Bejelentkezés

  1.   A nemzetközi tapasztalatcsere keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;

A szakmai felelősök feladata a műhelymunkákra készülve a térség- valamint nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése, azok feldolgozása, bemutatása. A réztvevő szervezetek, alkotók projektjei közül közösen választjuk ki azokat, melyeket a műhelymunkák során végigviszünk a fejlesztési folyamaton, majd esettanulmányként bemutatunk a projekt rendezvényein és online felületein.

A közös nemzetközi műhelymunkák, tanulmányutak és a kutatás eredményeinek felhasználásával módszertani összegzés és ajánlás kidolgozására kerül sor, mely a projekt keretében megvalósult együttműködés módszertani és szakmai összegzése, szakmai ajánlások megfogalmazása, legalább 120 ezer karakter terjedelemben.

  1.   Nemzetközi hálózatépítés;

   A partnerszervezetek megkeresésekor a fő szempontunk az volt, hogy olyan nagy múltú szakmai ernyőszervezetekkel dolgozzunk együtt, akik kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek saját térségükben, országukban. Így a közös munkafolyamat kialakításával tudjuk azt biztosítani, hogy a téma kutatása minél kiterjedtebb mintából történhessen és lehetőségünk legyen az eredmények minél szélesebb körben való terjesztésére.

   A partnerszervezetek szinte mindegyikével korábban már dolgoztunk együtt, azonban jelen projekt során létrejövő szakmai munka lehetővé teszi ennek az együttműködésnek magasabb szintre emelését, hosszútávú folyamatok megalapozását. Célunk, hogy a partnerszervezetek saját szakmai kapcsolatrendszerüket egymással megosztva, hozzájáruljanak hogy a résztvevő szervezetek nemzetközi szintre tudják kiterjeszteni tevékenységüket.

  1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés és tapasztalatcsere keretében történő megismerése;

   A projekt előkészítése során elemeztük a téma elérhető kutatási anyagait, megkerestük a magyarországi, romániai és szlovákiai partnerszervezeteket, akik ernyőszervezetként működve átfogóan ismerik a térségük problémáit, lehetőségeit, velük közösen dolgoztuk ki a szakmai programot. A feltárt probléma megoldása sokrétű ismereteket igényel, ezért a különböző szakterületekről vontunk be szakembereket és szervezeteket, akikkel a projekt során folyamatosan együttműködve, felépített tematika mentén tárjuk fel a témát, dokumentáljuk, közösen feldolgozuk.

A két év alatt 8 tanulmányút lefolytatását is tervezzük, amelyeken egy-egy tágabb térség problémáit ismerhetjük meg. Mind a műhelymunkák, mind a tanulmányutak célja, hogy a bevont együttműködő partnerek tapasztalatait megosszuk, és megvizsgáljuk, mely tevékenységek, jó gyakorlatok a legalkalmasabbak arra, hogy adaptálásával hozzájáruljon az adott magyarországi térség társadalmi helyzetének javulásához.

A projekt keretében megtörténik az eredmények disszeminációja. A rendezvényeinkre meghívott magyarországi szakértők körében tréningre kerül sor, az érdeklődők számára, ahol megosztjuk gondolatainkat, elképzeléseinket, a megismert jó gyakorlatokat a vizuális művészetek közösségfejlesztő hatásáról. A bemutató után egy kerekasztal-beszélgetés keretében kikérjük véleményüket az elhangzottakról, tapasztalataikról, mely visszacsatolást ad a mi tevékenységünkről is. Erre célszerűen a kutatás lefolytatása után kerül sor, annak eredményeit is felhasználva, azt ismertetve a szakemberek számára.  

A program során végzett tevékenységek végrehajtásakor kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésének.

A projekt végrehajtásának tervezett ideje 2017. november 1-től 2019. október hó 31-ig tart, azaz 24 hónapos megvalósítási idővel tervezünk. Ennél rövidebb időszak veszélyeztetné a jó gyakorlatok kipróbálásának, az ebből következtethető tanulságok levonásának lehetőségét (hiszen a szezonalitás jelentősen befolyásolja a programok lebonyolítását, azokat inkább a nyári félévre tervezzük), az ennél hosszabb végrehajtási időszak viszont indokolatlannak tűnik. Számolunk azzal is, hogy a támogatási szerződés megkötésének ideje 1-2 hónapot csúszhat, de ez nem befolyásolja a tervezett befejezési időpontot.

Évente 6, a projekt időtartama alatt 12 műhelymunka megtartását tervezzük a 6 konvergencia régió különböző településein, különböző felkért szakértők bevonásával, annak érdekében, hogy minél inkább „testközelből”, és minél mélyebben ismerhessük meg a vidéki Magyarország társadalmi problémáit, és megismerhessük az azokra helyben adott válaszokat.