Bejelentkezés

 

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

A beszámoló tartalma:

 1. Számviteli beszámoló

 2. A költségvetési támogatás felhasználása

 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

 6. A vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 


 

 1. Számviteli beszámoló
  Az Életfa Kulturális Alapítvány 2010. évi beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését a számviteli törvény előírásának megfelelő formában a melléklet tartalmazza. Az alapítvány 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

  Az egyszerűsített mérleg adatai
  Az alapítvány befektetett eszközeinek értéke 2871 e Ft.
  A forgóeszköz értéke 10076 eFt, melyből a bank záró egyenlege: 6818 e. Ft, a pénztáré 2575 e. Ft. Munkavállalóknak elszámolásra kiadott előleg nem volt.

Készletek értéke nincs, követelés 683 e Ft.

A saját tőke összege 8. 837 e Ft, az előző évhez képest (+ 6048 e Ft) növekedést mutat.

A tárgyévi közhasznúsági tevékenység eredménye 5. 614 e Ft.

Eredmény-kimutatás adatai
A 2010. évi összes bevétel 16.180 e Ft, mely az előző évhez képest 8348 növekedés. Az összes ráfordítás 10.478. e Ft, az előzőévnél 5.680 e Ft-al növekedett

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználása
  Az alapítvány 2010. évben 2085 eFt költségvetési támogatást kapott, melyből SzJA 1 % 370 eFt. Az összeg az Alapítvány cél szerinti tevékenységeire lett felhasználva. Pályázatokból 10.132. e Ft
   

 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  Sajáttőke összetétele:

 

Saját tőke: 8.837 Ft

Tőke változás eredménye 3.075 e Ft.

Tárgyévi eredmény 5.614 e Ft.

Vállalkozási tevékenység eredménye : 88 e. Ft

 

Az előző évhez képest a tárgyévi eredmény lényegesen pozitív irányba módosult.

A tőkeváltozás az előző évek eredményét tükrözi.

Eszközeink pénzeszközökből, készletekből, követelésekből immateriális javakból és tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök nettó értéke 2. 871e. Ft, az immateriális javak értéke 0 e. Ft.

Kötelezettségeink a munkabér és közterheiből áll melyek január hóban kerültek átutalásra.

 

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 • A NCA PÁLYÁZATOK 6.010 e Ft

 • APEH 1 % 370 eFt

 • Egyéb pályazat 263 eFt

 • NKA pályázatok 1.400 e. Ft

 • GUZSALYAS Alapítvány (továbbutalás) 450 e Ft

 

 

 1. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke

Munkaügyiközpon bértámogatás 1.715 e Ft

Békés Megye Önkormányzata 600 e.Ft

 

 1. Tisztségviselők juttatása
  Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
   

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Az év során elvégzett munka az alábbi fő tevékenységek köré csoportosultak:

Népfőiskolai, ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző rendezvények

 • Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk és tartottunk az alábbiak szerint

  • január 24.: Waszlavik László zenés előadása

  • február 12.: „Ősi hangok Ázsia szívéből” - Kanalas Éva népdalénekes előadása

  • február 24.: Civilek és az internet – Koszecz Sándor előadása

  • március 26.: „Magyarok vagyunk – népmeséink nemzettudat formáló hatása – Koszecz Sándor előadása Szegváron

  • április 14.: Mágusok lázadása - Szántai Lajos előadása

  • június 5.: Közösségi média – Koszecz Sándor előadáa

  • július 27.: Csillagmitológiai hagyományunk – Koszecz Sándor előadása Abán

  • szeptember 30.: Csillagmitológiai hagyományunk népmeséinkben – Koszecz Sándor előadása Békésen

  • október 4.: Csillagmitológiai hagyományunk népmeséinkben – Koszecz Sándor előadása Hódmezővásárhelyen

  • október 7.: Online marketing a közművelődésben – Koszecz Sándor előadása

  • november 16.: Csillagmitológiai hagyományunk népmeséinkben – Koszecz Sándor előadása Békésen

  • december 2.: Net-generációk (h)arca – Koszecz Sándor előadása Miskolcon

  • december 10.: Stratégia a közösségi médiában – Gombos Zsolt előadása

  • december 10.: Nonprofit és közösség – Vida Ági előadása

  • december 10.: (Kis)közösségek az interneten – Balogh Zsolt előadása

  • december 10.: Közösségi média – civil közösségek – Koszecz Sándor előadása
    

 • 2010. első félévében folytattuk a 2009-ben elkezdett Békési Örökség Népfőiskola rendezvényeit. Megvalósult rendezvények időpontjai: február 12 – 14., március 27.
   

