Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt tanulmányútjáról

Időpont: 2019. augusztus 29-30.

Helyszín: Békéscsaba, Studio Raw műhely

Téma: Kreatív Film Stúdió tevékenységének megismerése

A tanulmányút első napján a Studio Raw műhely, mint kiválasztott kreatív film stúdió szakemberei bemutatták a filmgyártás alapjait, a témaválasztás módszereit, valamint az elmúlt évek referenciafilmjeit az ún. imázsfilm műfajban, különös tekintettel a vidéki kézműves területre és a népi kultúrára. Ismertették a vizuális megjelenés filmalkotásban jellemző szakmai fogásait, megoldásait, melyeket az intellektuális hatás mellett az emocionális hatáskeltés, az élmény kiváltásának érdekében fejlesztettek és alkalmaznak.

A tanulmányút második napján az előző napon látottak alapján a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány, a székelyudvarhelyi Magyar Gyökerek Egyesület és a nagykaposi Csemadok Szervezet által delegált szakértők tájékoztatást adtak a saját tevékenységükben eddig alkalmazott mozgókép típusú megoldásokról, ezek tapasztalatairól, hatásáról.

Ezt követően a Studio Raw szakembereivel a tanulmányút valamennyi résztvevője konzultációt folytatott a mozgóképes megjelenítés konkrét lehetőségeiről az egyes partnerszervezetek tevékenységének szempontjából.

Megállapításra került, hogy a jövő nagy lehetősége az ún. imázsfilm, vagy élményfilm műfaj alkalmazása a népi kézműves és népi kultúra tevékenységek érzelmi alapú megjelenítésének érdekében. Mivel ezen a területen a Studio Raw szakemberei úttörő munkát végeznek innovációs tevékenységükkel, ezért a tanulmányutat a résztvevők rendkívül tartalmasnak és a jövőre nézve iránymutatónak értékelték és kinyilvánították további együttműködési szándékukat.

A Guzsalyas Alapítvány hatása a térség kézműves mesteremberek jelenlétére és oktatói folyamatokra (Formális, non-formális oktatási rendszerekben): 

Játszóházvezetői tevékenységek:

  1995-ben a Guzsalyas Játszóház beindításakor a játszóház, mint tapasztalaton alapuló oktatási forma ismeretlen volt. E fogalom bevezetése, megismertetése a munkatársakra hárult, valamint a táncházakban a népi gyermekjátékok (énekes, vonulós, sportos) oktatása, amivel a gyermektáncházban ismerkedhettek meg a gyermekek, azok szülei és pedagógusok, az óvodai oktatási rendszer hiányossága volt. Ezt a hiányosságot felismerve az óvodai pedagógusok felkérésére mozgásos, énekes gyermekjáték- és kézműves foglalkozásokat ajánló programot dolgoztak ki óvodai csoportok számára. A kezdeti nehézségek után, az óvodai módszertani napok egyik tematikája az óvónők által bemutatott (többnyire a Guzsalyas munkatársaitól elsajátított) népi gyermekjátékok lettek. Idővel több betanító jelent meg Sepsiszentgyörgyön és Kovászna megyéből, a Háromszék Táncegyüttes munkatársai  is külső betanítókként dolgoztak az óvodákban, kisiskolás osztályokban. Az Erdélyi Magyar Néptánc Szövetséggel együttműködve pedagógusok számára játszóházvezetői képzés anyagát dolgozták ki, ami népi gyermekjáték, néptánc, kézműves foglalkozások ismeretanyagot foglaltak össze, kisgyerekek számára oktatható módszertanban. Ezt a szakanyagot, kisebb módosításokkal akreditálta a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, így a pedagógusok beiktathatták a tanügyi pontrendszerbe.

A Guzsalyas Alapítvány programajánlatát - kézművesség, népi ünnepkörökhöz kötődő rendezvények - a Tanulók palotája is átvette, valamint az egyházak mellett működő (vasárnapi iskolák) gyermekprogramok vezetői is.

Kézművesek megjelenése Sepsiszentgyörgyön: Az utóbbi 10-15 évben egyre nagyobb számban jelennek meg vásárokban, rendezvényeken, azok a kézművesek, akik a Guzsalyas Alapítványnál rövidebb, hosszabb ideig tanultak, főként fazakasok és nemezkészítők, de olyan tűzzománc - készítő is van aki az alapokat ott tanulta meg. 

Érdekességként: a 2019 évi Kovászna Megyei Orvosi Kamara által szervezett  XIV. Háromszéki Orvosnapok alkalmával ajánlott szabadidős tevékenységként, szellemi kikapcsolódásként a résztvevő orvosok közül kerámia és tűzzománc kiállítást szerveztek, azok az orvosok, akik a Guzsalyas Alapítvány tanfolyamaira járnak.

