Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2018. október 27-28.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Kézműves élelmiszerek vizuális megjelenítését tanulmányozó tematikus műhelymunka (jelenlegi helyzet és a továbbfejlesztés lehetőségei)

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ívben szereplő élelmiszer kézműves és vizuális kultúra szakértők a projekt partnerek képviseletében

A műhelymunka első napján a meghívott, élelmiszer terméket előállító kézművesek, illetve a tevékenységüket segítő szakemberek adtak tájékoztatást az általuk végzett tevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról.

Magyarországról:

 • Kovács Imre és Kovácsné, Pelyva Krisztina Békés megyei őstermelők: házi szörp és lekvár készítéssel másodállásban foglalkoznak. Céljuk, hogy az emberek - mesterséges adalékok nélkül - természetes alapanyagokból készülő élelmiszereket fogyasszanak.
 • Nagy Lackó Balázs: régész és néprajzkutató, vallástörténész. Tudományos ismeretterjesztéshez élelmiszerekkel foglalkozó cégeknek írnak ismeretterjesztési célra is alkalmazható háttértanulmányokat, összefoglalókat.
 • Szelei Edit: az egészséges életmód és az egészségvédő élelmiszerek elkötelezett hirdetője a Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány oktatási tevékenységének segítőjeként

Felvidékről (Szlovákiából):

 • Gabri Rudolf, a nagykaposi Gordius Plus Képző Központ vezetője az ungvidéki kézműveseket fogja össze, őstermelői piacot működtet, ennek keretében az élelmiszereket előállító kézműveseket segíti
 • Lengyel Csaba ungvidéki vállalkozó, élelmiszer kistermelő és vendéglátó

A rendezvény második napján a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót a kézműves élelmiszer termékek színvonalas vizuális megjelenítésének jó példáiról (fotóbemutató, illetve élményfilm típusok bemutatása, elemzése).

Ezt követően a meghívott magyarországi és felvidéki élelmiszer termékeket előállító kézművesek jelenlegi marketing eszközeiről, termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt alkotó légkörű konzultáció.

 1. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;

Műhelymunka sorozat, tanulmányutak és tréning megtartására kerül sor.

   A műhelymunka sorozat célja, hogy facilitált közös munka során felmérje a résztvevő szervezetek jelenlegi szervezeti kultúráját, lehetőségeit, fejlesztendő területeit, majd a 6. fejezetben bemutatott tematika mentén a résztvevők fejlesztési javaslatokat dolgozzanak ki a kézműves termékek vizuális megjelenítésének fejlesztése érdekében. A résztvevő szervezetek, alkotók projektjei közül közösen választjuk ki azokat, melyeket felhasználunk a kidolgozásra kerülő fejlesztési folyamat tesztelésére és ezen esettanulmányokat dokumentálva, eredményeiket bemutatjuk a záró tréningen, a szakmai ajánlásban és online felületeinken.

   A tanulmányutak során a résztvevők olyan működő példákat ismerhetnek meg, ahol megvalósult a hagyomány és funkcionalitás, fenntarthatóság összhangja, tapasztalataikat közösen dolgozzák fel a következő műhelymunkákon, építik be a szakmai ajánlásba.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2018. október 25-26.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Textil kézműves termékek vizuális megjelenítését tanulmányozó tematikus műhelymunka (jelenlegi helyzet és a továbbfejlesztés lehetőségei)

A műhelymunka első napján a textil termékeket előállító meghívott kézművesek adtak tájékoztatást termékbemutatóval egybekötve az általuk végzett tevékenységekről, termékekről.

Magyarországról:

 • Katrics Krisztina: megújuló magyar öltözködéskultúrát alkotott az Örökség Alkotóműhely létrehozásával és működtetésével
 • Lakatos Istvánné: Békés megyei kézműves, vászonszövéssel foglalkozik 15 éves korától
 • Keller Judit: kondorosi kézműves, len anyagokkal foglalkozik, len ruhákat és kiegészítőket készít
 • Dolnik Fruzsina, Budapesten kézműves és dizájn termékeket készít

Erdélyből (Romániából):

 • Bodnár Hajnalka, Nagyszalontán él, a Sinka István Kézműves Kört fogja össze, ennek keretében a textilkészítő kézműveseket segíti
 • Márkus Bíró Anita, Temesváron él, kiegészítőket készít, kreatív műhelyt hozott létre, ahol útmutatást, technikai segítséget kapnak a gyerekek

A rendezvény második napján a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót a textil kézműves termékek színvonalas vizuális megjelenítésének jó példáiról (fotókiállítás, illetve élményfilm).

Ezt követően a meghívott magyarországi és erdélyi textil kézművesek jelenlegi marketing eszközeiről, termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt interaktív konzultáció.

 1.   A nemzetközi együttműködés keretében tréning megvalósítása;

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztása, terjesztése érdekében tréninget szervezünk. A tréningre meghívjuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerülnek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana. A tréning célja, hogy a résztvevő szakemberek közt hosszútávú együttműködés alakuljon ki. 

 1. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban, országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében

A projekt indításakor egy legalább 100-100 magyarországi és romániai szakértő körében lefolytatott kérdőíves kutatás megkezdésére is sor kerül. Ennek részletesebb bemutatását a 8. fejezet tartalmazza. Mivel a pályázó és a partner szervezetek nem rendelkeznek azokkal a szakmai képesítésekkel, amely az ilyen kutatások megvalósítását és a kapcsolódó módszertani és szakmai összegzések, értékelések, jelentések elkészítését a saját teljesítés keretében lehetővé teszik, e tevékenységkör megvalósítását a kiszervezhető tevékenységek között valósítjuk meg a határon túli kutatásokban szakértőnek számító szakmai szervezet bevonásával. A kutatás a projekt elejétől fogva, a többi tevékenységgel párhuzamosan zajlik, az eredmények értékelése még a záró tréningek előtt megszületik, így annak tanulságait, tapasztalatait, következtéseit fel tudjuk használni a tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok disszeminációja során.