Bejelentkezés

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány
Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért
transznacionális együttműködéssel
Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083
A program megnevezése: Műhelymunka
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018.07.29-31.
Tárgy: Releváns szolgáltatás-és termékfejlesztési problémákra adott kreatív ötletek és azok
validálása
A műhelymunka emlékeztetője
A harmadik műhelymunka során az alábbi témákat jártuk körül:
Érintettük az innovációs módszertant és annak adaptációs lehetőségeit a vizsgált kézműves
kultúra tárgyában
● Hogyan lesz ötletből termék?
● új módszerek megismerése - visszacsatolás, hogyan csináljuk most a gyakorlatban,
hogyan lehetne másképp csinálni?
A szolgáltatás- és termékfejlesztés kapcsán az alábbi témákat tárgyaltuk meg:
● Ötletek egy-egy kiválasztott probléma megoldására
○ reflektálás a módszerre - mit, miért, hogyan alkalmazunk?
● validálás, avagy szembesítés a valósággal - érvényesítés
● gyors forgású fejlesztési ciklusok elmélete és gyakorlata
● Adaptációs lehetőségek a vizsgált témakörben.

Projektgazda: Életfa Kulturális Alapítvány
Projekt: A vizuális kultúra fejlesztés a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért
transznacionális együttműködéssel
Projekt sz.: EFOP-5.2.2-17-2017-00083
A program megnevezése: Műhelymunka
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018.05.27-29.
Tárgy: Innovációs módszertan megismerése és gyakorlati alkalmazása
A műhelymunka emlékeztetője
A második műhelymunka során az alábbi témákat jártuk körül:
Megtárgyaltuk az innovációs módszertant és annak adaptációs lehetőségeit a vizsgált
kézműves kultúra tárgyában:
 Bemutattuk a Lean startup metodológia módszertanát
 Példák néztünk és elemeztünk a gyakorlati alkalmazásra
 Feltártuk az adaptációs lehetőségeket
 Megbeszéltük, hogy hogyan lesz ötletből termék?
 Az új módszer megismerése kapcsán visszacsatoltunk, elemeztünk, hogy hogyan
csináljuk most a gyakorlatban, hogyan lehetne másképp csinálni?
 Tisztáztuk mit fogunk tenni a következő műhelymunkáig
 Tisztáztuk, hogy a fenti módszertan hogyan kapcsolódik be a kultúraközvetítés
tárgyába és a vizsgált tevékenység hogyan képes elősegíteni a kulturális alapú
gazdaságfejlesztést.

Folytatás...

A projekt során felmérjük a résztvevő szervezetek jelenlegi állapotát, összegyűjtjük a működő jó gyakorlatokat, szakmai ajánlást állítunk össze a kézműves szektor vizuális megjelenítése és ezen termékek, szervezetek körében a modern szervezetfejlesztési és innovációs módszertanok alkalmazhatóságáról. A közös nemzetközi műhelymunkák, tanulmányutak és a kutatás eredményeinek felhasználásával elkészül az összehasonlító kutatási zárójelentés legalább 120.000 karakter terjedelemben, melyet bárki számára elérhető módon, on-line formában, közzéteszünk a projekt honlapján, terjesztjük már meglévő- és a projekt során kialakuló kapcsolatrendszeren keresztül. 

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztása, terjesztése érdekében tréninget szervezünk. A tréningre meghívjuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerülnek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana. 

A kutatás és a szakmai programok során létrejövő tapasztalatcserék, majd a szakmai ajánlás és tréning során átadásra kerülő korszerű szervezetfejlesztési és vizuális megjelenítési technikák mind a szolgálják, hogy a kulturális örökség területén dolgozó szakemberek és szervezetek a modern piaci körülmények közt életképesebbek legyenek, egyre több embernek tudjanak megélhetést biztosítani, növekedjen társadalmi rangjuk.

Emlékeztető a projektindító szakmai műhelymunkáról

 

A műhelymunka során az alábbiakról tájékoztattuk a partnerszervezeteket. A tájékoztatót a résztvevők megvitatták és elfogadták.

Tanulmányozni kívánt szolgáltatás: Kulturális örökséghez kapcsolódó kézműves termékek vizuális megjelenítésének, bemutatásának jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek feltárása.

A tárgyalkotó népművészet jelenlegi helyzetéből megállapítható, hogy kulturális örökségünk ezen részének fennmaradása, továbbélése múlik azon, hogy megtaláljuk-e ezeknek a mesterségeknek, tárgyaknak a  helyét a mai kor kultúrájában. 

 

A projekt fő célja, hogy a program során létrejövő kutatás, a kidolgozásra kerülő szakmai tartalmak és a közös szakmai programok során létrejövő tapasztalatcserék és a továbbképzett szakértők hozzájáruljanak térségükben, hogy a kézműves termékek nagyobb eséllyel érvényesüljenek a piacon, így az ezekkel foglalkozó szakemberek, szervezetek fenntarthatósága javuljon, hozzá tudjanak járulni a kulturális értékek fennmaradásához, továbbörökítéséhez. A partnerszervezetek olyan nagy múltú szakmai ernyőszervezetek, akik kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek saját térségükben, országukban. Így a közös munkafolyamat kialakításával tudjuk azt biztosítani, hogy a téma kutatása minél kiterjedtebb

mintából történhessen és lehetőségünk legyen az eredmények minél szélesebb körben való

terjesztésére. 2 év során 12 szakmai műhelymunkát és 8 tanulmányutat valósítunk meg a résztvevő országok szakembereinek részvételével.

EMLÉKEZTETŐ

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00083

„A vizuális kultúra fejlesztése a társadalmi esélyegyenlőségért és felzárkózásért transznacionális együttműködéssel” című projekt tréningjéről

 

Időpont: 2019. okt. 2-3.

Helyszín: Békéscsaba

 

Téma: Tréning, a tapasztalatok megosztás érdekében

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ívben szereplő erdélyi (romániai), felvidéki (szlovákiai) és magyarországi partnerszervezeteket képviselő szakértők.

A projekt végén a kutatás, a műhelymunkák és tanulmányutak tapasztalatainak megosztására és terjesztése érdekében tréninget szerveztünk. A tréningre meghívtuk mindazokat a szakembereket, akikkel a kutatás és hálózatépítés során kapcsolatba kerültünk és érdekeltek voltak a kézműves termékekhez kapcsolódó fejlesztések használatában, terjesztésében saját térségükben. A tréning során megosztásra kerültek a feldolgozott nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok, ezek adaptálhatóságának módszertana, különös tekintettel a vizuális kultúra szektorfejlesztő hatására, és ennek következtében a felzárkózásra, szakmai közösségfejlesztésre. A bemutatók után egy kerekasztal-beszélgetés keretében kikértük a jelenlévők véleményét az elhangzottakról, tapasztalataikról, mely visszacsatolást adott az elvégzett tevékenységekről is.

A tréning célja volt, hogy a résztvevő szakemberek között hosszútávú együttműködés alakuljon ki.

A projekt keretében megtörtént az eredmények disszeminációja.

Mindkét nap során hangsúlyos téma volt a vizuális kultúra fenti kontextusának hatása a térségi felzárkózásra, a társadalmi esélyegyenlőségre és befogadásra, valamint a szakmai közösség fejlesztésére. Mindezek a módszertani és szakmai összegzésben kerülnek kifejtésre.

Alkategóriák