KÖVETKEZTETÉSEK,

AJÁNLÁSOK:

 1. Úgy építeni ki  tevékenységet, hogy az a közösség része, beilleszkedő eleme legyen
 2. Csak minőségi terméket ajánljon, a kézműves termékek előállítása hosszas folyamat, de a minőségi munka megtalálja a fizetőképes vevőkört.
 3. Folyamatos önképzés, szervezett formában vagy egyénileg.
 4. Legyen fogékony a megjelenő igényekre, de úgy , hogy az ne hasson ki a termékek minőségére.
 5. Őrizze meg függetlenségét a szabad alkotás lehetősége miatt. 
 6. Használja a technika adta lehetőségeket, újításokat, amik lehetővé teszik a munkafolyamatok felgyorsítását, de úgy, hogy az ne veszítse el kézműves jellegét.

Guzsalyas Alapítvány

A Guzsalyas Alapítvány 1998 óta működik, 2002 óta Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatallal közösen, FARE támogatással létrehozott , Míves Házban. Két felszerelt műhellyel, kiállító és előadóteremmel, irodahelyiséggel rendelkezik. 

Tevékenységi köre:

-          Gyermektáncház

-          Gyermekeknek szervezett kézműves foglalkozások

-          Gyermekeknek szervezett ünnepköri tevékenységek és rendezvények

-          Felnőtteknek szervezett ünnepköri rendezvények

-          Óvodákban, iskolákban népi gyermekjáték, néptánc oktatás

-          Pedagógus képzés népi hagyományok témakörben

-          Felnőttképzés – szaktanfolyamok

-          Kiállítás, konferenciaszervezés a témakörben

-          Táborszervezés

-          Kézműves termékek előállítása – nemez, kerámia, tűzzománc, csigolyából font termékek

Termékmegjelenítés formái:

 1.   Évente minimum 7 alkalommal (farsangi rendezvény, húsvéti rendezvény, gyermektábor, felnőtt szaktábor, szüreti mulatság – táncház évadkezdés, kézműves kiállítás, regölés) újságcikkek jelennek meg a megyei , erdélyi hatókörű médiában (Háromszék Napilap, Sláger Rádió, Marosvásárhelyi rádió, stb.), esetenként a magyarországi TV adásokban
 2.   Facebook oldal – havi rendszerességgel jelennek meg a termékekről  grafikus által készített népszerűsítő anyagok.
 3.   Napi, heti rendszerességgel saját készítésű fényképek termékekről, munkafolyamatokról
 4.   Rövidfilmek, TV szereplések, riportok
 5.   Katalógus
 6.   Szórólapok
 7.   Banner a rendezvényekről
 8.   Vásárokon való részvétel

Az alapítvány kézműves oktatói (állandó alkalmazottak) – rendszeresen vesznek részt szakmai képzéseken,  továbbképzéseken, így állandóan bővíteni tudják oktatói tevékenységüket és termékskálájukat.

A termékmegjelenítéshez szükséges anyagi forrást általában külső forrásokból fedezik (pályázatok, támogatások).

! A kézműves termékek motívumvilága a vásárlói igényekhez alkalmazkodva inkább feldolgozott, újragondolt, stilizált népi motívum, iparművészeti, a megrendelések mintegy 10%-át teszi ki a népi motívumokkal díszített termékek.

Erősség:·        

 •  Saját székhely, szakképzett alkalmazottak, 
 •  24 éves oktatói tevékenység                ·        
 •  Bő termékskála·   
 • csoportban együttdolgozás, különböző szakképesítésű csoporttagokkal
 • folyamatos kommunikáció csoporton belül, ez által képesség az állandó újításra

Hiányosság

-          A kézműves termékek esetében nincs  meghatározva a célközönség, a megrendelések véletlenszerűek.

-          Kommunikációs szakember hiánya

 

 

ENGOB KFT.

Alapító, működtető: Kolozsi Attila

Székhely: Kőröspatak

Kolozsi Attila, 1995-ben alapító tagja volt a Guzsalyas Játszóháznak, a délutáni játszóházas foglalkozások egyik oktatója. 1997-ben Kolozsvárra költözik, ott ismerkedik meg a Waldorf iskolák szellemiségével, Budapesten fazakas szakon elkezdi tanulmányait a Népi játék- és kismesterség Oktató- Képzőben. 2002-ben visszaköltözik Sepsiszentgyörgyre, a Míves Házban beindítja első fazekas tanfolyamát. Akkori tanítványai közül mára sokat önálló fazakasok. 2009-ben kiválik a Guzsalyas Alapítványtól, létrehozza az Engob kft-t. Termékskáláján a következők szerepelnek: 

 • fazekalás - forma és mintavilágában kötődik a népihez, de stilizálja azokat, vagy egy-egy mintaelemet dolgoz ki, 
 • tapasztott kályhák, kandalló, kemence készítése
 • kályhaelemek, csempék készítése

2010-ben Csekefalván tömegkályha (skandináv eredetű, lassan felmelegedő, de lassan kihűlő, kéményfüggetlen) építő tanfolyamon vesz részt, Szalai Péter vezetésével. Ekkor felismeri a lehetőséget az organikus formájú tapasztott kályhák és tömegkályhák ötvözésének lehetőségét. Mára megrendeléseinek 90%-át teszi ki a kályhaépítés, fazakas termékeinek megrendelői a régi vásárlóiból kerül ki.

