Bejelentkezés

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági Jelentése

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló

 2. A költségvetési támogatás felhasználása

 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

 6. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

 1. Számviteli beszámoló
  Az Életfa Kulturális Alapítvány 2008. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

  Az egyszerűsített mérleg adatai
  Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 2801 e Ft.
  A forgóeszköz értéke 6056 eFt, melyből a bank záró egyenlege:
  4. 427 e. Ft, a pénztáré 584 e. Ft. Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt.

Készletek értéke nincs, követelés 1045 e Ft.

A saját tőke összege 8. 591 e Ft, az előző évhez képest (+ 4. 232 e Ft) növekedést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 5. 580 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2008. évi összes bevétel 10.378 e Ft, mely az előző évhez képest 459 Ft csökkent Az összes ráfordítás 4.798e Ft, az előzőévnél 1.974 e Ft-al kevesebb.

 1. Költségvetési támogatás felhasználása
  Az alapítvány 2008. évben 290 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből SzJA 1 %-323 eFt. Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva. pályázatokból 4.579. e Ft

 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Sajáttőke összetétele:

 

Saját tőke: 8.591e Ft t.

Tőke változás eredménye 2.858 e Ft.

Tárgyévi eredmény: 5.580 e Ft.

Vállakozási tevékenység eredménye : 93 e. Ft

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen pozítív irányba módosult.

A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi.

Eszközeink pénzeszközökből, készletekből, követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke 2. 801e. Ft, az immateriális javak értéke 0 e. Ft.

Kötelezettségeink a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra.

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 • A Nemzeti Civil Alapprogram 3.610 e Ft

 • APEH 1 % 323 eFt

 • Egyéb pályazat 250 eFt

 • NKA pályázatok 722 e. Ft

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

 • Békéscsaba M.J.V Önkormányzata 290 e.Ft

 

 1. Tisztségviselők juttatása
  Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények

 • Ismeretterjesztő előadások tartása az alábbi településeken:

  • Békéscsaba, április 18, június 9.

  • Hajdúböszörmény, május 15.

  • Kunszentmiklós, május 29.

  • Szolnok, június 20.

  • Budapest, október 25.

  • Összesen hat ismeretterjesztő előadás tartottunk hagyományos világképünk szellemisége témakörben.

 • Nemezkészítő képzés, március 1.

 

Konferencia

 • 2008. december 6.: Környezetkultúra konferencia – a természetes alapú műveltség helyéről, szerepéről az ökológiai katasztrófák árnyékában

 

Nyári szaktáborok, tanulmányutak

 • 2008. július 11 – 17 között Alkotó7 elnevezéssel ifjúsági médiaművészeti alkotótábor a Béksé Városi Kulturális Központban

 • 2008. augusztus 2 – 9 között a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány meghívására zománcművészeti alkotóműhelyt vezettünk a vendéglátó alapítvány művészeti alkotótáborában.

 

Ifjúsági program

 • 2007. évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak. Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről.

 • Tatárjárás” tanulmányi verseny szervezése 7-8. osztályos tanulóknak a Munkácsy Mihály Múzeummal közös szervezésben. A döntőre október 21-én került sor

 • Adventi készülődés gyermekeknek, családoknak, november 28-án, december 5-én és 12-én.

 

Internetes tartalomfejlesztés

 • Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2008. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)

 • Honlapot építettünk és tartalmat fejlesztettünk az alábbi civil szervezetek részére:

  • Vizuális Kultúráért Közhasznú Egyesület,

  • Közös Pont Egyesület,

  • Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért,

  • Homo Faber Alapítvány,

  • Egyensúly Szabadidő Klub,

  • Csillagvirág – 2001 Alapítvány,

  • Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány,

  • Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete,

  • Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap” Alapítvány,

  • Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete,

  • Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete,

  • Erdélyi Hagyományokért Egyesület,

  • Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület,

  • Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Kulturális Irodája,

 • Oktató CD-Rom-ot készítettünk a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége részére az OFA-NŐ program keretében.

 • Filmet készítettünk három, Alapítványunk által megvalósított ismeretterjesztő előadásból, melyek elérhetők DVD-n és az interneten. Az előadások:

  • Hetesi Zsolt: Utolsó óra – jelentés a Föld állapotáról

  • Varga István: Fedezzük fel a szövetkezeteket

  • Vass Csaba: A fenntarthatóság gazdaságtana

 

Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés

 • Az honlapfejlesztési programunk keretében húsz órás informatikai és honlapszerkesztési tanfolyamot tartottunk a fenti civil szervezetek tagjai részére.

 • Rendszeres és igény szerinti Informatikai és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk civil partneri körünk részére.

Békéscsaba, 2009. május 24.

 

Koszecz Sándor

elnök

 


Mellékletek

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

505

2801

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

505

2801

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

2637

6056

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

550

1045

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2087

5011

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

3142

8857

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

1477

8591

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

60

60

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

-1730

2858

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

3147

558

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

93

17.

D. Tartalék

1229

 

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

436

266

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

436

266

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

3142

8857

Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

9919

10378

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

 

 

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

1219

4868

4.

     a. alapítótól

0

0

5.

    b. központi költségvetéstől

749

 

6.

    c. helyi önkormányzattól

470

290

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

    e. egyéb

0

0

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

7724

4578

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

936

4906

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

13.

5. Egyéb bevételek

40

323

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

93

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

0

93

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek

9919

10190

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6772

4798

21.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

6649

4798

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

 

0

23.

 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

123

 

24.

 3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

25.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

3147

5580

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

3147

5580

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

93

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény

3147

5673

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

 

 

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

3147

5580

 

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

93

 

Tájékoztató adatok

 

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

 

44.

Ebből: - megbízási díjak

 

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

327

47.

3. Bérjárulékok

 

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

 

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

323

 

Békéscsaba, 2009. május 24.

 

Koszecz Sándor

elnök