
o    Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete,
o    „Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap” Alapítvány,
o    Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete,
o    Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete,
o    Erdélyi Hagyományokért Egyesület,
o    Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület,
o    Főnix Kárpát-medence Alapítvány,
o    Tótkomlósi Turizmus Egyesület,
o    Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú Egyesülete,
o    Atman Jóga-Torna Egyesület,
o    Vésztői Településszépítők Egyesülete,
o    „Lehetőséget a tehetségeknek” Alapítvány,
o    Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány,
o    Köröstarcsai Nagycsaládosok Egyesülete,
o    Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Kulturális Irodája,
 
Civil partnerség
Humán erőforrással, technikai eszközökkel helyiséggel infrastruktúrával, valamint pályázatírási kapacitással támogattuk az alábbi civil szervezeteket:
-          Közös Pont Egyesület,
-          Vizuális Kultúráért Közhasznú Egyesület,
Humán erőforrással, technikai eszközökkel és anyagilag is támogattuk az alábbi rendezvényeket:
-         2007. május 19.: Békéscsaba, Városi Gyermekrajzverseny
-         2007. május 21.: Dél-alföldi Regionális Fotópályázat zsűrizése
-         2007. június 8.: Dél-alföldi Regionális Fotópályázat kiállítása
-         2007. június 8.: Kortársművészeti konferencia megvalósulása
 
 
Békéscsaba, 2008. április 24.
 
 
                                                                                                      Koszecz Sándor
                                                                                                      kuratóriumi elnök
 Mellékletek
Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg
adatok E Ft.-ban
 
A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
1.
A. Befektetett eszközök (2-4. sor)
2557
505
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
0
0
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
2557
505
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sor)
1223
2637
6.
I. KÉSZLETEK
0
0
7.
II. KÖVETELÉSEK
0
550
8.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1223
2087
10.
Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)
3780
3142
11.
C. Saját tőke (14.-19. sorok)
-1710
1477
12.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
20
60
13.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
-2653
-1730
14.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
15.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
923
3147
16.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
 
 
17.
D. Tartalék
5490
1229
18.
E. Céltartalékok
0
0
19.
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
240
436
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
0
21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
240
436
22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)
3780
3142
 
Eredménylevezetés
adatok E Ft.-ban
 
A tétel megnevezése
Előző év
Tárgyév
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
9866
9919
2.
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
 
 
3.
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
431
1219
4.
     a. alapítótól
0
0
5.
    b. központi költségvetéstől
321
749
6.
    c. helyi önkormányzattól
10
470
7.
     d. társadalom biztosítótól
0
0
8.
    e. egyéb
0
0
9.
     f. továbbutalási céllal kapott
0
0
10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
9030
7724
11.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
936
12.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
13.
5. Egyéb bevételek
505
40
14.
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
0
0
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
16.
1.Pénzügyileg rendezett bevételek
0
0
17.
2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
0
18.
C. Tényleges pénzbevételek
9866
9919
19.
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
0
20.
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
8943
6772
21.
 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
8943
6649
22.
         Ebből: továbbutalt támogatás
 
0
23.
 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
 
123
24.
 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
25.
 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
26.
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
27.
 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
0
0
28.
 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
0
29.
 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
0
30.
 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
0
31.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
923
3147
32.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
923
3147
33.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
0
0
34.
H. Nem pénzben realizált eredmény
0
0
35.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
 
 
36.
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
 
 
37.
I. Adózás előtti eredmény
923
3147
38.
J. Fizetendő társasági adó
0
0
39.
K. Tárgyévi eredmény
 
 
40.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
923
3147
41.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
0
0
 
Tájékoztató adatok
 
42.
A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
 
43.
1. Bérköltség
2884
44.
            Ebből: - megbízási díjak
30
45.
                        - tiszteletdíjak
0
46.
2. Személyi jellegű kifizetések
231
47.
3. Bérjárulékok
899
48.
B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások
100
49.
C. Értékcsökkenési leírás
123
50.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
2409
51.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
0
52.
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
508
 
Békéscsaba, 2008. április 24.
 
 
 
 
 
                                                                                                      Koszecz Sándor
                                                                                                      kuratóriumi elnök