Bejelentkezés

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

 

Időpont: 2018. november 30 – december 1.

Helyszín: Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár

 

Téma: Vizuális kommunikáció a termékfejlesztésben és a marketingben

Résztvevők: kézműves termékeket előállítók és vizuális kultúra szakértők a magyarországi és az erdélyi (romániai) partnerek képviseletében

A műhelymunka során beszéltünk a vizuális kommunikáció lehetőségeiről. Arról, hogy egy adott tárgy önmagában is kommunikál, jelez értékrendet, státuszt stb. Illetve egy adott tárgyról, jelenségről megjelenő bemutató akár fotó, akár film szintén hordoz a látványvilág által és azon túl is üzeneteket. Elemeztük a vizsgált szektor szereplőinek vizuális megjelenését és ennek kapcsolatát a társadalmi helyzetükkel, tevékenységeik státuszával. Megállapítottuk, hogy a kézműves kultúra ápolói által létrehozott értékek nem állnak arányban azzal a státusszal, amit vizuális megjelenésük során sugároznak magukról.

Ezek az okok összetettek, de általános jellemző, hogy a hagyományos kultúra képviselői ahhoz a szakmához értenek, ami a szűkebb értelemben vett kézműves szakma. Viszont már gyengék mindabban, ami az értékőrző szakmájuk bemutatásához szükséges. Ez jellemzi a szervezeti működésüket is.

Bár első szakaszban a gazdasági életből vett példákat vizsgáltunk, tisztáztuk a gazdasági és kulturális szakterületek lehatárolását. A vizsgált példák tanulságul szolgáltak arra, hogy a megismert működő modellek kulturális területre történő adaptálása fontos szempont.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2018. október 27-28.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Kézműves élelmiszerek vizuális megjelenítését tanulmányozó tematikus műhelymunka (jelenlegi helyzet és a továbbfejlesztés lehetőségei)

Résztvevők:  kézműves és vizuális kultúra szakértők a projekt partnerek képviseletében

A műhelymunka első napján a meghívott, élelmiszer terméket előállító kézművesek, illetve a tevékenységüket segítő szakemberek adtak tájékoztatást az általuk végzett tevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról.

Magyarországról:

 • Kovács Imre és Kovácsné, Pelyva Krisztina Békés megyei őstermelők: házi szörp és lekvár készítéssel másodállásban foglalkoznak. Céljuk, hogy az emberek - mesterséges adalékok nélkül - természetes alapanyagokból készülő élelmiszereket fogyasszanak.
 • Nagy Lackó Balázs: régész és néprajzkutató, vallástörténész. Tudományos ismeretterjesztéshez élelmiszerekkel foglalkozó cégeknek írnak ismeretterjesztési célra is alkalmazható háttértanulmányokat, összefoglalókat.
 • Szelei Edit: az egészséges életmód és az egészségvédő élelmiszerek elkötelezett hirdetője a Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány oktatási tevékenységének segítőjeként

Felvidékről (Szlovákiából):

 • Gabri Rudolf, a nagykaposi Gordius Plus Képző Központ vezetője az ungvidéki kézműveseket fogja össze, őstermelői piacot működtet, ennek keretében az élelmiszereket előállító kézműveseket segíti
 • Lengyel Csaba ungvidéki vállalkozó, élelmiszer kistermelő és vendéglátó

A rendezvény második napján a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót a kézműves élelmiszer termékek színvonalas vizuális megjelenítésének jó példáiról (fotóbemutató, illetve élményfilm típusok bemutatása, elemzése).

Ezt követően a meghívott magyarországi és felvidéki élelmiszer termékeket előállító kézművesek jelenlegi marketing eszközeiről, termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt alkotó légkörű konzultáció.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt műhelymunkájáról

Időpont: 2018. október 25-26.

