Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

 

Időpont: 2019. augusztus 27-28.

Helyszín: Békéscsaba

 

Téma: A fejlesztési eredmények összegző bemutatása

Résztvevők: kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és külföldi partnerek képviseletében

Az eddigi műhelyunkák során körbejártuk az egyes kézműves szakterületek tárgyalkotásának vizuális megjelenését és megjelenítését, minden esetben külön vizsgálva, hogy ez a megjelenés hogyan lehet hatással a hagyományos értékrendet képviselő kézműveskultúra társadalmi megítélésére és ezen keresztül a társadalmi felzárkózásra.

Minden műhelymunka és tanulmányút alkalomról emlékeztető készült, így ezen alkalommal áttekintettük az eddig elvégzett teljes folyamatot. A szakterület vezetők összegezték tapasztalataikat és azt bemutatták a műhelymunka résztvevői körének. A műhelymunka résztvevői megismerték a kutatás jelen állapotát és az abból levonható következtetéseket.

A szakterületi összegzések ismertetése után a műhelymunka résztvevői megfogalmazták ajánlásaikat. Ezek között szerepel nem egy gazdasági életből vett minta adaptációs lehetősége, hiszen minden alkalommal tapasztaltuk, hogy a szektorra jellemző tudáshiányra vannak jól adaptálható megoldások. A résztvevők meghatározták a szakmai összegző kiadvány struktúráját és elindították a kiadványszerkesztési folyamat megvalósítását.

A gazdasági életből vett példák kapcsán vizsgáltunk, tisztáztuk a gazdasági és kulturális szakterületek lehatárolását. A vizsgált példák adaptációs lehetősége szakértőink véleménye szerint elősegítheti a társadalmi esélyegyenlőséget és a felzárkózást.

A szakmai munka összegzése kapcsán a vizuális kultúra fenti kontextusának hatását vizsgáltuk a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek bemutatásra.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

 

Időpont: 2019. június 21-22.

Helyszín: Békéscsaba

 

Téma: A vizuális kultúra helye, szerepe a szervezeti kultúrában

 

Résztvevők: kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

Az eddigi műhelyunkák során körbejártuk az egyes kézműves szakterületek tárgyalkotásának vizuális megjelenését és megjelenítését, minden esetben külön vizsgálva, hogy ez a megjelenés hogyan lehet hatással a hagyományos értékrendet képviselő kézműveskultúra társadalmi megítélésére és ezen keresztül a társadalmi felzárkózásra.

A szervezeti kultúra alapjainak ismeretére pedig a közösségfejlesztés kapcsán van szükség. A műhelymunka során a résztvevők megismerték a szervezeti életút lépcsőit és az egyes fázisok törvényszerűségeit. Tudatosult, hogy egy adott szervezet a szervezeti problémáit mindig egyedi problémaként éli meg, viszont ezek a problémák tipikusak és előre jelezhetők, ha ismerjük, hogy az adott szervezet mely életút stációban van. Erre épülve ismerték meg a résztvevők a Handy féle szervezi kultúra modellt, amelyben be tudták azonosítani a saját és a környezetükben, a szektorhoz kapcsolódó szervezeteket.

A műhelymunka során a résztvevők fel tudták tárni az egyes típus problémákat, amelyek a szervezeti életben megjelennek és amelyek akadályozzák a szervezet fejlődését.

Bár időnként a gazdasági életből vett példákat vizsgáltunk, tisztáztuk a gazdasági és kulturális szakterületek lehatárolását. A vizsgált példák tanulságul szolgáltak arra, hogy a megismert működő modellek kulturális területre történő adaptálása fontos szempont.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

A projekt támogatásának mértéke: 100%

Időpont: 2019. május 29-30.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Egyéb kézműves termékek vizuális megjelenítése – tematikus műhelymunka

 

Résztvevők: egyéb kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

A műhelymunka első napján a máshová nem sorolható egyéb kézműves tárgyat előállítók adtak tájékoztatást az általuk végzett tevékenységekről, szolgáltatásokról.

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány által delegált szakértők részletesen bemutatták tagjaik tevékenységét az egyéb kézműves szolgáltatások témakörben.