Felnőttképzés

 • január 24. Pályázatíró képzés civil szervezetek tagjai részére

 • február 27. Pályázatíró képzés civil szervezetek tagjai részére

 • 2010. februártól májusig: Felnőttképzési tájékoztató szolgálat, álláskereső klub, kompetenciafejlesztő tréning

 • 2010. október 1-től az Életfa Kulturális Alapítvány a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ által bejegyzett felnőttképző intézmény. A regisztrációt az alábbi képzésekre kértük meg:

  • Elektronikus ügyvitel képzés

  • Facilitátor képzés

  • Pályázatíró és projektmenedzser képzés

  • Előzetes tudásszint felmérés

  • Elhelyezkedési tanácsadás

  • Álláskeresési technikák
   A jelzett képzések 2011. első félévben valósulnak meg.

 

Konferencia, szakmai rendezvény

 • június 28-29.: Olvasáskonferencia

 • június 30 – július 2: „Szép Magyar Beszéd” anyanyelvápoló kurzus határon túli magyartanárok részére

 • december 10.: Közösségi média konferencia

 • december 10.: Békési kistérségi amatőr fotószemle

 

Ifjúsági program

 • 2007. évtől az Alapítvány helyi partnere az Eurodesk ifjúsági hálózatnak. Ennek keretében folyamatosan tartottunk tájékoztatókat aktuális ifjúsági pályázatokról, program lehetőségekről.

 • Március 6.: Dél-Alföldi Regionális Mesemondó verseny – területi döntők

 • Augusztus 19. Békési rockzenekari tehetségkutató verseny

 

Internetes tartalomfejlesztés

 • Magyarországi partnerei vagyunk az EDLocal elnevezésű, 27 európai országot tömörítő digitális könyvtári tartalomfejlesztési projektnek.

 • Az Életfa Kulturális Alapítvány által fejlesztett honlapok, portálok a 2010. évi látogatottsági statisztikákkal együtt (l = látogatószám, főben megadva, o = oldalletöltés)

  • www.eletfa.hu: Az alapítványt bemutató honlap: l = 7.253, o = 14.647

  • www.bucsujaras.hu A búcsújárók honlapja: l = 31.760, o = 35.422

  • www.naput.hu NaPúToN, a természetes műveltség holnapja: l = 99.341, o = 188.496

  • www.nepmese.hu ESTi MeSe VáR, a népmesék honlapja: l = 110.411, o = 423.352

  • http://vilagegyetem.hu: Világegyetem távoktatási portál: l = 1.329, o = 6.688

  • 3perc.hu: l = 1.255, o = 3.004

  • Összes látogató 2010-ben 251.349 fő

  • Összes oldalletöltés 2010-ben 671.609 oldal.

 • Internet kultúra programunk során harminchét civil szervezet számára hatvankét honlapot tartunk fent és segítünk azok szakmai fejlesztésében.

 • Filmet készítettünk az Alapítványunk által megvalósított ismeretterjesztő előadásból, melyek elérhetők DVD-n és az interneten az youtube.com/eletfa és az eletfa.blip.tv videómegosztó portálokon.

 

Tanácsadás, információ szolgáltatás, képzés

 • Rendszeres és igény szerinti Informatikai és honlapfejlesztési tanácsadást nyújtottunk civil partneri körünk részére.

 

Békéscsaba, 2011 március 1.

 

Koszecz Sándor

elnök

 


 

Mellékletek

Számviteli beszámoló – Egyszerűsített mérleg

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

3001

2871

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

3001

2871

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

4316

10076

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

573

683

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3743

9393

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

7317

12947

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

2789

8837

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

60

60

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

3509

3075

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-607

5614

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

173

88

17.

D. Tartalék

4130

3881

18.

E. Céltartalékok

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

398

229

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

398

229

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

7317

12947

 

 

 

 

Eredménylevezetés

adatok E Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

7659

16092

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

7659

16092

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

1740

3185

4.

     a. alapítótól

0

0

5.

    b. központi költségvetéstől

1509

1715

6.

    c. helyi önkormányzattól

231

600

7.

d. társadalom biztosítótól

0

0

8.

    e. egyéb NAV 1%

0

370

9.

f. továbbutalási céllal kapott

0

450

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2853

10182

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

3066

2775

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

0

0

13.

5. Egyéb bevételek 1%

40

323

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

173

88

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

173

88

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek

7832

16180

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

4798

10478

21.

 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

4798

9737

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

 

450

23.

 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

741

24.

 3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

25.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

-434

5702

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

-607

5614

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

173

88

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

0

0

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény

-434

5702

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény

-434

5702

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

-607

5614

 

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

173

88

 

Tájékoztató adatok

 

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1905

43.

1. Bérköltség

1500

44.

Ebből: - megbízási díjak

 

45.

- tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

0

47.

3. Bérjárulékok

405

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

741

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

19

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

370

Békéscsaba, 2011. március 1.

 

Koszecz Sándor

elnök