Helyszín: Békéscsaba

Téma: Textil kézműves termékek vizuális megjelenítését tanulmányozó tematikus műhelymunka (jelenlegi helyzet és a továbbfejlesztés lehetőségei)

A műhelymunka első napján a textil termékeket előállító meghívott kézművesek adtak tájékoztatást termékbemutatóval egybekötve az általuk végzett tevékenységekről, termékekről.

Magyarországról:

 • Katrics Krisztina: megújuló magyar öltözködéskultúrát alkotott az Örökség Alkotóműhely létrehozásával és működtetésével
 • Lakatos Istvánné: Békés megyei kézműves, vászonszövéssel foglalkozik 15 éves korától
 • Keller Judit: kondorosi kézműves, len anyagokkal foglalkozik, len ruhákat és kiegészítőket készít
 • Dolnik Fruzsina, Budapesten kézműves és dizájn termékeket készít

Erdélyből (Romániából):

 • Bodnár Hajnalka, Nagyszalontán él, a Sinka István Kézműves Kört fogja össze, ennek keretében a textilkészítő kézműveseket segíti
 • Márkus Bíró Anita, Temesváron él, kiegészítőket készít, kreatív műhelyt hozott létre, ahol útmutatást, technikai segítséget kapnak a gyerekek

A rendezvény második napján a projekt fényképész és filmkészítő szakemberei (Dávid Attila, Dávid Botond, Molnár Előd) tartottak szemléletes előadást és bemutatót a textil kézműves termékek színvonalas vizuális megjelenítésének jó példáiról (fotókiállítás, illetve élményfilm).

Ezt követően a meghívott magyarországi és erdélyi textil kézművesek jelenlegi marketing eszközeiről, termékeik vizuális megjelenéséről és ezek továbbfejlesztési lehetőségeiről folyt interaktív konzultáció.

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány
Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért
transznacionális együttműködéssel
Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083
A program megnevezése: Műhelymunka
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018.07.29-31.
Tárgy: Releváns szolgáltatás-és termékfejlesztési problémákra adott kreatív ötletek és azok
validálása
A műhelymunka emlékeztetője
A harmadik műhelymunka során az alábbi témákat jártuk körül:
Érintettük az innovációs módszertant és annak adaptációs lehetőségeit a vizsgált kézműves
kultúra tárgyában
● Hogyan lesz ötletből termék?
● új módszerek megismerése - visszacsatolás, hogyan csináljuk most a gyakorlatban,
hogyan lehetne másképp csinálni?
A szolgáltatás- és termékfejlesztés kapcsán az alábbi témákat tárgyaltuk meg:
● Ötletek egy-egy kiválasztott probléma megoldására
○ reflektálás a módszerre - mit, miért, hogyan alkalmazunk?
● validálás, avagy szembesítés a valósággal - érvényesítés
● gyors forgású fejlesztési ciklusok elmélete és gyakorlata
● Adaptációs lehetőségek a vizsgált témakörben.

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány
Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért
transznacionális együttműködéssel
Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083
A program megnevezése: Műhelymunka
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018.05.27-29.
Tárgy: Innovációs módszertan megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műhelymunka emlékeztetője
A második műhelymunka során az alábbi témákat jártuk körül:
Megtárgyaltuk az innovációs módszertant és annak adaptációs lehetőségeit a vizsgált
kézműves kultúra tárgyában:
 Bemutattuk a Lean startup metodológia módszertanát
 Példák néztünk és elemeztünk a gyakorlati alkalmazásra
 Feltártuk az adaptációs lehetőségeket
 Megbeszéltük, hogy hogyan lesz ötletből termék?
 Az új módszer megismerése kapcsán visszacsatoltunk, elemeztünk, hogy hogyan
csináljuk most a gyakorlatban, hogyan lehetne másképp csinálni?
 Tisztáztuk mit fogunk tenni a következő műhelymunkáig
 Tisztáztuk, hogy a fenti módszertan hogyan kapcsolódik be a kultúraközvetítés
tárgyába és a vizsgált tevékenység hogyan képes elősegíteni a kulturális alapú
gazdaságfejlesztést.

Alkategóriák