Beszámoltak a témakörrel összefüggő kézműves kiállításaik szolgáltatás kínálatáról, az ún. Jeles Napok eseményről, a Farsangtemetés és a Tojásírás Éjszakájának egyedi módszereiről.

A rendezvény második napján a projekt fényképész szakterületét képviselő székelyudvarhelyi Dávid Fotó szakembere tartott szemléletes előadást és bemutatót az egyéb kézműves termékek fotózásának módszertanáról, jó példáiról.

Különleges informatikai fejlesztésüket is bemutatták, mely jól alkalmazható technikai keretrendszert biztosít a munkájukhoz és ajánlható mások számára is.

Ezt követően a résztvevő magyarországi (Életfa Alapítvány képviselői) és az erdélyi szakemberek a termékek fotózásának, filmezésének, így a kézműves tárgyak megjelenítésének legjobb megoldásairól folytattak tartalmas konzultációt.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2019. február 23-24.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Kézműves használati tárgyak vizuális megjelenítését tanulmányozó műhelymunka (jelenlegi helyzete és a továbbfejlesztésének lehetőségei)

Résztvevők: használati tárgyakat előállító kézművesek és vizuális kultúra szakértők a projekt partnerek képviseletében.

A műhelymunka első napján a kézműves használati tárgyakat előállító meghívott kézművesek, illetve szervezeteik adtak tájékoztatást termékbemutatóval egybekötve az általuk végzett tevékenységekről, termékekről.

Magyarországról:

-   Ivanics Anna cégük témakörhöz kapcsolódó jelenlegi tevékenységét és terveit mutatta be.

Erdélyből (Romániából):

-       Bondár Hajnalka a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör tevékenységét mutatta be a kézműves használati tárgyak köréhez kapcsolódva, valamint ismertette az általuk bevezetett pedagógiai innovációt is.

-       A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány által delegált kézművesek és szakértők részletesen beszámoltak a térségükben szerzett tapasztalatokról, jellemző székely tárgykészítő kézműves mesterségekről.

A rendezvény második napján a projektgazda Életfa Alapítvány részéről Koszecz Sándor a hagyomány és innováció viszonyrendszeréről indított el közös gondolkodást, valamint a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót kézműves használati tárgyak színvonalas vizuális megjelenítésének korszerű és hatásos módszereiről (fotótechnikai megoldások, illetve élményfilm dramaturgiai elemek).

Ezt követően a meghívott magyarországi és erdélyi kézművesek termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt interaktív konzultáció.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2019. február 21-22.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Kézműves kozmetikumok vizuális megjelenítését tanulmányozó műhelymunka (jelenlegi helyzete és a továbbfejlesztésének lehetőségei)

Résztvevők: kozmetikumokat előállító kézművesek és vizuális kultúra szakértők a projekt partnerek képviseletében

A műhelymunka első napján a kézműves kozmetikumokat és egyéb környezettudatos termékeket előállító meghívott kézművesek adtak tájékoztatást termékbemutatóval egybekötve az általuk végzett tevékenységekről, termékekről.

Magyarországról:

-       Hanyecz Adél az eddig készített termékeiről és a jelenleg folyamatban lévő innovációkról tartott részletes tájékoztatót.

-   Ivanics Anna: a Trip Hemp Fashion Kft jelenlegi tevékenységét és terveit mutatta be.

Erdélyből (Romániából):

-       Derzsi Nóra a Magyar Gyökerek Egyesület partnereinek témakörhöz illeszkedő tevékenységeit foglalta össze.

-       Dávid Botond és Dávid Attila saját tapasztalataikat foglalták össze az udvarhelyszéki térségre vonatkozóan.

A rendezvény második napján a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót kézműves kozmetikumok és környezettudatos termékek színvonalas vizuális megjelenítésének jó példáiról (fotótechnikai megoldások, illetve élményfilm dramaturgiai elemek).

Ezt követően a meghívott magyarországi és erdélyi kézművesek termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt interaktív konzultáció.

                                                                        

Alkategóriák