Termékei kötődése a népi kultúrához: termékei  hagyományos anyagokból készülnek, formavilágában hagyományosak.

Vizuális kommunikáció: a kályhák, kemencék funkciónálisak, esztétikai élmény is nyújtanak a szemlélőnek, figyelembe véve a megrendelők igényeit, e szerint alakítva ki a formákat. A szerkezetből adódóan hagyományos jellegű, de alakítható , átformálható, igény szerint készítőpult, kagyló, stb. építhető hozzá.

Innovációs folyamatok: felismerve a tömegkályha adta lehetőségeket, a tapasztott népi kályha formai szépségét és a modern technika adta lehetőségeket (hőfütéses rendszer, vízfűtéses rendszer, hőszabályzó rendszer) létrehozta a maga alakította, modern emberi igényeknek megfelelő tömegkályhát, organikus kályhaburkolattal díszítve.

Marketing tevékenység: Adela Parvu belsőépítész blogján közzétette néhány kályha fotóját, azóta folyamatosak a rendelések. Készített katalógust, szórólapot, de nincsenek használatban.

Erőssége: törekvés a fejlődésre, állandó útkeresés a termék tökéletesítésére. A megrendelő igényeinek figyelembe vétele, amennyiben a formavilág és környezeti adottságok megengedik.

VARIART KFT.

Alapító, működtető: Vargyasi Melinda

A cég székhelye Sepsiszentgyörgyön van, évekig magánvállalkozóként, otthonról dolgozott. 2010-ben bejegyezte a Variárt KFT, a frissen létrejött Inkubátor házban kapott székhelyet, rendelésre méretes szabóságot (alkalmi ruhák) működtetett, vásárokon népies ruhákkal jelentkezett.

2014-ben OKJ képzésre jelentkezett a Békéscsabai Kézi és gépi hímző sepsiszentgyörgyi kihelyezett képzésére. Erre a szakképesítésre építve végezte el Békéscsabán a játszóházvezetői, oktatói, majd viseletkészítői kurzusokat.

2014-ben a Guzsalyas Alapítvány felkérésére tartotta meg első szabó-varró tanfolyamát, az alapítvány székhelyén. Ezt követően több felkérést is kapott, Kézdivásárhelyen civil szerveződésű csoportot, Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Népiskolánál tanított három éven keresztül, kidolgozva a szakképzés módszertanát és akreditáltatva a bukaresti szakintézmények által.

Mára főként egyedi, kézi hímzésű modern viseletek varrásával foglalkozik, szakmai rendezvények előadója, hímzőkört, varrókört vezet, zsürizett alkotásai vannak a Hagyományok Háza által, kiállításokon vesz részt viseleteivel.

Termékei kötődése a népi kultúrához: a ruhák, ruhakiegészítők díszítése a  magyar minta világból merítkezik, a hímzések kézzel készülnek.

Vizuális kommunikáció: az egyszerű vonalvezetésű ruhákhoz jól alkalmazza a diszkrét himzéseket, ruhái kényelmesek, a mai ízléskultúrába illeszkednek.

Kultúra és közösség erősítő funkciója: oktatói tevékenysége által népszerűsíti,   a magyar hagyományos mintavilágot, oktatói tevékenysége közösségépítő, a kiállításra, eladásra szánt ruhák közül esetenként a tanítványait is bevonja az elkészítés folyamatába.

Termékek funkcionalitása a mai korban, igazodás a vásárlói követelményekhez: a szabásban, anyaghasználatban a mai kor igényeihez alkalmazkodik, vevőköre meghatározott, a középkorú, az ízlésében, stílusában kialakult középrétegből kerül ki.

Innovációs folyamatok, termékek (cégfejlesztésben, termékfejlesztésben): A cégfejlesztés folyamatában felismerte a tanulás, szakképzés fontosságát, folyamatosan képezi magát.  Mindig új terméket próbálnak kínálni a vevőkörnek, formavilágában, anyaghasználatában követve a divatot. Oktatói tevékenységével bővítette a cég tevékenységi körét, az oktatási folyamatokban megszerzett visszajelzéseket beépíti az agyag- és mintahasználatba. 

Marketing ismeretek és azok használata: Az Inkubátor házban részt vett management képzéseken. Termékeit a világhálón népszerűsíti: Facebook, Instagram, Pinterest. Elmondása szerint, mára már a nyomtatott reklámnak nincs értéke, vevőkörének 70-80%-a innen informálódik. 

Erőssége: folyamatos részvétel a szakképzéseken, oktatói munkával szélesíti ismeretségi körét, tapasztalatait. Munkáit igényesség jellemzi. A termékelőállításban a rugalmasság, a kísérletezés szerepet kap, igazodva a piac igényeihez, de nem adva fel kötődését a népi kötődéshez sem.