Bejelentkezés

 

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági Jelentése

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló

 2. A költségvetési támogatás felhasználása

 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

 6. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1. Számviteli beszámoló
  Az Életfa Kulturális Alapítvány 2009. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2009. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

  Az egyszerűsített mérleg adatai
  Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 3.001 e Ft.
  A forgóeszköz értéke 4.316e.Ft, melyből a bank záró egyenlege: 2.557 e. Ft. a pénztáré 1,186 e. Ft. Ft. Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt.

Készletek értéke nincs, követelés 573 e Ft.

A saját tőke összege 2.789 e Ft, az előző évhez képest (- 5,802e Ft) csökkenést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 7.659 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2009. évi összes bevétel 7.832 e Ft, mely az előző évhez képest 2,358 Ft csökkent Az összes ráfordítás 8.266 e Ft, az előzőévnél 3.468 e Ft -al kevesebb.
 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása
  Az alapítvány 2009. évben 231 e. Ft költségvetési támogatást kapott. Az összeg az Alapítvány célszerinti tevékenységeire lett felhasználva.

 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Sajáttőke összetétele:

 

Saját tőke: 2.789 e. Ft.

Tőke változás eredménye 3.509 e. Ft.

Tárgyévi eredmény: -607 e. Ft.

Vállalkozási tevékenység eredménye : 173 e. Ft

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen negatív irányba módosult. Mivel a támogatások költségként ez évben kerültek elszámolásra

A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi.

Eszközeink pénzeszközökből, készletekből, követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke 3.001. e Ft, az immateriális javak értéke 0 e. Ft.

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 • A Nemzeti Civil Alapprogram 3.290 e. Ft

 • Egyéb pályazat 431 e. Ft

 • NKA pályázatok 1.050 e. Ft
   

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

 • Békéscsaba M.J.V Önkormányzata 150 e.Ft

 

6. Tisztségviselők juttatása
 

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények

 • Ismeretterjesztő előadások

  • január 8-10 előadó körút – Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely

  • január 13. Bíró András Zsolt – kiállítás és előadás

  • február 24: Márai Géza: Hagyomány – környezet – biogazdálkodás

  • április 22: Szántai Lajos: A magyar ősvallás fénypapjai...

  • április 28: Géczy Gábor: A Bárka program

  • május 13: Hintalan L.: Élet-iskola

  • május 19: Molnár Attila: A Szent Korona eszme...

  • május 26: Takáts Péter: Kulturális kreatívok – lehetőségek a válságban

  • Összesen tíz ismeretterjesztő előadás tartottunk hagyományos világképünk szellemisége témakörben.

 • május 29-30 – Nemezkiállítás és szakmai továbbképzés a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány vezetésével - Kreatívan - határok nélkül Műveltségünk értékeinek továbbadása...

 • szeptember 18-20: nemezműhely a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvényben

 • Békési Örökség Népfőiskola – hétvégi rendezvénysorozat nov. 20-22., dec. 11-13.

 

Felnőttképzés

 • Digitális esélyegyenlőség – 2009. első félévében 70 fő civil szervezeti tag részére valósítottunk meg 30 órás tanfolyamot a digitális kompetenciák fejlesztése céljából.

 • NET-re KÉSZ – internethasználati oktatás 8 fő számára 16 órás képzés

 

Konferencia

 • október 30.: Civil közösségek a virtuális térben

 

Nyári szaktáborok, tanulmányutak

 • március 29 – április 3. - Tanulmányút Brüsszelbe

 • augusztus 12-16: Alkotó7 nyári alkotótábor – kézműves, tehetséggondozó, médiaismereti

 • 2009. augusztus 2 – 9 között a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány meghívására zománcművészeti alkotóműhelyt vezettünk a vendéglátó alapítvány művészeti alkotótáborában.

 

Ifjúsági program

 • 2007. évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak. Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről.

 • Dél-Alföldi Regionális Mesemondó verseny - február-március

 • október 30.: I. Békési Kistérségi Ifjúsági Filmfesztivál

 • Adventi készülődés gyermekeknek, családoknak négy hétvégén keresztül...

 

Internetes tartalomfejlesztés

 • Magyarországi partnerei vagyunk az EDLocal elnevezésű, 27 európai országot tömörítő digitális könyvtári tartalomfejlesztési projektnek.

 • Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2009. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)

  • www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 14.806, o = 25.429

  • www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 36.471 , o = 39.995

  • www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 101.533, o = 226.578

  • www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 118.405, o = 531.139

  • http://vilagegyetem.ning.com: Világegyetem közösség: l = 66.616, o = 356.982.

  • http://vilagegyetem.hu: Világegyetem távoktatási portál: l = 2.106, o = 6.098

  • Összes látogató 2009-ben 339.937 fő

  • Összes oldalletöltés 2009-ben 1.186.221 oldal.

 • Honlapot építettünk és tartalmat fejlesztettünk húsz civil szervezet részére.

 • Filmet készítettünk az Alapítványunk által megvalósított ismeretterjesztő előadásból, melyek elérhetők DVD-n és az interneten.

 

Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés

 • Rendszeres és igény szerinti Informatikai és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk civil partneri körünk részére.

 

 

 

Békéscsaba, 2010. május 24.

 

Koszecz Sándor

elnök

 


 

Mellékletek

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

2801

3001

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2801

3001

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

6056

4316

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

1045

573

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

5011

3743

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

8857

7317

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

8591

2789

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

60

60

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

2858

3509

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

558

-607

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

93

173

17.

D. Tartalék

0

4130

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

266

398

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

266

398

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

8857

7317

Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

10378

7659

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

(1+2+3+4+5)

 

7659

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

4868

1740

4.

     a. alapítótól

0

0

5.

    b. központi költségvetéstől

0

1509

6.

    c. helyi önkormányzattól

290

231

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

    e. egyéb

0

0

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

4578

2853

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4906

3066

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

13.

5. Egyéb bevételek 1%

323

0

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

93

173

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

93

173

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek(A./I+B/2.)

10190

7832

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek(A./II+B./2)

0

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai(1+2+3+4)

4798

4798

21.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

4798

4798

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

 

0

23.

 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

24.

 3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

25.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2)

5580

-434

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

5580

-607

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

93

173

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény

5673

-434

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

 

 

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

5580

-607

 

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

93

173

 

Tájékoztató adatok

 

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

1. Bérköltség

 

44.

Ebből: - megbízási díjak

 

45.

- tiszteletdíjak

 

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

891

47.

3. Bérjárulékok

 

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

160

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

 


 

Békéscsaba, 2010. május 24.

 

Koszecz Sándor

elnök