Bejelentkezés

Fontosnak tartjuk, hogy a műhelymunkákon, tanulmányutakon bemutassuk a szakértőknek egy-egy szűkebb térség társadalmi problémáit, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk magyarországi és külföldi szakértőknek azoknak a jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, amelyek alkalmasak lehetnek a térség felzárkóztatására.

A fejlesztés a projektbe bevont  szakembereknek is hasznos, mert olyan új módszerek sokaságát sajátítanának el, amelyet hatékonyan tudnak alkalmazni a saját szervezetük életében is, kilépve a saját eddig megszokott keretükből. Növekszik a társadalmi hatásuk, a pozitív társadalmi megítélésük is.

Projektünk eredménye lesz a szakértők, szakemberek közötti együttműködés erősödése is, hiszen a partnerséggel, a műhelymunkákon és tanulmányutakon történő részvétellel tovább erősödnek a kézművesség és a vizuális kultúra területen tevékenykedő szervezetek és szakembereik közötti szakmai kapcsolatok.

Innnovációs módszertan alkalmazása, adaptálása

  • Probléma, hogy a hagyományos kultúra alkalmazása során kevéssé gondolunk az innováció lehetőségére és különösen gyenge pont az innovációs módszerek alkalmazása (pl. termékfejlesztés, közös munka területén).
  • Ugyanakkor a kritika nélküli módszer átvétel magában hordozza annak kockázatát, hogy éppen a kultúramegtartó alapréteg sérül egy kritika nélküli innovációs módszertan átvétele során
  • Mindezek érdekében fontos feladat a kulturális örökség továbbéléséért dolgozó szakemberek körében a korszerű innovációs módszerek megismertetése, a termék- és/vagy szolgáltatásfejlesztés lépéseinek feltárása és alkalmazása. Ugyanakkor fontos az is, hogy a fejlesztési folyamat minden pontjában történjen meg a visszacsatolás, amely által biztosítható, hogy a fejlesztés úgy történjen meg, hogy abban az alapértékek ne sérüljenek, hanem kiteljesedjenek.
  • Kiinduló szemléleti bázis a lean startup metodológia termék- és szolgáltatásfejlesztés célú alkalmazása - ezen belül gyors forgású fejlesztési ciklusok alkalmazása, minimálisan működő modellek (MVP) megalkotása, tesztelése stb.

Tanulmányozni kívánt szolgáltatás: Kulturális örökséghez kapcsolódó kézműves termékek vizuális megjelenítésének, bemutatásának jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek feltárása.

A tárgyalkotó népművészet jelenlegi helyzetéből megállapítható, hogy kulturális örökségünk ezen részének fennmaradása, továbbélése múlik azon, hogy megtaláljuk-e ezeknek a mesterségeknek, tárgyaknak a helyét a mai kor kultúrájában.

Kulcsfogalmak: hagyomány és korszerűség, hagyomány és innováció

  • Hagyomány: identitás - kulturális alap, biztonság, amely biztosítja az önazonosságot
  • Korszerűség: mai problémákra adott releváns válaszok - szükséglet alapú tevékenység (valaha a hagyományos kultúra is korszerű problémamegoldó eszköz volt)
  • Feladat a kettő megközelítés újra egyesítése - vagyis az identitást jelentő hagyomány réteg mai korszerű formában való megjelenése - ennek érdekében a hagyományos műveltségben nem ismert tervezési és termék/szolgáltatásfejlesztési módszerek adaptációja úgy, hogy az eredeti értékrend ne sérüljön, hanem kiteljesedjen. (pl. hagyományos motívum kincsünk mai formavilágba adaptálása, új.korszerűbb technológiával megalkotni mindennapi használati tárgyainkat, természetes alapú, őseink által használt anyagok felhasználásával )

Összességében tehát a közvetlen, elsődleges célcsoport mindazon szakemberek köre, akik a népi kézműves- és a vizuális kultúra terén tevékenykednek, és hozzá tudnak járulni ahhoz az ismeret-átadáshoz, amely a projektünk céljainak elérése érdekében szükséges.

Bevonásuk elsősorban a korábbi szakmai kapcsolatok révén történik. A projektindító megbeszélés egyik fontos témája lesz azon szereplők közös kiválasztása, akiket szakértőnként fel szeretnénk kérni a tudásmegosztásra. Egy részük személye a közös kapcsolati hálón keresztül már ismert, de biztosak vagyunk abba, hogy a partnerségi együttműködésbe bevont nemzetközi (külhoni) szervezetek és felkért partnerek ezzel kapcsolatban jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek, ismerik azokat a helyi szereplőket, akik a legtöbbet tették közösségük fejlődéséért, identitásuk, összetartozásuk erősödéséért. Ezek után megtörténik a kapcsolatfelvétel az érintettekkel, és megszervezzük a projektben való részvételüket, amennyiben kinyilvánítják együttműködési szándékukat.

Közvetett célcsoport azon magyarországi konvergencia régióban élő népesség, elsősorban kézműves alkotók és vizuális kultúrával foglalkozó szakemberek köre, amely a projekt keretében rendezett műhelymunkákon, tanulmányutakon átvett jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a közvetlen célcsoportba tartozó szakemberek közvetítésével megismerhetik, annak eredményeit kipróbálhatják.

A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, így már a közvetlen célcsoportba tartozó szakemberek kiválasztásánál előnyben részesítjük a hátrányos helyzetűeket, illetve megváltozott munkaképességű személyeket. 

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány

Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel

Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083

 

Időpont: 2018.07.26-28.

Tárgy: Kézműves kozmetikumok vizuális megjelenítésének lehetőségei

A tanulmányút rövid összefoglalója 

A tanulmányút során az biokozmetikum műhely jelenlévő képviselője bemutatta a szappanfőző műhelyt, ahol megismertük a biokozmetikum létrehozásának folyamatát. A hagymányos kiskézműves mesterségre épülő termék kapcsán a termék vizuális megjelenését vizsgálták a jelenlévő szakértők.

A tanulmányút során tapasztaltak alapján megállapítottuk, hogy a műhely a hagyományos népi kismesterség autentikus képviselője. A műhely vezetője igen nagy szakismerettel rendelkezik a létrehozott terméket illetően, de annak létrehozási technológiája és megjelenési módja elmondása szerint az ötvenes évek óta nem változott. Ez alapvetően határozza meg a műhely teljesítőképességét és legfőképpen megjelenését. A korszerűtlen működés pedig megakadályozza azt, hogy a népi kultúrára épülő értékteremtés a térségi felzárkózás és esélyteremtés eszköze legyen. Pedig a természetes alapú kozmetikumokra egyre növekvő kereslet tapasztalható.

Egy, a hagyományait megőrző, de korszerű eszközrendszerrel és szemléletmóddal rendelkező műhely képes lehetne a hagyományos értékmentés mellett felzárkózást elősegítő értékteremtő tevékenységet végezni. Optimális esetben ez a hagyományos kultúraőrzésre épülő értékteremtő tevékenység a kulturális szolgáltatások között megjelenő kulturális alapú gazdaságfejlesztés lehetne, amely egy adott térség esélyegyenlőségének és felzárkózásának is eszköze lehetne. Tanulmányutunk során azt vizsgáltuk meg, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a hagyományos kultúra természetazonos értékrendje az életminőség javításának és így a felzárkózásnak az eszköze legyen.