Bejelentkezés

Folytatás...

A projekt során felmérjük a résztvevő szervezetek jelenlegi állapotát, összegyűjtjük a működő jó gyakorlatokat, szakmai ajánlást állítunk össze a kézműves szektor vizuális megjelenítése és ezen termékek, szervezetek körében a modern szervezetfejlesztési és innovációs módszertanok alkalmazhatóságáról. A közös nemzetközi műhelymunkák, tanulmányutak és a kutatás eredményeinek felhasználásával elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában, közzéteszünk a projekt honlapján, terjesztjük már meglévő- és a projekt során kialakuló kapcsolatrendszeren keresztül. 

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztása, terjesztése érdekében tréninget szervezünk. A tréningre meghívjuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerülnek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana. 

A kutatás és a szakmai programok során létrejövő tapasztalatcserék, majd a szakmai ajánlás és tréning során átadásra kerülő korszerű szervezetfejlesztési és vizuális megjelenítési technikák mind a szolgálják, hogy a kulturális örökség területén dolgozó szakemberek és szervezetek a modern piaci körülmények közt életképesebbek legyenek, egyre több embernek tudjanak megélhetést biztosítani, növekedjen társadalmi rangjuk.

Emlékeztető a projektindító szakmai műhelymunkáról

 

A műhelymunka során az alábbiakról tájékoztattuk a partnerszervezeteket. A tájékoztatót a résztvevők megvitatták és elfogadták.

Tanulmányozni kívánt szolgáltatás: Kulturális örökséghez kapcsolódó kézműves termékek vizuális megjelenítésének, bemutatásának jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek feltárása.

A tárgyalkotó népművészet jelenlegi helyzetéből megállapítható, hogy kulturális örökségünk ezen részének fennmaradása, továbbélése múlik azon, hogy megtaláljuk-e ezeknek a mesterségeknek, tárgyaknak a  helyét a mai kor kultúrájában. 

 

A projekt fő célja, hogy a program során létrejövő kutatás, a kidolgozásra kerülő szakmai tartalmak és a közös szakmai programok során létrejövő tapasztalatcserék és a továbbképzett szakértők hozzájáruljanak térségükben, hogy a kézműves termékek nagyobb eséllyel érvényesüljenek a piacon, így az ezekkel foglalkozó szakemberek, szervezetek fenntarthatósága javuljon, hozzá tudjanak járulni a kulturális értékek fennmaradásához, továbbörökítéséhez. A partnerszervezetek olyan nagy múltú szakmai ernyőszervezetek, akik kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek saját térségükben, országukban. Így a közös munkafolyamat kialakításával tudjuk azt biztosítani, hogy a téma kutatása minél kiterjedtebb

mintából történhessen és lehetőségünk legyen az eredmények minél szélesebb körben való

terjesztésére. 2 év során 12 szakmai műhelymunkát és 8 tanulmányutat valósítunk meg a résztvevő országok szakembereinek részvételével.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt tréningjéről

 

Időpont: 2019. okt. 2-3.

Helyszín: Békéscsaba

 

Téma: Tréning, a tapasztalatok megosztás érdekében

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ívben szereplő erdélyi (romániai), felvidéki (szlovákiai) és magyarországi partnerszervezeteket képviselő szakértők.

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztására és terjesztése érdekében tréninget szerveztünk. A tréningre meghívtuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek voltak a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerültek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana, különös tekintettel a vizuális kultúra szektorfejlesztő hatására, és ennek következtében a felzárkózásra, szakmai közösségfejlesztésre. A bemutatók után egy kerekasztal-beszélgetés keretében kikértük a jelenlévők véleményét az elhangzottakról, tapasztalataikról, mely visszacsatolást adott az elvégzett tevékenységekről is.

A tréning célja volt, hogy a résztvevő szakemberek között hosszútávú együttműködés alakuljon ki.

A projekt keretében megtörtént az eredmények disszeminációja.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt tanulmányútjáról 

 

Időpont: 2019. okt. 4.

Helyszín: Békéscsaba, KOLLABOR Élményközpont

 

Téma: A kézművesség és a vizuális kultúra oktatása

A tanulmányúton a KOLLABOR vezetője, munkatársai bemutatták a szervezet működését, miben más és milyen eredményeket értek el az eddigi működésük során. Olyan korban élünk, amikor nagyszerű innovatív lehetőségek állnak előttünk, de ehhez fontos megismerni egyedi készségeinket, képességeinket. A Kollabor a felfedezéshez és tapasztalati tanuláshoz nyújt közösségi alkotóteret, szakmai támogató közeget, élménypedagógiai alapokra épülő szakkörök, workshopok keretében. Egyre több fiatal és érdeklődő felnőtt számára biztosítanak lehetőséget gyakorlati tanulásra. A tiszta technológiás térben a 3D nyomtatással, mikroelektronikával, robotikával, valamint ehhez kapcsolódóan az okos otthonok és okos városok világával ismerkedhetnek az érdeklődők. A DIY (Do it yourself) műhelyben lehetőség van barkácsolásra, lézervágásra- és gravírozásra, valamint CNC marásra is.

Ezek a technológiai eszközök a modern XXI. századi kézműves kultúra és így a közművelődés részei, amit alátámaszt az a tény is, hogy a közösségi tér a Békés Megyei Könyvtár épületében kapott helyet.

A gyakorlati tevékenység mellett fontos szempont a szemléletformálás, a ízlés formálás.

Az élményközpont használatának másik fontos feladata a közösségi műhely funkció, amely során.

A tanulmányutat a résztvevők tartalmasnak és a jövőre nézve iránymutatónak értékelték és kinyilvánították további együttműködési szándékukat.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt tanulmányútjáról

Időpont: 2019. augusztus 29-30.

Helyszín: Békéscsaba, Studio Raw műhely

Téma: Kreatív Film Stúdió tevékenységének megismerése

A tanulmányút első napján a Studio Raw műhely, mint kiválasztott kreatív film stúdió szakemberei bemutatták a filmgyártás alapjait, a témaválasztás módszereit, valamint az elmúlt évek referenciafilmjeit az ún. imázsfilm műfajban, különös tekintettel a vidéki kézműves területre és a népi kultúrára. Ismertették a vizuális megjelenés filmalkotásban jellemző szakmai fogásait, megoldásait, melyeket az intellektuális hatás mellett az emocionális hatáskeltés, az élmény kiváltásának érdekében fejlesztettek és alkalmaznak.

A tanulmányút második napján az előző napon látottak alapján a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány, a székelyudvarhelyi Magyar Gyökerek Egyesület és a nagykaposi Csemadok Szervezet által delegált szakértők tájékoztatást adtak a saját tevékenységükben eddig alkalmazott mozgókép típusú megoldásokról, ezek tapasztalatairól, hatásáról.

Ezt követően a Studio Raw szakembereivel a tanulmányút valamennyi résztvevője konzultációt folytatott a mozgóképes megjelenítés konkrét lehetőségeiről az egyes partnerszervezetek tevékenységének szempontjából.

Megállapításra került, hogy a jövő nagy lehetősége az ún. imázsfilm, vagy élményfilm műfaj alkalmazása a népi kézműves és népi kultúra tevékenységek érzelmi alapú megjelenítésének érdekében. Mivel ezen a területen a Studio Raw szakemberei úttörő munkát végeznek innovációs tevékenységükkel, ezért a tanulmányutat a résztvevők rendkívül tartalmasnak és a jövőre nézve iránymutatónak értékelték és kinyilvánították további együttműködési szándékukat.

Alkategóriák